Interakcija s aplikacijama i osobama oko vas

Pomoću telefona možete pronaći i komunicirati s osobama u blizini. Primjerice, sa svojim prijateljima možete igrati igre ili surađivati u aplikacijama koje funkcioniraju sa značajkom U blizini.

Važno: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 10 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Što vam je potrebno

Da biste komunicirali s drugim osobama:

 • Morate biti u krugu od 30 m od njih.
 • I vi i osobe s kojima želite komunicirati morate imati istu aplikaciju. 
 • Aplikacija u kojoj želite surađivati mora funkcionirati sa značajkom U blizini.

Funkcioniranje značajke U blizini

Kada otvorite aplikaciju koja funkcionira sa značajkom U blizini i netko u vašoj blizini također ima otvorenu tu aplikaciju, telefoni će svakoga od vas pitati želite li se međusobno povezati.

U blizini koristi male količine Wi-Fi ili mobilnih podataka za povezivanje s Googleom i dohvaćanje informacija o dijeljenim aplikacijama. 

U blizini ne prati, ne nadzire i ne šalje osobne podatke s telefona. Kada im date dopuštenje, aplikacije koje funkcioniraju sa značajkom U blizini među sobom dijele putem udaljenih poslužitelja. Uređaji koji dijele informacije ne povezuju se izravno.

Provjerite koje aplikacije funkcioniraju sa značajkom U blizini

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na telefonu.
 2. Dodirnite Google A zatim U blizini.
 3. U odjeljku "Upotreba U blizini" pronaći ćete sve aplikacije koje upotrebljavaju značajku U blizini.
 4. Da biste u nekoj aplikaciji isključili Obavijesti U blizini, dodirnite tu aplikaciju.

Savjet: aplikacija kojoj isključite Obavijesti U blizini i dalje će funkcionirati na telefonu.

Rješavanje problema: provjerite postavke i povezivost

Bluetooth i lokacija
 • Da biste primali Obavijesti U blizini, trebate uključiti Bluetooth i Lokaciju.
 • Ako nekoj aplikaciji dopustite upotrebu značajke U blizini, a Bluetooth ili Lokacija su isključeni, telefon će tražiti da ih uključite.
Provjerite Wi-Fi ili mobilnu vezu
 • Da biste primali Obavijesti U blizini, provjerite je li telefon povezan s internetom.
 • Saznajte kako provjeriti vezu s Wi-Fi mrežom ili mobilnom mrežom.

Savjet: da biste saznali kako određena aplikacija upotrebljava značajku U blizini, obratite se razvojnom programeru aplikacije.

Povezani članci