Uw Android-apparaat beveiligen

U kunt uw Android-apparaat beveiligen door een schermvergrendeling, authenticatie in twee stappen en andere Android-beveiligingsfuncties te gebruiken. Als u ooit uw telefoon kwijtraakt, kunt u zich hierop voorbereiden met Vind mijn apparaat.

Tip: Bezoek ons Veiligheidscentrum voor online veiligheidstips.

Opmerking: De instellingen van verschillende Android-apparaten bevinden zich niet altijd op dezelfde plaats en hebben niet altijd dezelfde naam. Ga naar de ondersteuningssite van de fabrikant voor de specifieke instellingen van uw apparaat.

Uw apparaat en gegevens beveiligen

Een schermvergrendeling instellen

Een pincode, wachtwoord of patroon instellen

U kunt uw apparaat beveiligen door een schermvergrendeling in te stellen, beveiligd met een pincode, wachtwoord of patroon. Wanneer u uw apparaat inschakelt of het scherm activeert, moet u uw pincode, patroon of wachtwoord opgeven om het te ontgrendelen. Op de meeste Android-apparaten tikt u op Instellingen en dan Beveiliging en dan Schermvergrendeling.

Meer informatie over schermvergrendelingen.

Automatisch ontgrendelen instellen

Als Android 5.0 of hoger wordt uitgevoerd op uw apparaat, kunt u instellen dat uw apparaat in bepaalde situaties automatisch wordt ontgrendeld, bijvoorbeeld wanneer u zich op een bepaalde plaats bevindt. In andere situaties gebruikt u uw pincode, patroon of wachtwoord om uw apparaat te ontgrendelen.

Meer informatie over automatisch ontgrendelen.

Wees voorbereid op het verlies van uw apparaat

Zorg dat u klaar bent om een kwijtgeraakt Android-apparaat te zoeken

Als uw kwijtgeraakte telefoon is ingelogd op een Google-account, is ingeschakeld en verbinding heeft met internet, kunt u de telefoon op afstand zoeken, vergrendelen en wissen met 'Vind mijn apparaat'.

Meer informatie over hoe u kunt controleren of 'Vind mijn apparaat' uw telefoon kan vinden.

Contactgegevens op uw vergrendelingsscherm weergeven

U kunt contactgegevens (zoals een e-mailadres of telefoonnummer dat mag worden gedeeld) op het vergrendelingsscherm van uw apparaat weergeven. Dit geeft iemand de mogelijkheid uw kwijtgeraakte apparaat terug te geven. Op de meeste Android-apparaten tikt u op Instellingen en dan Beveiliging en dan Eigenaarsgegevens.

Meer informatie over uw vergrendelingsscherm.

Uw apparaat versleutelen

U kunt uw gegevens beveiligen door het apparaat te versleutelen. Veel telefoons zijn tegenwoordig standaard versleuteld.

Als uw Android-apparaat niet standaard is versleuteld en Android 4.1 of hoger is geïnstalleerd, kunt u ervoor kiezen de gegevens op uw apparaat te versleutelen. Op de meeste Android-apparaten tikt u op Instellingen en dan Beveiliging en dan Telefoon versleutelen.

Meer informatie over het versleutelen van de gegevens op uw apparaat.

Internet en apps veilig gebruiken

Apps van betrouwbare bronnen downloaden

Bepaalde apps kunnen schadelijk zijn voor uw apparaat. Als u wilt voorkomen dat u schadelijke apps downloadt, kunt u het beste downloaden via vertrouwde bronnen, zoals Google Play.  Voordat een app op Google Play wordt gepubliceerd, wordt gecontroleerd of deze niet schadelijk is.

Als de Play Store-app is geïnstalleerd en u apps van andere bronnen downloadt, worden deze apps vóór en na de installatie gescand met Play Protect. Als er een waarschuwing van Play Protect wordt weergegeven, raden we u aan de betreffende app niet te installeren.

Meer informatie over het beschermen van uw apparaat tegen schadelijke apps.

De verificatie-, toegangs- en beveiligingsinstellingen van uw account updaten

Authenticatie in twee stappen inschakelen

U kunt 'Authenticatie in twee stappen' gebruiken om uw Google-account te beschermen met een wachtwoord én een code van uw telefoon. Als iemand uw wachtwoord in handen krijgt, beschikt u over een extra beschermingslaag.

Meer informatie over authenticatie in twee stappen.

Een beveiligingscheck uitvoeren

Voor de beveiliging van uw Google-account kunt u aanpassen hoe u inlogt, welke herstelopties u gebruikt en hoe we contact met u moeten opnemen wanneer we iets verdachts detecteren.

Uw accounttoegang en beveiligingsinstellingen beheren.

Wees voorzichtig op welke advertenties u tikt

Hoewel de meeste advertenties veilig zijn, is het mogelijk dat wanneer u banneradvertenties of pop-ups (advertenties die worden geopend in een nieuwe venster) opent, dit schadelijke gevolgen heeft voor uw apparaat.

Kijk uit wanneer wordt geclaimd dat uw telefoon is geïnfecteerd of wanneer om uw wachtwoord of persoonlijke gegevens wordt gevraagd. U kunt per ongeluk ongewenste of mogelijk schadelijke apps downloaden of iemand toegang tot uw account geven.

Chrome proberen als uw browser

Bij de ontwikkeling van Chrome is rekening gehouden met beveiliging. Er zijn regelmatig updates beschikbaar om u te beschermen. Als u Chrome niet op uw apparaat heeft geïnstalleerd, raden we u aan Chrome te downloaden en te installeren.

De Chrome-app downloaden via Google Play.

Als u vermoedt dat een app schadelijk is

Als u denkt dat u een onveilige app heeft geïnstalleerd:

  1. Verwijder de app. Meer informatie over het verwijderen van apps.
  2. Zorg ervoor dat Play Protect is ingeschakeld. Meer informatie over hoe u Play Protect ingeschakeld houdt.

Als u niet zeker weet welke app het probleem veroorzaakt, gebruikt u de veilige modus om het probleem te vinden. Meer informatie over hoe u problematische apps kunt vinden met de veilige modus.

Tip: De veilige modus werkt op veel Android-apparaten, waaronder Huawei, LG, HTC, Sony, Motorola, Nexus en Pixel. Voor hulp bij andere apparaten neemt u contact op met de fabrikant van uw apparaat. Bekijk een lijst met links voor ondersteuning van fabrikanten.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?