Administrer posisjonsinnstillingene for Android-enheten din

Når du har slått på posisjon for Android-enheten, kan du få informasjon basert på posisjonen din, for eksempel forslag til pendleruter, restauranter i nærheten og lokale søkeresultater.

Når en app bruker posisjonen til enheten din via GPS, vises Posisjon Posisjon øverst på skjermen.

Tips: Når du slår av posisjon for enheten din, kan ikke apper og tjenester sjekke posisjonen til enheten din, men du kan fremdeles få lokale resultater og annonser basert på IP-adressen din.

Merk: Noen av disse trinnene fungerer bare på Android 9 eller nyere. Finn ut hvilken Android-versjon du har.

Forstå posisjonsinnstillingene som er tilgjengelige på enheten din

Google har en rekke posisjonsbaserte tjenester, blant annet:

Merk: Apper har egne innstillinger. Finn ut hvordan du administrerer posisjonsinnstillinger for apper.

Slå posisjon på eller av for enheten

 1. Åpne Innstillinger-appen på enheten.
 2. Trykk på Sikkerhet og posisjon.
 3. Trykk på Posisjon.
 4. Slå Bruk posisjon på eller av.

Tips: Du kan også slå posisjonen til enheten din på eller av med hurtiginnstillingene. Finn ut hvordan.

Når Posisjon er slått på
Når Posisjon er slått av
 • Enhetens posisjon deles ikke med apper. Funksjoner som bruker posisjon, fungerer kanskje ikke som de skal.
 • Googles posisjonstjenester samler ikke inn data for å forbedre posisjonsbaserte tjenester.
 • Du kan få søkeresultater og annonser basert på IP-adressen din.
 • Du kan ikke se hvor enheten din er, hvis du mister den. Finn ut mer om Finn enheten min.
 • Du kan ikke dele posisjonen til enheten din med andre via Google Maps. Du kan fremdeles sende posisjonen din til utrykningspersonell i en nødssituasjon. Finn ut mer om posisjonsdeling med Google Maps og sending av posisjonen i nødssituasjoner.
 • Selv om du har slått på posisjonsloggen, lagres ikke stedene du går med enheten din. Finn ut mer om posisjonsloggen.

Hjelp enheten din med å få en mer nøyaktig posisjon (Googles posisjonstjenester, som også kalles Googles posisjonsnøyaktighet)

Slå posisjonsnøyaktighet for enheten din på eller av

 1. Åpne Innstillinger-appen på enheten.
 2. Trykk på Sikkerhet og posisjon og så Posisjon.
 3. Trykk på Avansert og så Googles posisjonsnøyaktighet.
  Merk: Hvis du ikke ser «Avansert», eller hvis du ser «Modus», følger du fremgangsmåten for eldre Android-versjoner.
 4. Slå Forbedre posisjonsnøyaktigheten på eller av.
Når Googles posisjonsnøyaktighet er slått på

Når du har slått på Googles posisjonsnøyaktighet, bruker enheten din følgende kildene for å få den mest nøyaktige posisjonen:

 • GPS
 • Wi-Fi
 • Mobilnettverk
 • Sensorer
Når Googles posisjonsnøyaktighet er slått av

Når du slår av Googles posisjonsnøyaktighet, bruker enheten din bare GPS for å finne posisjonen. GPS kan være tregere og mindre nøyaktig enn andre kilder.

 

La enheten din søke etter nettverk eller enheter i nærheten

For å hjelpe apper med å få bedre posisjonsinformasjon kan du la enheten din søke etter Wi-Fi-tilgangspunkter eller Bluetooth-enheter i nærheten.

 1. Åpne Innstillinger-appen på enheten.
 2. Trykk på Sikkerhet og posisjon og så Posisjon.
 3. Trykk på Avansert og så Søking.
  Merk: Hvis du ikke ser «Avansert», trykker du på Søking.
 4. Slå Wi-Fi-skanning eller Bluetooth-søking på eller av.

