Επιλέξτε ποιες εφαρμογές θα χρησιμοποιούν την τοποθεσία του τηλεφώνου σας Android

Μπορείτε να επιτρέψετε στις εφαρμογές να χρησιμοποιούν την τοποθεσία του τηλεφώνου σας, ώστε να κάνουν ενέργειες για εσάς ή να σας παρέχουν πληροφορίες. Για παράδειγμα, οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τοποθεσία του τηλεφώνου σας για την εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με την κίνηση στις συχνές διαδρομές σας ή για την εύρεση κοντινών εστιατορίων.

Σημαντικό: Μερικά από αυτά τα βήματα έχουν αποτέλεσμα μόνο σε Android 11 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση Android.

Δείτε ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούν την τοποθεσία του τηλεφώνου σας

 1. Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης. 
 2. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο Τοποθεσία Τοποθεσία. Αν δεν βρίσκετε το εικονίδιο Τοποθεσία Τοποθεσία:
  1. Πατήστε Επεξεργασία Επεξεργασία ή Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, σύρετε το εικονίδιο Τοποθεσία Τοποθεσία στις Γρήγορες ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε Άδειες τοποθεσίας εφαρμογής.
 4. Στις ενότητες Να επιτρέπεται πάντα, Να επιτρέπεται μόνο κατά τη χρήση και Να μην επιτρέπεται, βρείτε τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τοποθεσία του τηλεφώνου σας.
 5. Για να αλλάξετε τις άδειες της εφαρμογής, πατήστε την εφαρμογή και έπειτα επιλέξτε την πρόσβαση τοποθεσίας για την εφαρμογή. Μάθετε σχετικά με τις άδειες εφαρμογών.
Συμβουλή: Εάν αυτά τα βήματα δεν έχουν αποτέλεσμα, λάβετε βοήθεια από τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Διακόψτε τη χρήση της τοποθεσίας του τηλεφώνου σας από μια εφαρμογή

Μπορείτε να ελέγξετε ποιες εφαρμογές μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν την τοποθεσία του τηλεφώνου σας, καθώς και πότε μπορούν να το κάνουν. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιτρέψετε στους Χάρτες Google να χρησιμοποιούν την τοποθεσία του τηλεφώνου σας για να σας προσφέρουν οδηγίες διαδρομής, αλλά να μην κοινοποιείτε την τοποθεσία σας σε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 1. Στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου σας, βρείτε το εικονίδιο της εφαρμογής.
 2. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο εφαρμογής.
 3. Πατήστε Πληροφορίες εφαρμογής Πληροφορίες.
 4. Πατήστε Δικαιώματα και μετά Τοποθεσία.
 5. Ορίστε μια επιλογή:
  • Πάντα:: Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία σας ανά πάσα στιγμή.
  • Μόνο κατά τη χρήση της εφαρμογής: Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία σας μόνο κατά τη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής.
  • Ερώτηση κάθε φορά: Κάθε φορά που ανοίγετε την εφαρμογή, θα ζητά να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία σας. Η εφαρμογή θα χρησιμοποιεί τη ρύθμιση μέχρι να την κλείσετε.
  • Απόρριψη: Η εφαρμογή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία σας, ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή. 
 6. Αν έχετε επιτρέψει την πρόσβαση στην τοποθεσία, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή Χρήση ακριβούς τοποθεσίας.

Συμβουλή: Για να διακόψετε τη χρήση της τοποθεσίας του τηλεφώνου σας από όλες τις εφαρμογές, μάθετε πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις τοποθεσίας.

Μάθετε πώς μια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία του τηλεφώνου σας

Σημαντικό: Εάν μια εφαρμογή έχει άδεια χρήσης της τοποθεσίας του τηλεφώνου σας, μπορεί να χρησιμοποιήσει την κατά προσέγγιση τοποθεσία του τηλεφώνου σας, την ακριβή τοποθεσία ή και τις δύο.

 1. Στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου σας, βρείτε το εικονίδιο της εφαρμογής.
 2. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο εφαρμογής.
 3. Πατήστε Πληροφορίες εφαρμογής Πληροφορίες.
 4. Πατήστε Άδειες και μετά Περισσότερα Περισσότερα και μετά Όλες οι άδειες.
 5. Στη ενότητα Τοποθεσία, μπορείτε να δείτε τον τύπο τοποθεσίας που ζήτησε η εφαρμογή. Εάν δεν εμφανίζεται το στοιχείο Τοποθεσία, τότε αυτή η εφαρμογή δεν έχει ζητήσει άδεια για χρήση της τοποθεσίας του τηλεφώνου σας.

Τύποι τοποθεσίας που μπορούν να ζητήσουν οι εφαρμογές:

 • Τοποθεσία κατά προσέγγιση: Η εφαρμογή μπορεί να εξακριβώσει ότι το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε μια περιοχή περίπου τριών τετραγωνικών χιλιομέτρων.
 • Ακριβής τοποθεσία: Η εφαρμογή μπορεί να εξακριβώσει την ακριβή τοποθεσία του τηλεφώνου σας.
 • Στο προσκήνιο: Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία σας μόνο όταν η εφαρμογή είναι ανοικτή στην οθόνη σας ή όταν ζητάτε από την εφαρμογή να κάνει κάτι.
 • Στο παρασκήνιο: Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία ανά πάσα στιγμή, ακόμη και όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Γιατί οι εφαρμογές ζητούν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τοποθεσίας

 • "Αλλαγή της ρύθμισης τοποθεσίας;": Η εφαρμογή χρειάζεται ενεργοποιημένη την τοποθεσία του τηλεφώνου σας για να λειτουργεί σωστά.
 • "Βελτίωση της ακρίβειας τοποθεσίας;": Εάν η τοποθεσία είναι ήδη ενεργοποιημένη για μια εφαρμογή, η εφαρμογή μπορεί να σας ζητήσει να ενεργοποιήσετε περισσότερες ρυθμίσεις ή αισθητήρες για τον καλύτερο εντοπισμό της τοποθεσίας του τηλεφώνου σας.
 • Σύνδεση Wi-Fi: Μια εφαρμογή μπορεί να σας ζητήσει να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi ή να αφήσετε το τηλέφωνό σας να αναζητήσει δίκτυα Wi-Fi. Η σάρωση για Wi-Fi συμβάλλει στον πιο ακριβή προσδιορισμό της τοποθεσίας του τηλεφώνου σας.
 • Υπηρεσίες τοποθεσίας Google: Επιτρέψτε στις εφαρμογές να εντοπίζουν την τοποθεσία του τηλεφώνου σας με μεγαλύτερη ακρίβεια. Μάθετε πώς η Ακρίβεια τοποθεσίας Google βελτιώνει τις πληροφορίες τοποθεσίας σας. Η Ακρίβεια τοποθεσίας Google είναι επίσης γνωστή ως Υπηρεσίες τοποθεσίας Google.

Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις τοποθεσίας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
false
false
false