Android ierīces atrašanās vietas iestatījumu pārvaldīšana

Ja ir ieslēgta Android ierīces atrašanās vietas noteikšana, varat iegūt noteiktu informāciju, pamatojoties uz ierīces atrašanās vietas datiem, piemēram, satiksmes prognozes, informāciju par tuvumā esošiem restorāniem un vietējās meklēšanas rezultātus.

Ja lietotnē tiek izmantota ierīces atrašanās vietas noteikšana, ekrāna augšdaļā tiek rādīta ikona Atrašanās vieta Atrašanās vieta.

Padoms. Ja ierīces atrašanās vietas noteikšana būs izslēgta, lietotnes un pakalpojumi nevarēs iegūt ierīces atrašanās vietas datus, taču jūs joprojām varēsiet iegūt vietējos rezultātus un reklāmas, pamatojoties uz savu IP adresi.

Piezīme. Dažas no šīm darbībām ir pieejamas tikai operētājsistēmā Android 9 un jaunākās versijās. Uzziniet, kā noskaidrot, kuru Android versiju izmantojat.

Izpratne par ierīcē pieejamajiem atrašanās vietas iestatījumiem

Google nodrošina vairākus pakalpojumus pēc atrašanās vietas, tostarp tālāk norādītos.

Piezīme. Lietotnēm ir savi iestatījumi. Uzziniet, kā pārvaldīt lietotnes atrašanās vietas iestatījumus.

Atrašanās vietas noteikšanas ieslēgšana vai izslēgšana ierīcē

 1. Atveriet ierīces lietotni Iestatījumi.
 2. Pieskarieties vienumam Drošība un atrašanās vieta.
 3. Pieskarieties vienumam Atrašanās vieta.
 4. Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu Izmantot atrašanās vietu.

Padoms. Ierīces atrašanās vietas noteikšanu var ieslēgt vai izslēgt, arī izmantojot ātros iestatījumus. Uzziniet, kā to paveikt.

Ja atrašanās vietas noteikšana ir ieslēgta
Ja atrašanās vietas noteikšana ir izslēgta

Kā palīdzēt ierīcei iegūt precīzākus atrašanās vietas datus (Google atrašanās vietu pakalpojumi jeb Google atrašanās vietas precizitāte)

Ierīces atrašanās vietas precizitātes ieslēgšana vai izslēgšana

 1. Atveriet ierīces lietotni Iestatījumi.
 2. Pieskarieties vienumam Drošība un atrašanās vieta un pēc tam Atrašanās vieta.
 3. Pieskarieties vienumam Papildu un pēc tam Google atrašanās vietas precizitāte.
  Piezīme. Ja vienums “Papildu” nav redzams vai ir redzams vienums “Režīms”, veiciet darbības, kas paredzētas vecākām Android versijām.
 4. Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu Atrašanās vietas precizitātes uzlabošana.
Ja Google atrašanās vietas precizitāte ir ieslēgta

Ja ir ieslēgta Google atrašanās vietas precizitāte, jūsu ierīcē tiek izmantoti tālāk norādītie avoti, lai pēc iespējas precīzāk noteiktu atrašanās vietu.

 • GPS
 • Wi-Fi
 • Mobilie tīkli
 • Sensori
Ja Google atrašanās vietas precizitāte ir izslēgta

Ja ir izslēgta Google atrašanās vietas precizitāte, ierīcē atrašanās vietas noteikšanai tiek izmantota tikai GPS. GPS var darboties lēnāk un sniegt ne tik precīzus datus kā citi avoti.

 

Kā ļaut ierīcei meklēt tuvumā esošos tīklus vai ierīces

Lai lietotnes varētu iegūt precīzāku atrašanās vietas informāciju, varat ļaut ierīcei meklēt tuvumā esošos Wi-Fi piekļuves punktus vai Bluetooth ierīces.

 1. Atveriet ierīces lietotni Iestatījumi.
 2. Pieskarieties vienumam Drošība un atrašanās vieta un pēc tam Atrašanās vieta.
 3. Pieskarieties vienumam Papildu un pēc tam Meklēšana.
  Piezīme. Ja vienums “Papildu” nav redzams, pieskarieties vienumam Meklēšana.
 4. Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu Wi-Fi meklēšana vai Bluetooth meklēšana.

Atrašanās vietas datu sūtīšana ārkārtas situācijā

Lai palīdzētu glābējiem jūs ātri atrast, zvaniet uz ārkārtas numuru. Tālāk ir norādīti piemēri.

 • 911, ja atrodaties ASV
 • 112, ja atrodaties Eiropā
 • 999, ja atrodaties citur

Ja Android funkcija Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās (AVPĀS) darbojas valstī, kurā atrodaties, un jūsu mobilajā tīklā, un neesat izslēdzis AVPĀS, jūsu tālrunis automātiski nosūtīs tā atrašanās vietas datus, izmantojot AVPĀS.

Atrašanās vietu pakalpojumu ārkārtas situācijās ieslēgšana vai izslēgšana

Pēc noklusējuma funkcija AVPĀS ir ieslēgta. Varat jebkurā brīdī to izslēgt vai atkārtoti ieslēgt.

