Hantera platsinställningar på Android-enheter

När du har aktiverat platstjänster på telefonen kan du få information som baseras på dess plats, till exempel pendlingsförslag, restauranger i närheten och bättre lokala sökresultat.

När telefonens plats används via GPS i en app visas Plats Plats högst upp på skärmen.
Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 11 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Så fungerar telefonens platsinställningar

Viktigt! När du inaktiverar plats för telefonen kan appar och tjänster inte få information om telefonens plats, men du kan fortfarande få lokala resultat och annonser som baseras på din IP-adress.

Google tillhandahåller ett antal platsbaserade tjänster, till exempel:

Tips! Appar har sina egna inställningar. Läs om hur du hanterar platsinställningar för appar.

Aktivera och inaktivera plats för telefonen

 1. Svep uppifrån och ned på skärmen. 
 2. Tryck länge på Plats Plats. Gör så här om Plats Plats inte visas:
  1. Tryck på Redigera Redigera eller Inställningar Inställningar.
  2. Tryck och dra Plats Plats till snabbinställningarna.

Tips! Be enhetstillverkaren om hjälp om stegen inte fungerar.

 

När plats är aktiverat gäller följande:
När plats är inaktiverat gäller följande:
 • Telefonens plats delas inte med någon app. Funktioner där telefonens plats används kanske inte fungerar som de ska.
 • Googles platstjänster samlar inte in data för att förbättra platsbaserade tjänster.
 • Du kan få sökresultat och annonser som baseras på telefonens IP-adress.
 • Du kan inte se var telefonen finns om du tappar bort den. Läs mer om Hitta min enhet.
 • Du kan inte dela telefonens plats med någon via Google Maps. Enheten kan fortfarande skicka platsen till räddningspersonal vid en nödsituation. Läs mer om platsdelning med Google Maps och skicka plats i nödsituationer.
 • Platserna där du har varit med telefonen sparas inte även om du har aktiverat platshistorik. Läs mer om platshistorik.

Få en mer exakt plats för telefonen (Googles platstjänster eller Platsangivelsens exakthet)

Aktivera eller inaktivera exakta platsangivelser för telefonen

 1. Svep uppifrån och ned på skärmen. 
 2. Tryck länge på Plats Plats.
  • Om Plats Plats inte visas trycker du på Redigera Redigera eller Inställningar Inställningar. Tryck och dra sedan Plats Plats till snabbinställningarna.
 3. Tryck på Avancerat Följt av Platsangivelsens exakthet
 4. Aktivera eller inaktivera Förbättra platsangivelsens exakthet.
När Platsangivelsens exakthet är aktiverat

När du har aktiverat Platsangivelsens exakthet använder telefonen dessa källor för att fastställa telefonens plats så exakt som möjligt:

 • GPS
 • Wi-Fi
 • Mobilnätverk
 • Sensorer
När Platsangivelsens exakthet är inaktiverat

När du inaktiverat Platsangivelsens exakthet fastställs telefonens plats endast med hjälp av GPS. GPS kan vara långsammare och mindre exakt än andra källor.

Tillåt att telefonen söker efter nätverk eller enheter i närheten

Du kan göra det lättare för appar att få bättre platsuppgifter genom att tillåta att telefonen söker efter Wi-Fi-åtkomstpunkter eller Bluetooth-enheter i närheten.

 1. Svep uppifrån och ned på skärmen. 
 2. Tryck länge på Plats Plats.
 3. Tryck på Wi-Fi-sökning och Bluetooth-sökning
 4. Aktivera och inaktivera Wi-Fi-sökning och Bluetooth-sökning.

Skicka din plats i nödsituationer

Om du ringer ett nödnummer blir det lättare för räddningspersonal att hitta dig snabbt. Till exempel ska du ringa 112 i Europa eller 911 i USA.

Telefonens plats kan skickas automatiskt via Androids platstjänst för nödsituationer (ELS) om du inte har inaktiverat det alternativet och det finns stöd för tjänsten i det aktuella landet och mobilnätverket. Om ELS är inaktiverat kanske mobiloperatören ändå skickar enhetens plats vid nödsamtal eller nödmeddelanden.

