Ta emot och svara på meddelanden från appar som du inte har

Du kan välja att få meddelanden som skickats till dig från meddelandeappar som du inte har. Dessa meddelanden visas som aviseringar. Du kan svara från aviseringen.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 8.0 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Aktivera appförhandsmeddelanden

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck p[ Google Följt av Data och meddelanden Följt av Appförhandsmeddelanden.
 3. Aktivera Appförhandsmeddelanden.
 4. Ange ditt telefonnummer. Tryck på Verifiera.
 5. Du får ett sms med en pinkod. Ange pinkoden om det behövs.

Inaktivera appförhandsmeddelanden

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Google.
 3. Så här inaktiverar du appförhandsmeddelanden:
  • Inaktivera alla appar: Tryck på Data och meddelanden Följt av Appförhandsmeddelanden.
  • Inaktivera en app: Tryck på Anslutna appar Följt av appen Följt av Koppla från.

Svara på appförhandsmeddelanden

 1. Tryck på aviseringen. Tryck på Svara om det behövs.
 2. Skriv ditt svar. Tryck på Skicka Skicka.

Ladda ned appen genom att trycka på Installera.

Blockera appförhandsmeddelanden

 1. Tryck på aviseringen Följt av Blockera.
 2. Tryck på Blockera den här personen, Blockera och rapportera som spam eller Inaktivera appförhandsmeddelanden från [appen].

Behålla eller radera appförhandsmeddelanden

Behålla meddelanden
 1. Installera appen som du fick meddelandet från.
  • Chattarna som du har haft under det senaste dygnet flyttas till den appen.
  • Dessa meddelanden är inte längre appförhandsmeddelanden.
 2. Hantera meddelandena i den nya appen.

Tips! Som standard sparas meddelanden om förhandsgranskning av appen på telefonen i ett år.

Radera alla meddelanden
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Google Följt av​ Data och meddelanden Följt avAppförhandsmeddelandenFöljt av Hantera lagring.
 3. Tryck på Radera alla appförhandsmeddelanden.
Ta automatiskt bort alla meddelanden efter sju dagar
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Google Följt av​ Data och meddelanden Följt avAppförhandsmeddelandenFöljt av Hantera lagring.
 3. Aktivera Ta bort meddelanden efter sju dagar.

Relaterade artiklar