 1. Atveriet tālruņa lietotni Iestatījumi Lietotne Iestatījumi.
 2. Pieskarieties vienumam Drošība un atrašanās vieta.
 3. Pieskarieties vienumam Atrašanās vieta un pēc tam Papildu un pēc tam Google atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās.
 4. Ieslēdziet vai izslēdziet funkciju Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās.

Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās

Funkcija AVPĀS tālrunī tiek izmantota tikai tad, ja zvanāt vai rakstāt īsziņu uz ārkārtas numuru.

Ārkārtas zvana laikā AVPĀS var ieslēgt ierīces atrašanās vietas noteikšanu un izmantot Google atrašanās vietu pakalpojumus un citus iestatījumus, lai iegūtu pēc iespējas precīzākus atrašanās vietas datus.  Pēc zvana veikšanas vai īsziņas nosūtīšanas tiks atjaunoti iepriekšējie iestatījumi.

Jūsu ierīce nosūta atrašanās vietas datus autorizētiem ārkārtas situāciju partneriem, lai ārkārtas situāciju dienesti varētu noteikt jūsu atrašanās vietu. Atrašanās vietas dati tiek tieši (neizmantojot Google pakalpojumus) nosūtīti no jūsu ierīces ārkārtas situācijas partneriem.

Pēc tam, kad būs veikts ārkārtas zvans vai nosūtīta ārkārtas īsziņa, un bijusi aktivizēta funkcija AVPĀS, jūsu ierīce nosūtīs lietojuma un analīzes datus uzņēmumam Google, lai tas varētu izanalizēt AVPĀS darbības efektivitāti. Šī informācija jūs neidentificēs, un Google to neizmantos jūsu identificēšanai.

Piezīme. Atrašanās vietas datu sūtīšana, izmantojot AVPĀS, atšķiras no šo datu kopīgošanas, izmantojot Google Maps. Uzziniet par atrašanās vietas datu kopīgošanu, izmantojot Google Maps.

Jūs izmantojat vecāku Android versiju

Izvēlieties atrašanās vietas režīmu (Android 4.4–8.1)

Varat izvēlēties atrašanās vietas režīmu pēc precizitātes, ātruma un akumulatora jaudas lietojuma.

 1. Atveriet ierīces lietotni Iestatījumi.
 2. Pieskarieties vienumam Drošība un atrašanās vieta un pēc tam Atrašanās vieta.
  Piezīme. Ja vienums “Drošība un atrašanās vieta” nav redzams, pieskarieties vienumam Atrašanās vieta.
 3. Pieskarieties vienumam Režīms. Pēc tam izvēlieties vēlamo režīmu.
  • Augsta precizitāte: tiek izmantota GPS, Wi-Fi, mobilais tīkls un sensori, lai pēc iespējas precīzāk noteiktu atrašanās vietu. Tiek izmantoti Google atrašanās vietu pakalpojumi, lai ātrāk un precīzāk noteiktu savas ierīces atrašanās vietu.
  • Akumulatora jaudas taupīšana: tiek izmantoti avoti, kas patērē mazāk akumulatora jaudas, piemēram, Wi-Fi un mobilais tīkls. Tiek izmantoti Google atrašanās vietu pakalpojumi, lai ātrāk un precīzāk noteiktu savas ierīces atrašanās vietu.
  • Tikai ierīcē: tiek izmantota tikai GPS. Netiek izmantoti Google atrašanās vietu pakalpojumi, lai iegūtu informāciju par atrašanās vietu. Šajā režīmā ierīces atrašanās vieta var tikt noteikta lēnāk un var tikt izmantots vairāk akumulatora jaudas.
Izvēlieties atrašanās vietas piekļuvi (Android 4.1–4.3)

Varat kontrolēt, kādu atrašanās vietas informāciju ierīce drīkst izmantot.

 1. Atveriet ierīces lietotni Iestatījumi.
 2. Sadaļā “Personiski” pieskarieties vienumam Atrašanās vietas piekļuve.
 3. Ekrāna augšdaļā ieslēdziet vai izslēdziet slēdzi Piekļūt manai atrašanās vietai.
  • Kad atrašanās vietas piekļuve ir ieslēgta, izvēlieties vienu vai abus tālāk norādītos iestatījumus.
   • GPS satelīti: ļauj ierīcei noteikt tās atrašanās vietu pēc satelītu signāliem (tāpat kā GPS ierīcē automašīnā).
   • Wi-Fi un mobilo tīklu atrašanās vieta: ļauj ierīcē izmantot Google atrašanās vietu pakalpojumus, lai ātrāk noteiktu tās atrašanās vietu ar GPS palīdzību vai bez tās.
  • Kad atrašanās vieta ir izslēgta
   Jūsu ierīce nevar noteikt precīzu tās atrašanās vietu vai kopīgot to ar lietotnēm.

Piezīme. Ja planšetdatoru lieto vairākas personas, tām var būt dažādi atrašanās vietas piekļuves iestatījumi.