Управление на настройките за местоположението на устройството ви с Android

Когато функцията за местоположението е включена на телефона ви, можете да получавате информация въз основа на данните от нея, като например предвиждания за пътуването до работното място, ресторанти в района и резултати от местното търсене.

Когато дадено приложение използва местоположението на телефона ви чрез GPS, най-горе на екрана се показва иконата Местоположение.
Важно: Някои от тези стъпки са предназначени само за устройства с Android 10 и по-нови версии. Научете как да проверите коя е използваната от вас.

Запознаване с наличните на телефона ви настройки за местоположението

Важно: Когато изключите местоположението за телефона си, приложенията и услугите няма да имат достъп до съответните данни, но пак може да получавате местни резултати и реклами въз основа на IP адреса си.

Google предлага редица услуги, базиращи се на местоположението, включително:

Съвет: Приложенията имат собствени настройки. Научете как да управлявате настройките за местоположението за приложенията.

Включване или изключване на местоположението за телефона ви

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Местоположение
 3. В горната част включете или изключете Използване на местоположението

Съвет: Можете също да включите или изключите местоположението на телефона си от бързите настройки. Научете повече за бързите настройки.

Когато местоположението е включено
Когато местоположението е изключено

Подобряване на точността на местоположението на телефона ви (услуги на Google за местоположение, или „Google: Точност на местоположението“)

Включване или изключване на настройката за точност на местоположението на телефона ви

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Местоположение.
 3. Докоснете Разширени и след това Google: Точност на местоположението. 
 4. Включете или изключете Подобряване на точността на местоположението
Когато настройката „Google: Точност на местоположението“ е включена

Телефонът ви използва следните източници, за да получи най-точното местоположение:

 • GPS;
 • Wi-Fi;
 • мобилни мрежи;
 • сензори.
Когато настройката „Google: Точност на местоположението“ е изключена

Телефонът ви ще намира местоположението само посредством GPS. Този режим може да бъде по-бавен и по-неточен от другите източници.

Разрешаване на телефона ви да сканира за мрежи или устройства в близост

За да помогнете на приложенията да получават по-точна информация за местоположението, можете да разрешите на телефона си да сканира за намиращи се в близост точки за достъп до Wi-Fi и устройства с Bluetooth.

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Местоположение.
 3. Докоснете Сканиране за Wi-Fi и Bluetooth.
 4. Включете или изключете Сканиране за Wi-Fi или Сканиране за устройства с Bluetooth.

Изпращане на местоположението ви при спешен случай

За да могат органите за бързо реагиране да ви намерят по-лесно, наберете номер за спешни случаи, като например:

 • 911 в САЩ;
 • 112 в Европа.

Ако услугата на Android за местоположението при спешно обаждане (ELS) се поддържа за държавата и мобилната ви мрежа и не сте я изключили, телефонът ви автоматично ще изпрати местоположението си посредством ELS.

Включване или изключване на услугата за местоположението при спешно обаждане

По всяко време можете да включите или изключите услугата за местоположението при спешно обаждане.

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Местоположение. Ако не виждате тази опция, изпълнете стъпките за по-стари версии на Android.
 3. Докоснете Разширени и след това Услуга за местоположението при спешно обаждане.
 4. Включете или изключете Услуга за местоположението при спешно обаждане.

Как работи услугата за местоположението при спешно обаждане

Телефонът ви използва ELS само когато се обадите на номер за спешни случаи или изпратите SMS до такъв.

По време на спешното обаждане ELS може да използва услугите на Google за местоположение и други данни, за да получи възможно най-точното местоположение на устройството.

Телефонът ви изпраща местоположението до упълномощени партньори за спешни случаи, така че службите за бързо реагиране да ви намерят по-лесно. Местоположението ви се изпраща от телефона ви до съответните партньори директно, а не чрез Google.

След приключване на спешно обаждане или SMS съобщение, при които услугата ELS е била активна, телефонът ви изпраща данни за употребата и аналитична информация до Google, за да се анализира колко добре работи ELS. Тази информация не ви идентифицира и Google не я използва за идентифицирането ви.

Съвет: Изпращането на местоположението посредством ELS се различава от споделянето му чрез Google Карти. Научете повече за споделянето на местоположението чрез Карти.

Ако използвате по-стара версия на Android

Избиране на настройки за местоположението (Android 9.0)

За да промените настройките за местоположението: 

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Сигурност и местоположение и след това Местоположение.
  • Ако имате служебен потребителски профил, докоснете Разширени.

След това изберете опция:

 • Включване или изключване на местоположението: Докоснете Местоположение.
 • Сканиране за мрежи в близост: Докоснете Разширени и след товаСканиране. Включете или изключете Сканиране за Wi-Fi или Сканиране за устройства с Bluetooth.
 • Включване или изключване на услугата за местоположението при спешно обаждане: Докоснете Разширени и след товаУслуга на Google за местоположението при спешно обаждане. Включете или изключете Услуга за местоположението при спешно обаждане
Изберете режим за местоположението (Android 4.4 – 8.1)

Можете да изберете режим за местоположението въз основа на използването на батерията, точността и бързината.

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Сигурност и местоположение и след това Местоположение. Ако не виждате опцията „Сигурност и местоположение“, докоснете Местоположение.
 3. Докоснете Режим и изберете:
  • Висока точност: Използват се GPS, Wi-Fi, мобилни мрежи и сензори, за да се получи най-точното местоположение. То се изчислява по-бързо и по-точно с помощта на съответните услуги на Google.
  • Запазване на батерията: Използват се източници с по-малък разход на батерията, например Wi-Fi и мобилни мрежи. Местоположението на телефона се изчислява по-бързо и по-точно с помощта на съответните услуги на Google.
  • Само чрез устройството: Разчита се само на GPS. Съответните ни услуги не се използват за предоставяне на информация за местоположението на телефона. Изчисляването му може да е по-бавно и да изразходва повече батерия.
Изберете достъп до местоположението (Android 4.1 – 4.3)

Имате възможност да контролирате каква информация за местоположението може да използва телефонът ви.

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Под „Лични“ докоснете Достъп до местоположението.
 3. В горната част на екрана включете или изключете Достъп до местоположението ми.
  • Когато достъпът до местоположението е включен, изберете една или и двете от следните опции:
   • Спътници на GPS: Дава възможност на телефона ви да изчислява местоположението си въз основа на сателитни сигнали – подобно на GPS в автомобил.
   • Mестоп. от Wi-Fi и моб. мрежа: Дава възможност на телефона ви да използва услугите на Google за местоположение, за да определя по-бързо къде се намира със или без помощта на GPS.
  • Когато достъпът до местоположението е изключен:
   Телефонът ви не може да намира точното си местоположение, нито да го споделя с приложения.

Съвет: Ако таблетът ви се използва от няколко души, всеки от тях може да има различни настройки за достъп до местоположението.