Løs problemer med Android-enheter som ikke lades eller ikke slår seg på

Følg fremgangsmåten på denne siden for å løse følgende problemer på telefonen:
 • Den kan ikke slås på.
 • Den har en svart eller blank skjerm.
 • Den slås på, men lades ikke.
 • Den slås på, men slås av igjen med en gang.

Hold inne av/på-knappen

Prøv først å holde inne telefonens av/på-knapp i 5–7 sekunder. Dette starter vanligvis telefonen på nytt.

Feilsøk kabelen, strømadapteren, stikkontakten og dekselet

 1. Prøv å lade en annen enhet med strømadapteren og kabelen.
 2. Sjekk at kabelen er skikkelig koblet til adapteren og telefonen.
 3. Sjekk at det ikke er noe i porten på telefonen, for eksempel støv eller lo.
 4. Prøv å lade telefonen med en annen kabel eller strømadapter.

Feilsøk batteriladingen

Koble telefonen til med fungerende kabel, lader og stikkontakt, og vent ett minutt.

 • Hvis du ser et batteri-ikon, er telefonen din slått av og lades. Du kan starte den på nytt umiddelbart.
 • Hvis du ser et rødt lys, er batteriet helt utladet. Hvis det røde lyset blinker, er det ikke nok strøm til å slå på telefonen. Lad telefonen i minst 30 minutter før du starter den på nytt.
 • Hvis du ikke ser et batteri-ikon eller et rødt lys etter at du har plugget inn telefonen din, kan du ha et problem med skjermen.

Tips: Batteri-ikoner og -lys kan variere fra telefon til telefon. For å få informasjon om telefonen, kontakt produsenten av enheten.

Feilsøk skjermen

 1. Hold inne av/på-knappen i omtrent 30 sekunder.
 2. Vent i omtrent 2 minutter.
 3. Få telefonen til å ringe. Du kan ringe til den fra en annen telefon eller bruke Finn enheten min. Slik gjør du det
 4. Hvis telefonen ringer, Finn ut hvordan du feilsøker skjermen din. Hvis den ikke gjør det, går du til de avanserte trinnene (nedenfor).

Avansert feilsøking

Alternativ 1: Feilsøk ved å koble til en datamaskin
 1. Sjekk at datamaskinen er slått på og koblet til en strømkilde.
 2. Koble telefonen til USB- eller USB-C-porten på datamaskinen med en kabel som fungerer.
 3. Vent i omtrent 10–15 minutter.
 4. Koble kabelen fra telefonen, og koble den til igjen innen ti sekunder.
 5. Hvis du ser et batteriikon innen ett minutt, er telefonen slått av og lades.
 6. Lad telefonen i minst 30 minutter.
 7. Trykk og hold inne av/på-knappen til telefonen starter på nytt. Du må kanskje trykke på Start på nytt Start på nytt .

Tips: Batteri-ikoner og -lys kan variere fra telefon til telefon. For å få informasjon om telefonen, kontakt produsenten av enheten.

Alternativ 2: Feilsøk med telefonknappene

Mens telefonen er koblet til, trykker og holder du inne både volum ned-knappen og av/på-knappen samtidig i minst 20 sekunder.

Hvis du ser et rødt lys, er batteriet helt utladet.

 1. Lad telefonen i minst 30 minutter.
 2. Trykk og hold inne av/på-knappen i noen sekunder.
 3. Trykk på Start på nytt Start på nytt på skjermen.

Hvis du ser en Android-robot og ordet «Start» med en pil rundt:

 1. Trykk på volum ned-knappen til du ser alternativet for å «Slå av». Trykk på av/på-knappen for å velge «Slå av».
 2. Lad telefonen i minst 30 minutter. 
 3. Trykk og hold inne av/på-knappen i noen sekunder.
 4. Trykk på Start på nytt Start på nytt på skjermen, eller trykk og hold inne av/på-knappen i omtrent 30 sekunder, til telefonen starter på nytt.

Tips: Batteri-ikoner og -lys kan variere fra telefon til telefon. For å få informasjon om telefonen, kontakt produsenten av enheten.

Relaterte ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
13212109780359980011
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
false
false