เพิ่มพื้นที่ว่าง

หากต้องการดาวน์โหลดแอปและสื่อต่างๆ เพิ่มเติม หรือช่วยให้โทรศัพท์ทำงานได้ดีขึ้น คุณอาจเพิ่มพื้นที่ว่างในโทรศัพท์ของคุณ

  • พื้นที่เก็บข้อมูลคือที่ที่คุณเก็บข้อมูล เช่น เพลงและรูปภาพ
  • หน่วยความจำคือที่ที่คุณเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น แอปและระบบ Android
สำคัญ: ขั้นตอนเหล่านี้จะมีบางขั้นตอนที่ใช้ได้เฉพาะกับ Android 9 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล

นำรูปภาพออก

หากคุณสำรองข้อมูลไว้ด้วย Google Photos คุณก็ลบสำเนาในโทรศัพท์ของคุณได้ โดยคุณดูสำเนาที่สำรองไว้ในแอปได้ผ่าน Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตมือถือดูวิธีลบรูปภาพและวิดีโอออกจากโทรศัพท์

นำภาพยนตร์ เพลง และสื่ออื่นๆ ที่ดาวน์โหลดไว้ออก

วิธีลบเนื้อหาออกจาก Google Play

  1. เปิดแอป Google Play ที่มีเนื้อหาที่ต้องการนำออก เช่น Play Music หรือ Play Movies & TV
  2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น จัดการการดาวน์โหลด
  3. แตะที่ดาวน์โหลดไว้ ดาวน์โหลดแล้ว จากนั้น นำออก

หากต้องการลบเนื้อหาออกจากแหล่งที่มาอื่นๆ ให้ลบออกจากแอปที่คุณใช้ดาวน์โหลดเนื้อหานั้นๆ

นำแอปและข้อมูลแอปออก

ปิดแอปที่ไม่ตอบสนอง

Android จะจัดการหน่วยความจำที่แอปใช้อยู่แล้ว โดยปกติคุณไม่จำเป็นต้องปิดแอป แต่หากแอปค้าง ให้ลองปิดแอปไปก่อน ดูวิธีแก้ปัญหาแอปที่ไม่ทำงาน

ถอนการติดตั้งแอปที่คุณไม่ได้ใช้

หากถอนการติดตั้งแอปไปและต้องการใช้แอปนั้นในภายหลัง คุณจะดาวน์โหลดใหม่ได้ และหากคุณซื้อแอปนั้นมา คุณจะไม่ต้องซื้อใหม่ ดูวิธีถอนการติดตั้งแอป

ล้างแคชและข้อมูลของแอป

โดยปกติแล้ว คุณล้างแคชและข้อมูลของแอปโดยใช้แอปการตั้งค่าของโทรศัพท์ได้ แต่การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์แต่ละรุ่น ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ผลิตอุปกรณ์

  • ล้างแคช: ลบข้อมูลชั่วคราว แอปบางแอปอาจเปิดใช้งานได้ช้าลงในครั้งถัดไปที่คุณใช้
  • ล้างพื้นที่เก็บข้อมูล: ลบข้อมูลแอปทั้งหมดอย่างถาวร เราขอแนะนำให้พยายามลบข้อมูลจากในแอปก่อน
ลบหรือย้ายไฟล์

ลบไฟล์ที่ดาวน์โหลด

หากต้องการดูวิธีหาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาและนำไฟล์ออก ให้ไปที่เว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิตอุปกรณ์

คัดลอกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์

คุณย้ายไฟล์และโฟลเดอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB แล้วลบไฟล์และโฟลเดอร์เหล่านั้นออกจากโทรศัพท์ได้ ดูวิธีโอนไฟล์ระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบและเพิ่มหน่วยความจำ

Android จะจัดการหน่วยความจำที่แอปใช้อยู่แล้ว โดยปกติคุณไม่จำเป็นต้องปิดแอป แต่หากแอปค้าง ให้ลองปิดแอปไปก่อน ดูวิธีแก้ปัญหาแอปที่ไม่ทำงาน

เคล็ดลับ: คุณลบแอปออกได้หากคิดว่าแอปใช้หน่วยความจำมากเกินไป ดูวิธีถอนการติดตั้งแอป

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false