Přidání nebo odstranění účtu v zařízení Android

Do telefonu nebo tabletu Android můžete přidávat účty. Když přidáte účet, informace, které jsou k němu přidruženy, se automaticky synchronizují se zařízením. K instalaci aplikací z Obchodu Google Play je třeba mít v zařízení účet.

Pokud zařízení používá několik uživatelů, před změnou informací o účtu zkontrolujte, zda jste přihlášeni jako správný uživatel.

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních s Androidem 9 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Přidání účtu do zařízení

 1. Otevřete v zařízení aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Účty. Pokud možnost Účty nevidíte, klepněte na Uživatelé a účty.
 3. Dole klepněte na Přidat účet.
 4. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
  • Chcete-li přidat účet Google, klepněte na Google. Když se přihlásíte pomocí účtu Google, e-maily, kontakty, události v kalendáři a další data přidružená k danému účtu se automaticky synchronizují se zařízením.
  • Chcete-li přidat jiný osobní účet, klepněte na Osobní (IMAP) nebo Osobní (POP3). Tyto možnosti jsou pro vás vhodné, pokud používáte e-mailové programy jako Microsoft Outlook nebo Apple Mail. Jak používat protokol IMAP nebo POP3 s Gmailem
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 6. Je možné, že při přidávání účtů budete z bezpečnostních důvodů muset zadat gesto, PIN nebo heslo zařízení.

Tip: Chcete-li zařízení půjčit známému, můžete si přečíst, jak namísto přidání účtu vytvořit samostatného uživatele nebo dočasný profil hosta.

Poznámka: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

Odstranění účtu ze zařízení

Když účet odstraníte ze zařízení, smaže se ze zařízení také vše, co je k účtu přidruženo. Týká se to i e-mailu, kontaktů a nastavení.

 1. Otevřete v zařízení aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Účty.Pokud možnost Účty nevidíte, klepněte na Uživatelé a účty.
 3. Klepněte na účet, který chcete odstranit a pak Odebrat účet.
 4. Pokud se jedná o jediný účet Google v zařízení, budete jako bezpečnostní opatření muset zadat gesto, PIN nebo heslo zařízení.

Poznámka: Nastavení se může lišit podle telefonu. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

Související články