Příjem a odpovídání na zprávy odeslané z aplikací, které nemáte

Můžete povolit příjem zpráv odeslaných z komunikačních aplikací, které nemáte nainstalované. Tyto zprávy budete dostávat v podobě oznámení. Z oznámení lze odpovídat.

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních s Androidem 9.0 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Zapnutí zpráv z nenainstalovaných aplikací

 1. V zařízení spusťte aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Google A pak Zprávy z nenainstalovaných aplikací.
 3. Aktivujte přepínač Zprávy z nenainstalovaných aplikací.
 4. Zadejte své telefonní číslo. Klepněte na Ověřit.
 5. Dostanete SMS s kódem PIN. V případě potřeby tento PIN zadejte.

Vypnutí zpráv z nenainstalovaných aplikací

 1. V zařízení spusťte aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Google A pak Zprávy z nenainstalovaných aplikací.
  • Chcete-li vypnout všechny aplikace, deaktivujte přepínač Zprávy z nenainstalovaných aplikací.
  • Chcete-li vypnout jednu aplikaci, v sekci Připojené aplikace deaktivujte přepínač příslušné aplikace.

Odpovídání na zprávy z nenainstalovaných aplikací

 1. Klepněte na oznámení A pak Odpovědět.
 2. Zadejte odpověď. Klepněte na Odeslat Odeslat.

Chcete-li aplikaci stáhnout, klepněte na Instalovat.

Blokování zpráv z nenainstalovaných aplikací

 1. Klepněte na oznámení A pak Blokovat.
 2. Vyberte Blokovat tohoto uživatele, Zablokovat a nahlásit jako SPAM nebo Vypnout zprávy z nenainstalované aplikace [název aplikace].

Ponechání nebo smazání zpráv z nenainstalovaných aplikací

Ponechání zpráv
Ve výchozím nastavení jsou zprávy z nenainstalovaných aplikací v telefonu uloženy až 1 rok.
Pokud nainstalujete aplikaci, která zprávu odeslala:
 • Zprávy z nenainstalované aplikace z posledních 24 hodin naleznete přímo v aplikaci.
 • Tyto zprávy již nebudou považovány za zprávy z nenainstalované aplikace.
 • Tyto zprávy můžete spravovat v nové aplikaci.
Smazání všech zpráv
 1. V zařízení spusťte aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Google A pak Zprávy z nenainstalovaných aplikací A pak Spravovat úložiště.
 3. Klepněte na Smazat všechny zprávy z nenainstalovaných aplikací.
Po sedmi dnech zprávy odstranit
 1. V zařízení spusťte aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Google A pak Zprávy z nenainstalovaných aplikací A pak Spravovat úložiště.
 3. Zapněte možnost Po sedmi dnech zprávy odstranit.

Související články