Åtgärda problem med att batteriet laddas ur på Android

Om batteriet i en Android-enhet verkar laddas ur för snabbt kan det bero på att en nedladdad app drar för mycket batteri. Du kan också välja inställningar som gör att batteriet räcker längre. Felsök varför batteriet laddas ur med hjälp av stegen nedan.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 9.0 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Ändra inställningar

Om enhetens batteri laddas ur för snabbt testar du de här tipsen för längre batteritid. Du kan även ta reda på vilka aktiviteter som drar mest batteri.

Kontrollera appar

Om batteriet tar slut snabbare än det brukar kontrollerar du om det finns appar på enheten som drar för mycket batteri. Du kan avinstallera appar som ställer till med problem eller tvinga dem att avsluta.

Tips! Du kan inte avinstallera Google Play-tjänster eller tvinga dem att avsluta. Google Play-tjänster gör så att tjänster från Google kan användas på mobilen. De är inbyggda i Android. Läs mer om Google Play-tjänster.

Steg 1: Begränsa apparna som drar mest batteri

Obs! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Begränsa appar som drar mycket batteri i bakgrunden.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Batteri.
 3. Om ett kort visas med rekommendationen att begränsa en app trycker du på kortet Följt av Begränsa.

Begränsa appar som drar mycket batteri överlag.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Batteri Följt av Mer Mer Följt av Batteriförbrukning.
 3. Under Batteriförbrukning sedan fulladdning ser du en lista över appar och hur stor andel av batteriförbrukningen de har.
  Tips! Om du vill se både tjänster och appar trycker du på Mer Mer Följt av Visa fullständig enhetsanvändning.
 4. Tryck på en app i listan om du vill ändra hur den använder batteriet.​
  • För vissa appar kan du aktivera inställningen Bakgrundsbegränsning.
  • Vi rekommenderar att du låter Batterioptimering vara aktiverat för alla appar.
Steg 2: Tvinga problemappar att avsluta

Obs! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Du behöver inte stänga apparna såvida inte ett problem har uppstått. Du sparar inte batteri genom att svepa bort apparna så att de stängs.

Om du vill stänga av en app helt, inklusive bakgrundstjänster som kan dra batteri, kan du tvinga den att avsluta. Att tvinga en app att avsluta och starta den igen är som en maskinvaruåterställning för en app.

Viktigt! Om du tvingar vissa viktiga appar eller tjänster att avsluta fungerar inte enheten som den ska. Alla appar kan inte tvingas att avsluta.

 • Så här tvingar du en app att avsluta:
  1. Öppna appen Inställningar på enheten.
  2. Tryck på Appar och aviseringar.
  3. Välj appen i listan.
   • Tryck på Visa alla appar om du vill se fler appar.
   • Tryck på Info om appen om listan inte visas.
  4. Tryck på Tvingad avslutning Följt av OK.
 • Om du vill starta en avslutad app öppnar du den som vanligt.
 • Om problemet kommer tillbaka när en stoppad app startas igen kan du avinstallera den.
Steg 3: Avinstallera problemappar

Om en app drar för mycket batteri trots att du har tvingat den att avsluta och startat om den kan du avinstallera den.

 1. Tryck länge på appen som ska avinstalleras.
 2. När du börjar dra appen visas alternativen.
 3. Dra appen till Avinstallera högst upp på skärmen. Om du inte ser Avinstallera kan du inte avinstallera appen.
 4. Lyft fingret.

Tips! Det kan stå Avinstallera, Ta bort eller både och. Om du väljer Avinstallera tas appen bort från enheten. Om du väljer Ta bort tas den bara bort från startskärmen.

Kontrollera enheten

Följ de här anvisningarna om det inte är någon app som gör att batteriet laddas ur. Det kan hjälpa mot problem som gör att batteriet laddas ur i bakgrunden.

Starta om enheten

Starta om mobilen genom att hålla ned strömbrytaren i några sekunder. Tryck sedan på Starta om Starta om på skärmen.

Om Starta om inte visas håller du ned strömbrytaren i omkring 30 sekunder tills mobilen startas om.

Kontrollera om Android behöver uppdateras

Obs! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.

Systemuppdateringar kan innehålla förbättringar som åtgärdar problemet.

Så här söker du efter uppdateringar och installerar dem:

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på System nedtill på skärmen Följt av Avancerat Följt av Systemuppdateringar. Om det behövs trycker du först på Om telefonen eller Om surfplattan.
 3. Uppdateringsstatusen visas. Följ eventuella anvisningar på skärmen.
Kontrollera om det finns appuppdateringar

Appuppdateringar kan innehålla förbättringar som åtgärdar problemet.

Här hittar du uppdateringar för dina appar:

 1. Öppna appen Play Butik Google Play på enheten.
 2. Tryck på menyn Meny Följt av Mina appar och spel.
 3. Appar som det finns tillgängliga uppdateringar till markeras med texten Uppdatera.
  • Om det finns en uppdatering trycker du på Uppdatera.
  • Om det finns flera uppdateringar trycker du på Uppdatera alla.

Testa avancerade anvisningar

Återställ standardinställningarna

Genom att återställa standardinställningarna på enheten tar du bort de processer som kan orsaka problemet.

OBS! När du återställer standardinställningarna på en enhet raderas all data på den. Data som lagras i ditt Google-konto återställs, men alla appar avinstalleras och tillhörande data tas bort. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar data på enheten innan du återställer standardinställningarna.

Om problemet orsakades av en app du laddade ned kan problemet uppstå igen om du installerar appen på nytt.

Relaterade artiklar