Prelazak na Android

Podatke s drugog telefona možete premjestiti na novi Android telefon ili početi ispočetka s novim Android uređajem.

Napomena: postavke na Android uređajima mogu se nalaziti na različitim mjestima i imati različite nazive. Točne postavke uređaja potražite na web-lokaciji za podršku proizvođača uređaja.

Pripremite se za prelazak

 1. Napunite oba telefona.
 2. Provjerite imate li Wi-Fi vezu.
  Savjet: neke podatke možete premjestiti pomoću računala i USB podatkovnog kabela, no obično je Wi-Fi brži i jednostavniji.
 3. Prijavite se na Google račun na starom telefonu i sinkronizirajte podatke.
 4. Na Android telefonu slijedite upute na zaslonu i prijavite se na Google račun. Ako je vaš Android telefon:

Kopiranje podataka

S iPhonea

Svoj iPhone i iCloud račun možete sigurnosno kopirati na Google disk, a zatim tu sigurnosnu kopiju sinkronizirati s Android telefonom. Saznajte kako sigurnosno kopirati podatke s iPhonea pomoću Google diska.

S Android telefona (Android 8.1 i novije verzije)
 1. Uključite telefon.
 2. Dodirnite Pokreni.
 3. Slijedite upute na zaslonu.

Ako ne vidite "Pokreni", slijedite upute u nastavku da biste kopirali s bilo kojeg telefona.

Savjet: ako ste na Nexus telefonu, otvorite aplikaciju Postavke. Pri vrhu dodirnite Dovrši postavljanje.

S bilo kojeg telefona

Kopiranje kontakata

Ako već upotrebljavate kontakte na svojem Google računu, primjerice na Gmailu, oni će se automatski pojaviti na vašem Android telefonu nakon prijave.

Ako su kontakti spremljeni na SIM karticu, saznajte kako uvesti kontakte sa SIM kartice.

Da biste pregledali kontakte, na Android telefonu otvorite aplikaciju Kontakti aplikacija Kontakti.

Kopiranje glazbe

 1. Sigurnosno kopirajte glazbu s trenutačnog telefona na računalo.
 2. Pomoću preglednika Chrome povucite pjesme u fonoteku na Google Playu. Saznajte kako.

Glazba koju kupite na Google Playu automatski će se pojaviti na Android telefonu nakon što se prijavite.

Kopiranje fotografija, videozapisa, datoteka i mapa

Kopiranje kalendarskih događaja

Ako već upotrebljavate Google kalendar, svoje događaje na kalendaru vidjet ćete kada otvorite aplikaciju Kalendar Kalendar.

Da biste uvezli događaje iz neke druge kalendarske aplikacije, saznajte kako uvesti događaje na Google kalendar.

Početak upotrebe Androida

Postavljanje e-pošte

Nastavak upotrebe Gmaila

Ako već upotrebljavate Gmail, na Android telefonu otvorite aplikaciju Gmail Gmail.

Saznajte kako upotrebljavati Gmail na telefonu.

Prvo postavljanje Gmaila

Saznajte kako se prijaviti na Gmail i upravljati Gmail računom.

Upotreba druge aplikacije e-pošte

Ako želite upotrebljavati neku drugu aplikaciju e-pošte, možete je preuzeti putem aplikacije Trgovina Play Google Play.

Saznajte kako promijeniti zadane aplikacije.

Postavljanje slanja poruka

Upotreba Poruka

Na vašem je uređaju najvjerojatnije unaprijed instalirana aplikacija Poruke Zaobljeni logotip za Poruke.

Saznajte kako slati i primati poruke putem aplikacije Poruke.

Upotreba druge aplikacije za slanje poruka

Ako želite upotrebljavati neku drugu aplikaciju za slanje poruka, možete je preuzeti putem aplikacije Trgovina Play Google Play.

Saznajte kako promijeniti zadane aplikacije.

Prebacivanje slanja SMS-a s iMessagea na Android

Isključite iMessage. Ako to ne učinite, SMS/MMS poruke koje su vam upućene možda će se i dalje usmjeravati na vaš stari iPhone, a ne na vaš novi Android telefon.

Saznajte kako isključiti iMessage.

Preuzimanje aplikacija

Velik broj aplikacija koje ste imali na starom telefonu možete preuzeti putem aplikacije Trgovina Play Google Play.

Android verzije nekih aplikacija možda ćete morati platiti. Za besplatan prijenos pretplata na Android telefon prijavite se nakon što preuzmete aplikaciju.

Saznajte kako početi upotrebljavati Android aplikacije i igre.

Prilagodba telefona

Zaštita telefona

Postavljanje zaključavanja zaslona

Zaštitite telefon tako da postavite zaključavanje zaslona pomoću PIN-a, zaporke ili uzorka. Na nekim Android telefonima zaključavanje zaslona možete postaviti i pomoću otiska prsta ili druge opcije Smart Locka za Android.

Saznajte kako:

Pronalaženje telefona

Ako ste na izgubljenom telefonu prijavljeni na Google račun te je telefon uključen i povezan s internetom, možete ga daljinski pronaći, zaključati i izbrisati pomoću usluge Pronađi moj uređaj.

Saznajte kako provjeriti može li usluga Pronađi moj uređaj pronaći vaš telefon.

Upravljanje obavijestima

Primat ćete obavijesti koje vas upozoravaju na, primjerice, nove poruke, nadolazeće događaje kalendara i alarme.

Saznajte kako:

Prilagodba zaslona i zvukova

Izgled početnih zaslona te zvukova koje telefon reproducira i njihovu glasnoću možete organizirati i promijeniti.

Saznajte kako:

Iskoristite sve prednosti Androida

Maksimalno iskorištavanje baterije

Android telefon možete upotrebljavati na načine koji produljuju trajanje baterije.

Saznajte kako: