Skydda Android-enheten

Du kan göra Android-telefonen säkrare med skärmlås, tvåstegsverifiering och andra säkerhetsfunktioner i Android. Med Hitta min enhet kan du vara förberedd om du skulle tappa bort telefonen.

Tips! I vårt säkerhetscenter finns tips om verktyg och säkerhet online.

Obs! Vissa av dessa steg fungerar endast i Android 10 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Skydda telefon och data

Ställa in ett skärmlås

Ställa in en pinkod, ett lösenord eller ett grafiskt lösenord

Du kan skydda telefonen genom att ställa in ett skärmlås med en pinkod, ett lösenord eller ett grafiskt lösenord. När du slår på telefonen eller väcker skärmen ur viloläget måste enheten låsas upp med pinkoden, det grafiska lösenordet eller lösenordet. På många telefoner trycker du på Inställningar Följt av Säkerhet Följt av Skärmlås.

Läs mer om skärmlås.

Bestämma när telefonen ska förbli olåst

Om Android 10 eller senare används på telefonen kan du ställa in att den ska förbli olåst när du har låst upp den en gång.

Vissa telefoner går att ställa in så att enheten låses upp automatiskt i vissa situationer, till exempel när du är på en viss plats. I andra situationer låser du upp den med pinkoden, det grafiska lösenordet eller lösenordet.

Läs mer om Smart Lock.

Var förberedd om du skulle bli av med telefonen

Förbereda en telefon så att den går att hitta

Om du blir av med en telefon kan du hitta, låsa och rensa den via webben med Hitta min enhet, förutsatt att du har slagit på telefonen, anslutit den till internet och loggat in på ett Google-konto.

Läs mer om hur du kontrollerar att telefonen går att hitta med Hitta min enhet.

Lägga in kontaktuppgifter på låsskärmen

Du kan lägga in kontaktuppgifter (t.ex. en e-postadress eller ett telefonnummer som du inte har något emot att dela) på telefonens låsskärm. Den som hittar telefonen kan då lättare se till att du får tillbaka den.

Läs mer om information på låsskärmen.

Kryptera telefonen

Kryptering är ett sätt att skydda data. Många moderna telefoner är krypterade som standard.

Om telefonen inte är krypterad som standard och har Android 4.1 eller senare kan du välja att kryptera data på den. På många telefoner trycker du på Inställningar Följt av Säkerhet Följt av Avancerat Följt av Kryptering och användaruppgifter Följt av Kryptera telefonen.

Läs mer om att kryptera data på telefonen.

Skydda dig på webben och med appar

Ladda ned appar från betrodda källor

Vissa appar kan skada telefonen. Du kan undvika skadliga appar genom att ladda ned från betrodda källor som Google Play.  Innan en app publiceras på Google Play granskas den för att säkerställa att den inte är skadlig.

Om du har appen Play Butik och laddar ned appar från andra källor genomsöks de apparna med Play Protect före och efter installationen. Vi rekommenderar att du inte installerar en app när en varning från Play Protect visas.

Läs mer om att skydda telefonen mot skadliga appar.

Uppdatera inställningarna för kontoverifiering, åtkomst och säkerhet

Aktivera tvåstegsverifiering

Med tvåstegsverifiering kan du skydda Google-kontot både med ett lösenord och en kod från telefonen. Det ger ett extra skydd om någon skulle få tag på ditt lösenord.

Läs mer om tvåstegsverifiering.

Göra en säkerhetskontroll

Du kan skydda Google-kontot genom att uppdatera hur du loggar in, dina återställningsalternativ och hur vi ska kontakta dig om vi upptäcker något misstänkt.

Hantera inställningarna för kontoåtkomst och säkerhet.

Var försiktig när du trycker på annonser

Även om de flesta annonser är säkra kan det hända att telefonen utsätts för risk om du öppnar vissa bannerannonser eller annonser som visas i popupfönster.

Se upp med alla meddelanden om att telefonen har utsatts för intrång eller uppmaningar att lämna ut lösenord eller personliga uppgifter. Det finns en risk att du laddar ned oönskade eller potentiellt skadliga appar av misstag eller ger någon åtkomst till kontot.

Testa webbläsaren Chrome

Chrome har utformats med säkerheten i fokus och uppdateras ofta för att skydda användarna. Om du inte har Chrome på telefonen rekommenderar vi att du laddar ned och installerar det.

Hämta Chrome-appen på Google Play.

Om du misstänker att en app är skadlig

Gör så här om du misstänker att du har installerat en osäker app:

  1. Avinstallera appen. Läs mer om hur du avinstallerar appar.
  2. Kontrollera att Play Protect är aktiverat. Läs om hur du ser till att Play Protect alltid är aktiverat.

Om du inte är säker på vilken app som orsakar problemet kan du försöka ta reda på det genom att använda säkert läge. Läs mer om hur du identifierar problemappar med hjälp av säkert läge.

Viktigt! Inställningarna kan se olika ut på olika telefoner. Kontakta enhetens tillverkare om du vill veta mer.