เปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ Android เครื่องใหม่

คุณสามารถย้ายข้อมูลไปยังอุปกรณ์ Android เครื่องใหม่จากอุปกรณ์ประเภทอื่น หรือจะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดกับอุปกรณ์ Android เครื่องใหม่ก็ได้

สำคัญ

 • ขั้นตอนเหล่านี้จะมีบางขั้นตอนที่ใช้ได้กับ Android 10 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android
 • คุณจำเป็นต้องแตะหน้าจอในบางขั้นตอนเหล่านี้
 • คำบรรยายสำหรับการโทรใช้งานได้ในโทรศัพท์ Pixel เท่านั้น

ก่อนเริ่มต้น

 • ชาร์จอุปกรณ์ทั้ง 2 เครื่อง
 • ตรวจสอบว่าสามารถปลดล็อกอุปกรณ์เครื่องเก่าด้วย PIN, รูปแบบ หรือรหัสผ่านได้
 • ในอุปกรณ์เครื่องเก่า ให้ทำดังนี้

Google และ Android สนับสนุนการนำมาใช้ซ้ำและการรีไซเคิลอุปกรณ์อย่างยั่งยืน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของ Google ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

เคล็ดลับ: ก่อนรีไซเคิล บริจาค หรือแลกซื้อเครื่องใหม่โดยใช้อุปกรณ์เครื่องเก่า ให้ล้างข้อมูลและรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับการนําข้อมูลออก การแลกซื้อเครื่องใหม่ และการรีไซเคิล โปรดขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ

 

เปลี่ยนจากอุปกรณ์ Android
 1. เปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่
 2. แตะเริ่ม คุณคัดลอกข้อมูลด้วยตนเองได้หาก "เริ่ม" ไม่ปรากฏขึ้น
 3. ตรวจสอบว่าคุณได้เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เมื่อระบบขอ
 4. เลือกคัดลอกแอปและข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่า
  • หากมีสายสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ ให้ทำตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อคัดลอกข้อมูล
  • หากไม่มีสาย ให้ทำดังนี้
   1. แตะหากไม่มีสาย จากนั้น ตกลง
   2. แตะข้อมูลสำรองจากโทรศัพท์ Android
   3. ทำตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อคัดลอกข้อมูล
เปลี่ยนจาก iPhone
 1. เปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่
 2. แตะเริ่ม
 3. ตรวจสอบว่าคุณได้เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เมื่อระบบขอ
 4. เลือกคัดลอกแอปและข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่า
  • ขอแนะนำว่าหากมีสายสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ ให้ทำตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อคัดลอกข้อมูล
  • หากไม่มีสาย ให้ทำดังนี้
   1. แตะหากไม่มีสาย จากนั้น ตกลง
   2. แตะหากใช้อุปกรณ์ iPhone
   3. ทำตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อคัดลอกข้อมูล
 5. ตรวจดูข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ
คืนค่าข้อมูลจากระบบคลาวด์
สำคัญ: หากอุปกรณ์เครื่องเก่าไม่ได้อยู่กับคุณแล้ว คุณจำเป็นต้องทราบบัญชี Google และรหัสผ่านเพื่อคืนค่าข้อมูล
 1. เปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่
 2. แตะเริ่ม
 3. หากต้องการตั้งค่าโดยไม่มีอุปกรณ์เครื่องเก่า ให้ทำตามข้อความแจ้ง
 4. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เมื่อได้รับข้อความแจ้ง 
คัดลอกข้อมูลด้วยตนเอง

สำคัญ: ตัวเลือกด้านบนจะช่วยให้คุณคืนค่าข้อมูลส่วนใหญ่ได้ หากขั้นตอนอื่นๆ ไม่ได้ผล ให้ลองคัดลอกข้อมูลด้วยตนเอง

ซิงค์รายชื่อติดต่อ

 • หากใช้รายชื่อติดต่อในบัญชี Google อยู่แล้ว เช่น Gmail รายชื่อเหล่านั้นจะแสดงในอุปกรณ์ Android เครื่องใหม่โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้
 • หากรายชื่อติดต่ออยู่ในซิมการ์ด ให้ดูวิธีนำเข้ารายชื่อติดต่อจากซิมการ์ด

คัดลอกเพลง

สำหรับบริการเพลง เช่น YouTube Music, Apple Music และ Spotify ให้ดาวน์โหลดแอปลงในอุปกรณ์เครื่องใหม่จากนั้นเพลงจะซิงค์โดยอัตโนมัติ

คัดลอกรูปภาพ วิดีโอ ไฟล์ และโฟลเดอร์

คัดลอกกิจกรรมในปฏิทิน

เคล็ดลับ: หากอุปกรณ์เครื่องใหม่เป็น Pixel ให้ไปที่คำแนะนำในการตั้งค่า Pixel

วิธีจัดการข้อมูลของคุณเมื่อโอนบัญชี

เมื่อโอนบัญชีไปยังอุปกรณ์ใหม่ ระบบจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเพื่อให้บริการในอุปกรณ์ ฟังก์ชันการทำงานบางส่วนจะใช้บริการ Google Play ตัวอย่างเช่น ระบบจะรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้

 • อีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านฟังก์ชันการทำงานของแอป ตัวอย่างเช่น เราจะแสดงชื่อบัญชีในระหว่างการตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อให้คุณเลือกบัญชีที่ต้องการโอนได้ 
 • ข้อมูลการใช้งาน รวมถึงอุปกรณ์หรือตัวระบุอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์

ระบบจะเข้ารหัสข้อมูลที่รวบรวมดังกล่าวในระหว่างการส่ง

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
false
false