Åtgärda en Android-enhet som inte startar

Om en mobil eller surfplatta med Android inte startar eller inte går att slå på, om skärmen är svart eller tom eller om enheten slås på men stängs av igen direkt kanske följande steg kan lösa problemet.

Testa först att hålla enhetens strömbrytare nedtryckt i 5–7 sekunder. Många enheter startas om på det sättet.

Steg 1: Felsök sladd, laddare, vägguttag och fodral

 1. Använd laddaren och sladden som följde med enheten. Testa att laddaren och sladden fungerar genom att använda dem med en annan enhet.
 2. Kontrollera att sladden sitter ordentligt i bägge ändar. Kontrollera att det inte finns damm eller smuts i porten på enheten.
 3. Anslut laddaren till ett vägguttag. Kontrollera att uttaget fungerar med något annat, t.ex. en lampa.
 4. Kontrollera att inga tillbehör, som fodral eller externa batterier, täcker enhetens sensorer eller kommer åt knapparna.

Steg 2: Felsök batteriladdningen

Inom en minut efter att du har anslutit Android-enheten till ett fungerande vägguttag med en sladd och en laddare som fungerar bör du se något av följande:

 • Om en batteriikon visas är mobilen avstängd och laddas. Du kan starta om den direkt.
 • Om en röd lampa lyser är batteriet helt urladdat. Om den röda lampan blinkar går det inte att slå på enheten eftersom batterinivån är för låg. Ladda mobilen i minst 30 minuter innan du startar om den.

Starta om mobilen genom att hålla ned strömbrytaren i några sekunder. Tryck sedan på Starta om Starta om på skärmen. (Om Starta om inte visas håller du ned strömbrytaren i ca 30 sekunder tills mobilen startas om.)

Obs! Olika enheter kan ha olika lampor och batteriikoner. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.

Steg 3: Felsök skärmen

Om du varken ser en batteriikon eller en röd lampa när du har anslutit Android-enheten kan det vara skärmen som är problemet.

 1. Tryck på strömbrytaren i ca 30 sekunder.
 2. Vänta i ca 2 minuter.
 3. Få mobilen att ringa. Du kan ringa den från en annan telefon eller använda Hitta min enhet. Läs mer om hur det går till.
 4. Om mobilen ringer läser du om hur du felsöker skärmen.

Steg 4: Felsök med avancerade steg

Alternativ 1: Felsök genom att ansluta till en dator
 1. Koppla bort sladden från laddaren.
 2. Kontrollera att datorn är påslagen och ansluten till en strömkälla.
 3. Anslut Android-enheten till datorns USB-port med sladden som följde med mobilen.
 4. Vänta i 10–15 minuter.
 5. Koppla bort sladden från enheten och återanslut den igen inom 10 sekunder.
 6. Inom en minut bör du se något av följande:
  • Om en batteriikon visas är mobilen avstängd och laddas.
  • Om en röd lampa lyser är batteriet helt urladdat. Om den röda lampan blinkar går det inte att slå på enheten eftersom batterinivån är för låg.
 7. Ladda enheten i minst 30 minuter.
 8. Tryck på strömbrytaren i några sekunder.
 9. Tryck på Starta om Starta om på skärmen. Om Starta om inte visas håller du ned strömbrytaren i ca 30 sekunder tills enheten startas om.

Obs! Olika enheter kan ha olika lampor och batteriikoner. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.

Alternativ 2: Felsök med knapparna på enheten

Håll Volym ned-knappen och strömbrytaren nedtryckta samtidigt i minst 20 sekunder med enheten ansluten till vägguttaget.

 • Om en röd lampa lyser är batteriet helt urladdat.

  1. Ladda enheten i minst 30 minuter.
  2. Tryck på strömbrytaren i några sekunder.
  3. Tryck på Starta om Starta om på skärmen.
 • Om du ser en Android-robot och ordet Start med en pil runt gör du följande:

  1. Tryck på Volym ned-knappen tills alternativet Stäng av visas. Välj Stäng av genom att trycka på strömbrytaren.
  2. Ladda enheten i minst 30 minuter. 
  3. Tryck på strömbrytaren i några sekunder.
  4. Tryck på Starta om Starta om på skärmen. Om Starta om inte visas håller du ned strömbrytaren i omkring 30 sekunder tills mobilen startas om.

Obs! Olika enheter kan ha olika lampor och batteriikoner. Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.

Relaterade artiklar