افزودن یا حذف حساب در Android

برای دسترسی به ایمیل، مخاطبین، و تقویم، و همچنین دریافت برنامه از «فروشگاه Google Play»، می‌توانید حسابی به تلفنتان اضافه کنید. وقتی «حساب Google» اضافه می‌کنید، اطلاعات مرتبط با آن حساب به‌طور خودکار با تلفنتان همگام‌سازی می‌شود.

وقتی حسابی را از تلفنتان پاک می‌کنید، همه داده‌های مرتبط با آن حساب نیز از تلفن پاک می‌شود. این داده‌ها شامل ایمیل، مخاطبین، و تنظیمات حساب می‌شود.

مهم: برخی از این مراحل فقط در Android نسخه ۹ و بالاتر کاربرد دارد. با نحوه بررسی نسخه Android آشنا شوید.

افزودن Google یا حسابی دیگر به تلفن

 1. برنامه «تنظیمات» تلفن را باز کنید؛
 2. روی حساب‌ها ضربه بزنید. اگر «حساب‌ها» را نمی‌بینید، روی کاربران و حساب‌ها ضربه بزنید.
 3. در پایین، روی افزودن حساب ضربه بزنید؛
 4. روی نوع حسابی که می‌خواهید اضافه کنید ضربه بزنید؛
 5. برای اضافه‌ کردن «حساب Google» خود، روی Google ضربه بزنید. وقتی با «حساب Google» به سیستم وارد می‌شوید، رایانامه، مخاطبین، رویدادهای تقویم، و دیگر داده‌های مرتبط با آن حساب به‌طور خودکار با تلفنتان همگام‌سازی می‌شود.
 6. برای اضافه کردن حساب شخصی دیگری، روی شخصی (IMAP) یا شخصی (POP3) ضربه بزنید. معمولاً در شرایطی که از برنامه ایمیلی، مانند Microsoft Outlook یا Apple Mail‌، استفاده می‌کنید باید این گزینه‌ها را انتخاب کنید. با نحوه استفاده از IMAP یا POP3 در Gmail آشنا شوید.
 7. دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.
 8. شاید هنگام اضافه‌ کردن حساب، نیاز باشد به‌دلایل امنیتی الگو، پین، یا گذرواژه تلفنتان را وارد کنید.

نکته: اگر می‌خواهید تلفنتان را به دوستی قرض دهید، به‌جای اضافه کردن حساب، می‌توانید با نحوه ایجاد کاربر مجزا یا مهمان موقت آشنا شوید.

برداشتن Google یا حسابی دیگر از تلفن

 1. برنامه «تنظیمات» تلفن را باز کنید؛
 2. روی گذرواژه‌ها و حساب‌ها ضربه بزنید؛ اگر «حساب‌ها» را نمی‌بینید، روی کاربران و حساب‌ها ضربه بزنید.
 3. در بخش «حساب‌های»، روی حسابی که می‌خواهید بردارید و سپس برداشتن حساب ضربه بزنید؛
 4. برای تأیید، روی برداشتن حساب و سپس تأیید ضربه بزنید؛
 5. اگر این حساب تنها «حساب Google» در تلفن باشد، به دلایل امنیتی باید الگو، پین، یا گذرواژه تلفن را وارد کنید.

منابع مربوط

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
false
false