Преминаване към ново устройство с Android

Можете да започнете начисто с новото си устройство с Android или да прехвърлите на него данните си от друг вид устройство.

Важно:

Преди да започнете

 • Заредете и двете устройства.
 • Уверете се, че можете да отключите старото устройство с ПИН код, фигура или парола.
 • На старото си устройство:

Google и Android подкрепят устойчивата многократна употреба на устройствата и рециклирането им. Научете повече за ангажимента ни към околната среда.

Съвет: Преди да рециклирате, дарите или замените с доплащане старото си устройство, изчистете данните си и възстановете фабричните му настройки, за да защитите личната си информация. За инструкции относно премахване на данни, замяна с доплащане и рециклиране получете помощ от производителя на устройството и мобилния оператор.

 

Ако сте използвали устройство с Android
 1. Включете новото си устройство.
 2. Докоснете Стартиране. Ако опцията не се показва, можете да копирате данните си ръчно.
 3. При подкана се свържете с Wi-Fi мрежа.
 4. Изберете опцията за копиране на приложенията и данните от старото ви устройство.
  • Ако имате кабел, с който да свържете устройствата си, изпълнете инструкциите на екрана, за да копирате данните си.
  • В случай че нямате кабел:
   1. Докоснете Нямате кабел? и след това OK.
   2. Докоснете опцията за резервно копие от телефон с Android.
   3. За да копирате данните си, изпълнете инструкциите на екрана.
Ако сте ползвали iPhone
 1. Включете новото си устройство.
 2. Докоснете Стартиране.
 3. При подкана се свържете с Wi-Fi мрежа.
 4. Изберете опцията за копиране на приложенията и данните от старото ви устройство.
  • Препоръчително: Ако имате кабел, с който да свържете устройствата, изпълнете инструкциите на екрана, за да копирате данните си.
  • В случай че нямате кабел:
   1. Докоснете Нямате кабел? и след това OK.
   2. Докоснете Използвате устройство iPhone®?.
   3. За да копирате данните си, изпълнете инструкциите на екрана.
 5. Прехвърлете SMS съобщенията, снимките и видеоклиповете си.
Възстановяване на данни от облака
Важно: Ако не разполагате със старото си устройство, трябва да знаете потребителското име и паролата за профила си в Google, за да възстановите данните.
 1. Включете новото си устройство.
 2. Докоснете Стартиране.
 3. За да настроите новото си устройство без старото, изпълнете инструкциите в подканите.
 4. При подкана влезте в профила си в Google.
Ръчно копиране на данните

Важно: Опциите по-горе могат да ви помогнат да възстановите повечето данни. Ако никоя от другите стъпки не ви е от полза, опитайте да копирате данните си ръчно.

Синхронизиране на контактите ви

 • Ако вече използвате контакти в профила си в Google, например в Gmail, те автоматично ще се покажат на новото ви устройство с Android, след като влезете в профила си.
 • В случай че контактите ви са на SIM карта, научете как да ги импортирате от нея.

Копиране на музиката ви

Ако използвате музикални услуги, като например YouTube Music, Apple Music и Spotify, изтеглете съответното приложение на новото си устройство и музиката ви ще се синхронизира автоматично.

Копиране на снимките, видеоклиповете, файловете и папките

Копиране на събитията в календара

Съвет: Ако новото ви устройство е Pixel, отворете ръководството ни за настройване на Pixel.

Как се обработват данните ви при прехвърляне на профила ви

Когато прехвърляте профила си на ново устройство, определена информация се събира с цел извършване на услуги на устройството ви. Някои от тези функции ползват услугите за Google Play. Например събира се следната информация:

 • имейл адреси – за целите на функциите на приложението. Показваме например имената на профилите по време на настройването на телефона, за да можете да изберете кои профили трябва да прехвърлите.
 • информация за използването и идентификатори на устройства или други идентификатори с цел анализ.

Събираните данни се шифроват при предаване.

Сродни ресурси

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню