Rješavanje problema s Android uređajem koji se ne puni ili ne uključuje

Slijedite upute na ovoj stranici da biste riješili sljedeće probleme na telefonu:
 • Ne uključuje se.
 • Ima crn ili prazan zaslon.
 • Uključuje se, ali se odmah isključuje.

Držite gumb za napajanje

Najprije pokušajte držati tipku za uključivanje/isključivanje na telefonu od 5 do 7 sekundi. Tako se obično ponovo pokreće telefon.

Rješavanje problema s kabelom, punjačem, utičnicom i futrolom

 1. Koristite punjač i kabel koje ste dobili s telefonom. Isprobajte punjač i kabel na nekom drugom uređaju kako biste se uvjerili da pravilno funkcioniraju.
 2. Provjerite je li kabel dobro priključen u punjač i telefon. Uvjerite se da u priključku telefona nema prašine niti prljavštine.
 3. Priključite punjač u zidnu utičnicu. Provjerite ispravnost utičnice tako da u nju priključite neki drugi uređaj, na primjer svjetiljku.
 4. Pazite da dodaci kao što su futrola ili vanjska baterija ne prekrivaju senzore telefona ili pritišću njegove tipke.

Rješavanje problema s punjenjem baterije

Priključite telefon u ispravni kabel, punjač i utičnicu, a zatim pričekajte jednu minutu.

 • Ako vidite ikonu baterije, telefon je isključen i puni se. Možete ga odmah ponovo pokrenuti.
 • Ako vidite crveno svjetlo, baterija je potpuno prazna. Ako crveno svjetlo treperi, baterija nije napunjena dovoljno da biste mogli uključiti uređaj. Punite telefon najmanje 30 minuta prije ponovnog pokretanja.
 • Ako ne vidite ikonu baterije ili crveno svjetlo nakon priključivanja telefona, poteškoću možda uzrokuje zaslon.

Savjet: ikone i svjetla baterije mogu se razlikovati ovisno o telefonu. Za pojedinosti o telefonu obratite se proizvođaču uređaja.

Rješavanje problema sa zaslonom

 1. Držite tipku za uključivanje/isključivanje pritisnutom otprilike 30 sekundi.
 2. Pričekajte oko 2 minute.
 3. Pokrenite zvonjenje na telefonu. Možete ga nazvati s drugog telefona ili upotrijebiti uslugu Pronađi moj uređaj.Saznajte kako
 4. Ako telefon zvoni, saznajte kako riješiti probleme sa zaslonom.Ako ne zvoni, pratite napredne upute (u nastavku).

Napredne upute za rješavanje problema

1. opcija: riješite probleme povezivanjem s računalom
 1. Iskopčajte kabel iz punjača.
 2. Provjerite je li računalo uključeno i priključeno na izvor napajanja.
 3. Priključite telefon u USB priključak na računalu pomoću kabela koji ste dobili s telefonom.
 4. Pričekajte 10 do 15 minuta.
 5. Iskopčajte kabel i ponovo ga priključite na telefon u roku od deset sekundi.
 6. U roku od jedne minute:
  • Ako vidite ikonu baterije, telefon je isključen i puni se.
  • Ako vidite crveno svjetlo, baterija je potpuno prazna.Ako crveno svjetlo treperi, baterija nije napunjena dovoljno da biste mogli uključiti uređaj.
 7. Punite telefon najmanje 30 minuta.
 8. Pritisnite i zadržite tipku za uključivanje/isključivanje dok se telefon ponovo ne pokrene. Možda ćete morati dodirnuti Ponovno pokretanje Ponovno pokretanje .

Savjet: ikone i svjetla baterije mogu se razlikovati ovisno o telefonu. Za pojedinosti o telefonu obratite se proizvođaču uređaja.

2. opcija: riješite probleme pomoću gumba na telefonu

Dok je telefon priključen, istovremeno pritisnite i zadržite tipku za stišavanje i tipku za uključivanje/isključivanje najmanje 20 sekundi.

Ako vidite crveno svjetlo, baterija je potpuno prazna.

 1. Punite telefon najmanje 30 minuta.
 2. Pritisnite i zadržite tipku za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi.
 3. Na zaslonu dodirnite Ponovno pokretanje Ponovno pokretanje.

Ako vidite Androidovog robota i riječ „Start" zaokruženu strelicom:

 1. Držite tipku za stišavanje pritisnutom dok se ne prikaže opcija "Isključi". Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje da biste odabrali opciju "Isključi".
 2. Punite telefon najmanje 30 minuta.
 3. Pritisnite i zadržite tipku za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi.
 4. Na zaslonu dodirnite Ponovno pokretanje Ponovno pokretanje ili pritisnite i zadržite tipku za uključivanje/isključivanje oko 30 sekundi dok se telefon ne pokrene ponovo.

Savjet: ikone i svjetla baterije mogu se razlikovati ovisno o telefonu. Za pojedinosti o telefonu obratite se proizvođaču uređaja.

Povezani članci