Send posisjonen din i nødssituasjoner

Ring et nødnummer for å hjelpe utrykningspersonell med å finne deg raskt. Du kan for eksempel ringe

 • 911 i USA
 • 112 i Europa
 • 999 noen andre steder

Hvis Android Posisjonstjeneste for nødssituasjoner (ELS) fungerer i landet ditt og på mobilnettverket ditt, og du ikke har slått av ELS, sender telefonen din automatisk posisjonen sin med ELS.

Slå Posisjonstjeneste for nødssituasjoner på eller av

ELS er slått på som standard. Du kan når som helst slå den av eller på igjen.

 1. Åpne Innstillinger-appen Innstillinger-app på telefonen.
 2. Trykk på Sikkerhet og posisjon.
 3. Trykk på Posisjon og så Avansert og så Googles Posisjonstjeneste for nødssituasjoner.
 4. Slå Posisjonstjeneste for nødssituasjoner på eller av.

Slik fungerer Posisjonstjeneste for nødssituasjoner

Telefonen din bruker ELS bare når du ringer eller sender tekstmelding til et nødnummer.

Under nødanropet kan ELS slå på enhetens posisjon og bruke Google Posisjonstjenester og andre innstillinger til å finne den mest nøyaktige posisjonen.  Når anropet eller sendingen av tekstmelding er ferdig, går innstillingene dine tilbake til de du hadde.

Enheten din sender posisjonen til autoriserte partnere for nødssituasjoner slik at beredskapstjenestene kan finne deg. Posisjonen din sendes direkte fra enheten til beredskapstjenestene – ikke via Google.

Etter et fullført nødanrop eller en fullført tekstmelding mens ELS er aktiv, sender enheten din bruks- og analysedata til Google for analyse av hvor godt ELS fungerer. Denne informasjonen identifiserer deg ikke, og Google bruker den ikke til å identifisere deg.

Merk: Sending av posisjonen din med ELS er forskjellig fra deling av posisjonen via Google Maps. Finn ut mer om posisjonsdeling med Google Maps.

Hvis du bruker en eldre Android-versjon

Velg posisjonsmodus (Android 4.4–8.1)

Du kan velge posisjoneringsmodus basert på presisjon, hastighet og batteribruk.

 1. Åpne Innstillinger-appen på enheten.
 2. Trykk på Sikkerhet og posisjon og så Posisjon.
  Merk: Hvis du ikke ser «Sikkerhet og posisjon», trykker du på Posisjon.
 3. Trykk på Modus. Velg deretter:
  • Høy presisjon: Bruk GPS, Wi-Fi, mobilnettverk og sensorer for å få den høyeste presisjonen for posisjonen. Bruk Googles posisjonstjenester til å anslå posisjonen din raskere og mer nøyaktig.
  • Batterisparing: Bruk kilder med lavt batteriforbruk, for eksempel Wi-Fi og mobilnettverk. Bruk Googles posisjonstjenester til å anslå posisjonen din raskere og mer nøyaktig.
  • Bare enheten Bruk bare GPS. Ikke bruk Googles posisjonstjenester til å hente informasjon om posisjonen. Dette anslår muligens enhetens posisjon tregere, og det bruker mer batteri.
Velg posisjonstilgang (Android 4.1–4.3)

Du kan kontrollere hvilken posisjonsinformasjon enheten kan bruke.

 1. Åpne Innstillinger-appen på enheten.
 2. Trykk på Posisjonstilgang under «Personlig».
 3. Slå Bruk av posisjonen på eller av øverst på skjermen.
  • Når posisjonstilgang er på, kan du velge ett av eller begge disse alternativene:
   • GPS-satellitter: Lar enheten din beregne posisjonen din basert på satellittsignaler, som med en GPS-enhet i en bil.
   • Wi-Fi- og mobilnettverksposisjon: Lar enheten bruke Googles posisjonstjeneste til å finne posisjonen din raskere, med eller uten hjelp fra GPS.
  • Når posisjonstilgang er av:
   Enheten din kan ikke finne den nøyaktige posisjonen eller dele den med apper.

Merk: Hvis du har et nettbrett som brukes av mer enn én person, kan hver enkelt person ha forskjellige tilgangsinnstillinger.