Aktivera eller inaktivera Platstjänst för nödsituationer

Du kan aktivera eller inaktivera platstjänster för nödsituationer när som helst.

 1. Svep uppifrån och ned på skärmen. 
 2. Tryck länge på Plats Plats.
  • Om Plats Plats inte visas trycker du på Redigera Redigera eller Inställningar Inställningar. Tryck och dra sedan Plats Plats till snabbinställningarna.
 3. Tryck på Avancerat Följt av Platstjänst för nödsituationer
 4. Aktivera eller inaktivera Platstjänst för nödsituationer.

Så här fungerar platstjänsten för nödsituationer

ELS används endast när du ringer eller skickar sms till ett nödnummer.

Under nödsamtalet kan Googles platstjänster och annan information användas i funktionen ELS för att avgöra enhetens plats så exakt som möjligt.

Platsen skickas från telefonen till auktoriserade krispartner i syfte att underlätta för utryckningspersonalen att hitta dig. Platsen skickas direkt till krispartner och går inte via Google.

Om ELS var aktiverat när nöd-sms:et skickades eller under nödsamtalet skickas användnings- och analysdata till Google från telefonen när det har avslutats. Detta görs för att analysera hur bra ELS fungerar. Uppgifterna identifierar inte dig och Google försöker inte att identifiera dig med hjälp av uppgifterna.

Tips! Att dela din plats via ELS är inte samma sak som att dela den via Google Maps. Läs mer om platsdelning via Google Maps.

Om du använder en äldre Android-version

Välja platsinställningar (Android 9.0)

Så här ändrar du platsinställningar: 

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Säkerhet och plats Följt av Plats.
  • Tryck på Avancerat om du har en jobbprofil.

Välj sedan ett alternativ:

 • Aktivera eller inaktivera plats: Tryck på Plats.
 • Söka efter nätverk i närheten: Tryck på Avancerat Följt avSökning. Aktivera eller inaktivera Wi‑Fi-sökning eller Bluetooth-sökning.
 • Aktivera eller inaktivera platstjänsten för nödsituationer:  Tryck på Avancerat Följt avGoogles platstjänst för nödsituationer. Aktivera eller inaktivera Platstjänst för nödsituationer
Välj platsläge (Android 4.4–8.1)

Du kan välja platsläge med hänsyn till precision, tidsåtgång och batterianvändning.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Säkerhet och plats Följt av Plats. Tryck på Plats om Säkerhet och plats inte visas.
 3. Tryck på Läge. Välj sedan:
  • Hög precision: I det här läget används GPS, Wi-Fi, mobilnätverk och sensorer för att få fram en så exakt plats som möjligt. Googles platstjänster används för att fastställa telefonens plats på ett snabbt och exakt sätt.
  • Batterisparläge: I batterisparläget används källor som drar mindre batteri, till exempel Wi-Fi och mobilnätverk. Googles platstjänster används för att fastställa telefonens plats på ett snabbt och exakt sätt.
  • Endast enhet: Använd endast GPS. Använd inte Googles platstjänster för platsinformation. Det kan ta längre tid och dra mer batteri att fastställa telefonens plats.
Välj platsåtkomst (Android 4.1–4.3)

Du kan styra vilka platsuppgifter telefonen får använda:

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Platsåtkomst under Personligt.
 3. Aktivera eller inaktivera Åtkomst till min plats högst upp på skärmen.
  • När platsåtkomst är aktiverat väljer du ett av eller båda av följande alternativ:
   • GPS-satelliter: Enheten beräknar sin plats med hjälp av satellitsignaler, precis som en GPS i en bil.
   • Plats från Wi-Fi/mobilnätverk: Telefonen beräknar sin plats snabbare med hjälp av Googles platstjänster, oavsett om du har GPS eller inte.
  • När platsåtkomst är inaktiverat
   kan telefonen inte avgöra sin exakta plats eller dela den med appar.

Tips! Om du har en surfplatta som används av flera personer kan alla användare ha olika platsinställningar.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false