Upotreba SD kartica na Android uređaju

Neki telefoni imaju utore za memorijske kartice, najčešće "mikroSD" kartice.

Na telefonima koji imaju utore za SD kartice:

 • Umetanjem SD kartice možete dobiti više mjesta za pohranu.
 • SD kartica može biti potrebna za rad nekih aplikacija i značajki.
Napomena: neki od ovih koraka rade samo na Androidu 6.0 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Instaliranje SD kartice

1. korak: umetanje
 1. Provjerite gdje se nalazi utor za SD karticu na telefonu. Da biste saznali ima li vaš telefon utor za SD karticu i gdje, pogledajte proizvođačevu web-lokaciju za podršku.
 2. Isključite telefon.
 3. Ovisno o telefonu, uklonite ladicu za SD karticu ili stražnji poklopac. Prema potrebi podignite zaponac koji pričvršćuje SD karticu.
 4. Postavite SD karticu u utor. Spustite zaponac ako ste ga podignuli.
 5. Vratite ladicu SD kartice ili stražnji poklopac.
2. korak: postavljanje
 1. Nakon umetanja SD kartice prikazat će se obavijest.
 2. U obavijesti dodirnite Postavi.
 3. Dodirnite željenu vrstu pohrane.
  • Prenosiva pohrana:
   SD karticu i datoteke na njoj, primjerice fotografije i glazbu, možete premjestiti na drugi uređaj. Aplikacije ne možete premjestiti na prijenosnu pohranu.
  • Interna pohrana:
   Aplikacije i podatke možete spremiti samo za taj uređaj. Ako SD karticu premjestite na drugi telefon, kartica će se izbrisati (formatirati). Nakon brisanja SD karticu možete upotrebljavati na drugom telefonu.
 4. Postavite SD karticu prema uputama na zaslonu.
 5. Po dovršetku dodirnite Gotovo.

Upotreba SD kartice

Premještanje aplikacija i datoteka

Premještanje aplikacija na SD kartice formatirane kao interna pohrana

Važno: ne mogu se sve aplikacije premjestiti na SD karticu.

 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Aplikacije.
 3. Dodirnite aplikaciju koju želite premjestiti na SD karticu.
 4. Dodirnite opciju Pohrana.
 5. U odjeljku "Upotrijebljena pohrana" dodirnite Promijeni.
 6. Odaberite SD karticu.
 7. Slijedite upute na zaslonu.

Premještanje datoteka na SD kartice formatirane kao prijenosna pohrana

1. korak: kopirajte datoteke na SD karticu
 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Pohrana i USB.
 3. Dodirnite Unutarnja pohrana.
 4. Odaberite vrstu datoteke koju ćete premjestiti na SD karticu.
 5. Dodirnite i držite datoteke koje želite premjestiti.
 6. Dodirnite Više Više A zatim Kopiraj na…
 7. U odjeljku "Spremi u" odaberite SD karticu.
 8. Odaberite mjesto gdje želite spremiti datoteke.
 9. Dodirnite Kopiraj.
2. korak: izbrišite datoteke iz unutarnje pohrane
 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Pohrana i USB.
 3. Dodirnite Unutarnja pohrana.
 4. Odaberite vrstu datoteke koju želite izbrisati.
 5. Dodirnite i držite datoteke koje želite izbrisati.
 6. Dodirnite Otpad Otpad.
Pogledajte prostor, datoteke i aplikacije na SD kartici

SD kartice formatirane kao unutarnja pohrana

 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Pohrana i USB.
 3. Na popisu dodirnite SD karticu.
 4. Prikazat će se količina upotrijebljenog i količina slobodnog prostora. Dodirnite kategoriju da vidjeli koje datoteke ili aplikacije zauzimaju prostor.

SD kartice formatirane kao prijenosna pohrana

 1. Prijeđite prstom prema dolje da biste vidjeli obavijesti.
 2. Na obavijesti SD kartice dodirnite Istraži.
Izbriši
 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Pohrana i USB.
 3. Odaberite SD karticu.
 4. Dodirnite Više Više A zatim Postavke A zatim Formatiraj.
 5. Da biste izbrisali sve podatke na SD kartici, uključujući spremljenu glazbu ili fotografije, dodirnite Izbriši i formatiraj.
Izbacite i uklonite

Važno: izbacite SD karticu prije uklanjanja. Ako je najprije ne izbacite, možete izgubiti datoteke s nje. Ako izbacite SD karticu, neke aplikacije neće funkcionirati dok ponovo ne umetnete SD karticu i ne uključite je.

1. korak: izbacivanje

 1. Na telefonu otvorite aplikaciju Postavke.
 2. Dodirnite Pohrana i USB.
 3. Dodirnite Izbaci Izbaci.

2. korak: uklanjanje

 1. Potvrdite gdje se nalazi utor za SD karticu na telefonu.
 2. Isključite telefon.
 3. Ovisno o telefonu, uklonite ladicu za SD karticu ili stražnji poklopac. Prema potrebi podignite zaponac koji pričvršćuje SD karticu.
 4. Uklonite SD karticu iz utora. Spustite zaponac ako ste ga podignuli.
 5. Vratite ladicu SD kartice ili stražnji poklopac.