Кои приложения да използват местоположението на телефона ви с Android

Можете да разрешите на приложенията да използват местоположението на телефона ви. Това им дава възможност да извършват определени действия или да ви предоставят информация, например да ви показват данни за трафика по пътя до работното място или да намират ресторанти в района.

Важно: Някои от тези стъпки работят само на устройства с Android 11 и по-нови версии. Научете как да проверите коя версия използвате вие.

Преглед на приложенията, които използват местоположението на телефона ви

 1. Прекарайте пръст надолу от горната част на екрана. 
 2. Докоснете и задръжте „Местоположение“ Местоположение. Ако не намерите опцията Местоположение:
  1. Докоснете иконата за редактиране Редактиране или „Настройки“ Настройки. След това преместете с плъзгане опцията за местоположението Местоположение в бързите настройки.
 3. Докоснете Разрешения за достъп до местоп. на прил..
 4. Под „Разрешено във всички случаи“, „Разрешено само при използване“ и „Забраняване“ ще намерите приложенията, които могат да използват местоположението на телефона ви.
 5. За да промените разрешенията на дадено приложение, докоснете го и изберете какъв тип достъп да има до местоположението ви. Научете повече за разрешенията за приложения.
Съвет: Ако тези стъпки не са ви от полза, получете помощ от производителя на устройството си.

Забраняване на дадено приложение да използва местоположението на телефона ви

Можете да контролирате кои приложения да имат достъп и да използват местоположението на телефона ви и кога да се случва това. Например имате възможност да позволите на Google Карти да използва местоположението на телефона ви, за да ви предоставя упътвания за достъп с автомобил, и същевременно да не споделяте местоположението си с дадена игра или приложение за социална медия.

 1. На началния екран на телефона си намерете иконата на приложението.
 2. Докоснете и задръжте иконата на приложението.
 3. Докоснете „Информация за приложението“ Информация.
 4. Докоснете Разрешения и след това Местоположение.
 5. Изберете опция:
  • Разрешаване във всички случаи: Приложението може да използва местоположението ви по всяко време.
  • Разрешаване само докато приложението се използва: Приложението има достъп до местоположението ви само когато го използвате.
  • Извеждане на запитване всеки път: При всяко отваряне на приложението ще се извежда запитване за използване на местоположението ви. Приложението може да използва настройката, докато не го затворите.
  • Отказ: Приложението няма достъп до местоположението ви дори когато го използвате. 
 6. Ако сте разрешили достъпа до местоположението, можете също да включите или изключите опцията Използване на точното местоположение.

Съвет: За да спрете използването на местоположението на телефона ви за всички приложения, научете как да изключите настройките за местоположението.

Научете как дадено приложение може да използва местоположението на телефона ви

Важно: Ако дадено приложение има разрешение да използва местоположението на телефона ви, то може да ползва приблизителното или точното му местоположение, или и двете.

 1. На началния екран на телефона си намерете иконата на приложението.
 2. Докоснете и задръжте иконата на приложението.
 3. Докоснете „Информация за приложението“ Информация.
 4. Докоснете Разрешения и след това „Още“ Още и след това Всички разрешения.
 5. Под „Местоположение“ можете да разберете кой тип местоположение е поискало приложението. Ако не виждате опцията „Местоположение“, приложението не е искало достъп до местоположението на телефона ви.

Типове достъп до местоположението, които приложенията могат да поискат:

 • Приблизително местоположение: Приложението може да определи, че телефонът ви се намира в район, разположен на около 3 квадратни километра.
 • Точно местоположение: Приложението може да определи точното местоположение на телефона ви.
 • На преден план: Приложението може да използва местоположението ви само когато е отворено на екрана или когато поискате да извърши действие.
 • На заден план: Приложението може да използва информация за местоположението ви по всяко време дори когато не го използвате.

Защо приложенията извеждат запитвания за промяна на настройките за местоположението

 • Да се промени ли настройката за местоположението?: За да работи правилно приложението, местоположението на телефона ви трябва да е включено.
 • Да се подобри ли точността на местоположението?: Ако местоположението вече е включено за дадено приложение, то може да изведе запитване за включване на допълнителни настройки или сензори с цел по-точно откриване на местоположението на телефона ви.
 • Връзка с Wi-Fi: Приложението може да поиска да включите Wi-Fi или да позволите на телефона си да търси Wi-Fi мрежи. Сканирането за Wi-Fi спомага за по-точното откриване на местоположението на телефона ви.
 • Услуги на Google за местоположение: Позволете на приложенията да откриват по-точно местоположението на телефона ви. Научете как настройката „Google: Точност на местоположението“ подобрява информацията за местоположението ви. Тази настройка е позната и като услуги на Google за местоположение.

Промяна на други настройки за местоположението

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
false
Търсене в Помощния център
true
true
true
false
false