Välja vilka appar som får använda Android-telefonens plats

Du kan låta appar använda telefonens plats för att göra saker åt dig eller ge dig information. Till exempel kan telefonens plats användas för att visa trafikinformation längs pendlingssträckan eller hitta restauranger i närheten.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 11 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Hitta de appar som använder telefonens plats

 1. Svep uppifrån och ned på skärmen. 
 2. Tryck länge på Plats Plats. Gör så här om Plats Plats inte visas:
  1. Tryck på Redigera Redigera eller Inställningar Inställningar. Dra sedan Plats Plats till snabbinställningarna.
 3. Tryck på Appars platsbehörighet.
 4. Under Tillåts alltid, Tillåt bara när appen används och Tillåt inte ser du vilka appar som kan använda telefonens plats.
 5. Om du vill ändra appens behörighet trycker du på den och väljer platsåtkomst för appen. Läs mer om appbehörigheter.
Tips! Be enhetstillverkaren om hjälp om stegen inte fungerar.

Förhindra att en app använder telefonens plats

Du kan styra vilka appar som får åtkomst till och får använda enhetens plats och när de får göra det. Du kan till exempel låta Google Maps använda enhetens plats för att ge dig vägbeskrivningar, men välja att inte dela platsen med ett spel eller sociala medier.

 1. Leta upp appikonen på telefonens låsskärm.
 2. Tryck länge på appikonen.
 3. Tryck på Appinformation Information.
 4. Tryck på Behörigheter följt av Plats.
 5. Välj ett alternativ:
  • Alltid: Appen kan använda telefonens plats när som helst.
  • Bara vid användning av appen: Appen får bara använda telefonens plats medan du använder den appen.
  • Fråga varje gång: Varje gång du öppnar appen får du frågan om att använda telefonens plats. Appen kan använda inställningen tills du stänger den.
  • Neka: Appen kan inte använda telefonens plats, inte ens när du använder appen. 
 6. Om du har tillåtit platsåtkomst kan du även aktivera eller inaktivera Använd exakt plats.

Tips! Om du inte vill att någon app ska kunna använda enhetens plats läs mer om hur du inaktiverar platsinställningar.

Läs mer om hur en app får använda telefonens plats

Viktigt! Om en app har behörighet att använda enhetens plats kan den använda enhetens ungefärliga plats, dess exakta plats eller både och.

 1. Leta upp appikonen på enhetens låsskärm.
 2. Tryck länge på appikonen.
 3. Tryck på Appinformation Information.
 4. Tryck på Behörigheter följt av Mer Mer följt av Alla behörigheter.
 5. Under Plats ser du vilken typ av plats som appen har begärt. Om Plats inte visas har appen inte frågat efter enhetens plats.

Typer av platsåtkomst som appar som kan begära:

 • Ungefärlig plats: Appen kan se att enheten finns inom ett område på ungefär tre kvadratkilometer.
 • Exakt plats: Appen kan se enhetens exakta plats.
 • I förgrunden: Appen kan bara använda din plats när appen är öppen på skärmen eller när du ber appen att göra något.
 • I bakgrunden: Appen kan använda platsinformationen när som helst, även när du inte använder den.

Varför blir du ombedd att ändra platsinställningarna i en app?

 • Vill du ändra platsinställningen?: Appen fungerar bara som den ska om telefonens plats har aktiverats.
 • Vill du förbättra platsangivelsens precision?: Om plats redan är aktiverat för en app kan den be dig att aktivera fler inställningar eller sensorer så att den kan få en mer exakt platsangivelse.
 • Wifi-anslutning: Du kan bli ombedd att aktivera wifi eller låta enheten söka efter wifi-nätverk. Det blir lättare att få en mer exakt plats för enheten genom att söka efter Wi-Fi-nätverk.
 • Googles platstjänster: Låt apparna ta del av en mer exakt platsangivelse för enheten. Läs mer om hur platsinformationen förbättras med Google – Platsangivelsens exakthet. Platsangivelsens exakthet kallas även Googles platstjänster.

Ändra andra platsinställningar

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
11081845424502065978
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true