Uvolnění místa

Chcete-li si stáhnout další aplikace a média nebo docílit lepšího fungování telefonu, můžete uvolnit místo.

  • Úložiště je místo, kde jsou uchována vaše data, například hudba a fotky.
  • Paměť je místo, které slouží ke spouštění programů, jako jsou aplikace a systém Android.
Důležité: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních se systémem Android 9 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Uvolnění úložiště

Odstranění fotek

Pokud si zálohujete obsah pomocí Fotek Google, můžete smazat kopie v telefonu. Zálohované kopie můžete zobrazit v aplikaci pomocí Wi-Fi nebo mobilního připojení. Jak z telefonu smazat fotky a videa

Odstranění stažených filmů, hudby a dalších médií

Smazání obsahu z Google Play:

  1. Spusťte aplikaci Google Play, ve které je obsah uložen, například Hudba Play nebo Filmy a TV Play.
  2. Klepněte na nabídku Nabídkaa poté Nastavení a poté Správa stahování.
  3. Klepněte na Stažené Staženoa poté Odstranit.

Chcete-li odstranit obsah z jiných zdrojů, smažte ho v aplikaci, pomocí které jste ho stáhli.

Odstranění aplikací a jejich dat

Zavření aplikací, které nereagují

Android spravuje paměť, kterou aplikace využívají. Aplikace obvykle není třeba zavírat. Pokud však aplikace nereaguje, zkuste ji zavřít. Odstraňování problémů s nefunkčními aplikacemi

Odinstalace aplikací, které nepoužíváte

Pokud aplikaci odinstalujete a budete ji znovu potřebovat, můžete ji opět stáhnout. Pokud jste za aplikaci zaplatili, nebude nutné ji znovu kupovat. Jak odinstalovat aplikace

Vymazání mezipaměti a dat aplikace

Mezipaměť a data aplikace lze obvykle vymazat pomocí aplikace Nastavení v telefonu. Nastavení se v různých telefonech může lišit. Další informace vám poskytne výrobce zařízení.

  • Vymazat mezipaměť: Vymaže dočasná data. Některé aplikace se při příštím použití mohou spouštět pomaleji.
  • Vymazat data v úložišti: Trvale vymaže veškerá data aplikace. Doporučujeme pokusit se data nejprve odstranit z aplikace.
Smazání nebo přesun souborů

Smazání stažených souborů

Další informace o vyhledání a odstranění stažených souborů naleznete na webu podpory výrobce zařízení.

Zkopírování souborů do počítače

Soubory a složky můžete přesunout do počítače pomocí kabelu USB a poté je v telefonu smazat. Jak přenášet soubory mezi počítačem a telefonem.

Kontrola a uvolnění paměti

Android spravuje paměť, kterou aplikace využívají. Aplikace obvykle není třeba zavírat. Pokud však aplikace nereaguje, zkuste ji zavřít. Odstraňování problémů s nefunkčními aplikacemi

Tip: Pokud vám připadá, že aplikace využívá příliš mnoho paměti, můžete ji smazat. Jak odinstalovat aplikace.

Související články