Upotreba SIM kartica u telefonima s više SIM kartica

U neke Android telefone možete umetnuti više SIM kartica i svakoj od njih dodijeliti aktivnosti. Na primjer, jednoj SIM kartici možete dodijeliti telefonske pozive i SMS poruke, a drugoj podatkovnu vezu mobilnog uređaja.

Važno: prije umetanja ili uklanjanja SIM kartice isključite telefon.

Stavljanje SIM kartica

Umetanje
 1. Saznajte gdje je utor za SIM karticu na telefonu.
 2. Isključite telefon.
 3. Ovisno o uređaju, uklonite ladicu za SIM karticu ili stražnji poklopac. (Prema potrebi uklonite bateriju ili podignite zaponac koji pričvršćuje SIM karticu.)
 4. Postavite SIM karticu u utor. (Ako ste uklonili bateriju ili podigli zaponac, vratite ih.)
 5. Vratite ladicu za SIM karticu ili stražnji poklopac.
Provjera informacija

Važno: postavke se mogu razlikovati ovisno o telefonu. Dodatne informacije zatražite od proizvođača uređaja.

Pregled umetnutih SIM kartica

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite SIM kartice.
 3. Pogledajte podatke o mobilnom operateru i telefonskom broju za svaku umetnutu SIM karticu. (Ako je utor prazan, prikazat će se: "Utor je prazan".)

Provjera statusa SIM-a

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite O telefonu a zatim Status a zatim Status SIM-a.
 3. Dodirnite karticu za željenu SIM karticu. Vidjet ćete pojedinosti poput telefonskog broja, jačine signala, statusa usluge i roaminga.
Promjena naziva

Važno: postavke se mogu razlikovati ovisno o telefonu. Dodatne informacije zatražite od proizvođača uređaja.

Možete promijeniti nazive SIM kartica. Prema zadanim postavkama, svaka SIM kartica ima naziv prema dodijeljenoj mreži.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite SIM kartice a zatim željena SIM kartica.
 3. Dodirnite naziv SIM kartice, unesite novi naziv i dodirnite U redu.

Dodjeljivanje aktivnosti SIM karticama

Dodjeljivanje aktivnosti

Važno: postavke se mogu razlikovati ovisno o telefonu. Dodatne informacije zatražite od proizvođača uređaja.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite SIM kartice.
 3. Pod stavkom "Željeni SIM za" dodijelite aktivnost SIM kartici:
  • Podatkovna veza mobilnog uređaja: odaberite SIM karticu za upotrebu podatkovne veze. Za podatkovnu vezu mobilnog uređaja možete odabrati samo jedan SIM.
  • Pozivi: odaberite SIM karticu za pozive ili postavite da uređaj pita prije svakog poziva.
  • Tekstne poruke: odaberite SIM za tekstne (SMS) poruke.
Kada dodajete ili zamjenjujete kartice
 • Dodavanje SIM kartice: kada dodate SIM karticu, prva SIM kartica i dalje će se upotrebljavati za podatkovnu vezu, pozive i poruke dok ne promijenite dodijeljene aktivnosti.
 • Zamjena SIM kartice: ako zamijenite SIM karticu kojoj su dodijeljeni podatkovna veza mobilnog uređaja, pozivi ili poruke, dobit ćete obavijest da dodijelite te aktivnosti novoj SIM kartici.
Neke aplikacije zahtijevaju dodjeljivanje aktivnosti

Da bi funkcionirale, neke aplikacije zahtijevaju da se SIM karticama dodijele određene aktivnosti. Slijedite upute za svaku aplikaciju.

Zaključavanje SIM kartica

Postavljanje zaključavanja

Važno: postavke se mogu razlikovati ovisno o telefonu. Dodatne informacije zatražite od proizvođača uređaja.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Sigurnost a zatim Postavite zaključavanje SIM kartice.
 3. Ako ste instalirali više SIM-ova, dodirnite karticu za SIM koji želite zaključati.
 4. Dodirnite Zaključaj SIM karticu.
 5. Ako još niste postavili PIN, unesite PIN i dodirnite U redu.

Da biste promijenili PIN za SIM karticu, dodirnite Promijeni PIN, unesite stari PIN, a zatim unesite novi PIN.

Otključavanje kartica radi upotrebe uređaja
 • Da biste otključali SIM karticu i uređaj, unesite PIN na zaključanom zaslonu.
 • Ako su oba SIM-a zaključana, najprije otključajte SIM 1, a zatim SIM 2.