Instaliranje i upotreba SD kartice na Android uređaju

Neki Android uređaji imaju utore za memorijske kartice (najčešće "microSD" kartice). Na Android uređajima koji imaju utor za SD karticu:

 • Umetanjem SD kartice možete dobiti više mjesta za pohranu.
 • SD kartica može biti potrebna za rad nekih aplikacija i značajki.

Da biste saznali ima li vaš uređaj utor za SD karticu i gdje, pogledajte web-lokaciju proizvođača.

Napomena: neki od ovih koraka rade samo na Androidu 6.0 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Instaliranje SD kartice

1. korak: umetnite SD karticu
 1. Provjerite gdje se nalazi utor za SD karticu.
 2. Isključite telefon.
 3. Ovisno o uređaju, uklonite ladicu SD kartice ili stražnji poklopac. (Prema potrebi podignite zaponac koji pričvršćuje SD karticu.)
 4. Postavite SD karticu u utor. (Spustite zaponac ako ste ga podignuli.)
 5. Vratite ladicu SD kartice ili stražnji poklopac.
2. korak: uključite SD karticu
 1. Nakon umetanja SD kartice prikazat će se obavijest.
 2. U obavijesti dodirnite Postavi.
 3. Dodirnite željenu vrstu pohrane.
  • Prijenosna pohrana:
   SD karticu i datoteke na njoj, primjerice fotografije i glazbu, možete premjestiti na drugi uređaj. Aplikacije ne možete premjestiti na prijenosnu pohranu.
  • Unutarnja pohrana:
   Aplikacije i podatke možete spremiti samo za taj uređaj. Ako premjestite SD karticu na drugi uređaj, kartica će se izbrisati ("formatirati"). Nakon brisanja SD karticu možete upotrebljavati na drugom uređaju.
 4. Postavite SD karticu prema uputama na zaslonu.
 5. Po dovršetku dodirnite Gotovo.

Upotreba SD kartice

Premještanje aplikacija na SD karticu

Ako SD karticu postavite kao unutarnju pohranu, na karticu možete premjestiti neke aplikacije.

Napomena: ne mogu se sve aplikacije premjestiti na SD karticu.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Aplikacije.
 3. Dodirnite aplikaciju koju želite premjestiti na SD karticu.
 4. Dodirnite opciju Pohrana.
 5. U odjeljku "Upotrijebljena pohrana" dodirnite Promijeni.
 6. Odaberite SD karticu.
 7. Slijedite upute na zaslonu.
Premještanje fotografija i datoteka na SD karticu

Ako SD karticu postavite kao prijenosnu pohranu, na karticu možete kopirati datoteke kao što su glazba i fotografije. Zatim možete izbrisati te datoteke iz unutarnje pohrane.

1. korak: kopirajte datoteke na SD karticu

 1. Otvorite aplikaciju Postavke Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Pohrana i USB.
 3. Dodirnite Unutarnja pohrana.
 4. Odaberite vrstu datoteke koju ćete premjestiti na SD karticu.
 5. Dodirnite i držite datoteke koje želite premjestiti.
 6. Dodirnite Više Više A zatim Kopiraj na…
 7. U odjeljku "Spremi u" odaberite SD karticu.
 8. Odaberite mjesto gdje želite spremiti datoteke.
 9. Dodirnite Kopiraj.

2. korak: izbrišite datoteke iz unutarnje pohrane

 1. Otvorite aplikaciju Postavke Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Pohrana i USB.
 3. Dodirnite Unutarnja pohrana.
 4. Odaberite vrstu datoteke koju želite izbrisati.
 5. Dodirnite i držite datoteke koje želite izbrisati.
 6. Dodirnite Otpad Otpad.
Prikaz svih datoteka ili aplikacija na SD kartici

Na SD kartici možete vidjeti što je na nju spremljeno i koliko još ima prostora na njoj.

SD kartice formatirane kao unutarnja pohrana

 1. Otvorite aplikaciju Postavke Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Pohrana i USB.
 3. Na popisu dodirnite SD karticu.
 4. Prikazat će se količina upotrijebljenog i količina slobodnog prostora. Dodirnite kategoriju da vidjeli koje datoteke ili aplikacije zauzimaju prostor.

SD kartice formatirane kao prijenosna pohrana

 1. Prijeđite prstom prema dolje da biste vidjeli obavijesti.
 2. Na obavijesti SD kartice dodirnite Istraži.
Brisanje SD kartice
 1. Otvorite aplikaciju Postavke Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Pohrana i USB.
 3. Odaberite SD karticu.
 4. Dodirnite Više Više A zatim Postavke A zatim Formatiraj.
 5. Da biste izbrisali sve podatke, uključujući glazbu ili fotografije spremljene na SD karticu, dodirnite Izbriši i formatiraj.
Izbacivanje i uklanjanje SD kartice

Važno: obavezno izbacite SD karticu prije uklanjanja. Ako je najprije ne izbacite, možete izgubiti datoteke s nje.

1. korak: izbacite SD karticu

 1. Otvorite aplikaciju Postavke Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Pohrana i USB.
 3. Dodirnite Izbaci Izbaci.

Ako izbacite SD karticu, neke aplikacije neće funkcionirati dok ponovo ne umetnete SD karticu i ne uključite je.

2. korak: uklonite SD karticu

 1. Provjerite gdje se nalazi utor za SD karticu.
 2. Isključite telefon.
 3. Ovisno o uređaju, uklonite ladicu SD kartice ili stražnji poklopac. (Prema potrebi podignite zaponac koji pričvršćuje SD karticu.)
 4. Uklonite SD karticu iz utora. (Spustite zaponac ako ste ga podignuli.)
 5. Vratite ladicu SD kartice ili stražnji poklopac.