แก้ปัญหาอุปกรณ์ Android รีสตาร์ทเองหรือขัดข้อง

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้หากโทรศัพท์มีปัญหาใดก็ตามต่อไปนี้

 • รีบูตหรือรีสตาร์ทอย่างไม่มีแบบแผน
 • เครื่องปิดโดยไม่รีสตาร์ท
 • รีสตาร์ทไม่หยุด: ไปที่ส่วนการแก้ปัญหาขั้นสูง
สําคัญ: บางขั้นตอนใช้ได้เฉพาะกับ Android 6.0 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

แก้ปัญหาที่โทรศัพท์

ตรวจหาอัปเดต Android

สำคัญ: การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์แต่ละรุ่น โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. ที่บริเวณด้านล่าง ให้แตะระบบ จากนั้น การอัปเดตระบบ อาจต้องแตะเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือเกี่ยวกับแท็บเล็ตก่อน
 3. สถานะการอัปเดตจะปรากฏขึ้น ทำตามขั้นตอนในหน้าจอ
ตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูลและเพิ่มพื้นที่ว่าง

ในโทรศัพท์ส่วนใหญ่ คุณจะตรวจสอบปริมาณพื้นที่เก็บข้อมูลที่เหลืออยู่ได้ในแอปการตั้งค่า แต่การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์แต่ละรุ่น โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์อาจเริ่มมีปัญหาเมื่อพื้นที่เก็บข้อมูลเหลือไม่ถึง 10% หากคุณมีพื้นที่เก็บข้อมูลเหลือน้อย โปรดดูวิธีเพิ่มพื้นที่ว่าง

แก้ปัญหาแอปในโทรศัพท์

ตรวจหาอัปเดตแอป
 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play
 2. แตะไอคอนโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. แตะจัดการแอปและอุปกรณ์
 4. ในส่วน "มีอัปเดต" ให้เลือกอัปเดตแอปทั้งหมดหรือแอปที่ต้องการ
ปิดแอปที่คุณไม่ใช้
 
โดยปกติแล้ว คุณบังคับให้แอปหยุดได้โดยใช้แอปการตั้งค่าของโทรศัพท์ การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์แต่ละรุ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์.

เคล็ดลับ: จดรายชื่อแอปที่คุณบังคับให้หยุด ซึ่งจะช่วยให้ระบุได้ว่าแอปใดก่อให้เกิดปัญหา

ดูว่าแอปทำให้เกิดปัญหาหรือไม่

รีสตาร์ทในโหมดปลอดภัย

สำคัญ: โหมดปลอดภัยจะปิดแอปทั้งหมดที่ดาวน์โหลดมาไว้ชั่วคราว

การรีสตาร์ทในโหมดปลอดภัยจะแตกต่างกันไปในโทรศัพท์แต่ละรุ่น หากต้องการดูวิธีรีสตาร์ทโทรศัพท์ในโหมดปลอดภัย ไปที่เว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต.

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจดูว่ายังมีปัญหาอยู่หรือไม่

ตรวจดูว่ายังมีปัญหาอยู่หรือไม่ หากไม่มีปัญหาแล้ว แสดงว่าแอปใดแอปหนึ่งอาจเป็นสาเหตุของปัญหา ไปที่ขั้นตอนต่อไป หากปัญหายังคงอยู่ ให้ข้ามไปที่การแก้ปัญหาขั้นสูง

ขั้นตอนที่ 3: รีสตาร์ทโทรศัพท์ตามปกติและตรวจสอบแอป

 1. รีสตาร์ทโทรศัพท์
 2. นำแอปที่ดาวน์โหลดมาล่าสุดออกทีละแอป ดูวิธีลบแอป
 3. หลังจากที่นำแอปออกในแต่ละครั้ง ให้รีสตาร์ทโทรศัพท์ตามปกติ ดูว่าการนำแอปนั้นออกช่วยแก้ปัญหาหรือไม่
 4. หลังจากนำแอปที่ก่อให้เกิดปัญหาออกไปแล้ว คุณเพิ่มแอปอื่นๆ ที่นำออกไปกลับเข้ามาใหม่ได้ ดูวิธีติดตั้งแอปอีกครั้ง

การแก้ปัญหาขั้นสูง

นำเคสและแบตเตอรี่สำรองออก

หากคุณใส่เคส ชุดแบตเตอรี่สำรอง หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ กับโทรศัพท์ ให้ลองถอดอุปกรณ์เหล่านั้นออกในระหว่างการแก้ปัญหา

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมภายนอกไม่ได้บังเซ็นเซอร์หรือสัมผัสโดนปุ่มของโทรศัพท์

ลองรีเซ็ตโทรศัพท์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
สำคัญ: การรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นจะนำข้อมูลทั้งหมดออกจากโทรศัพท์ แม้ว่าจะมีการคืนค่าข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบัญชี Google ของคุณ แต่แอปทั้งหมดรวมถึงข้อมูลที่เชื่อมโยงกับแอปจะถูกถอนการติดตั้ง ขอแนะนำให้สำรองข้อมูลในโทรศัพท์ก่อนรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น

เคล็ดลับ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
18224938027408660646
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true