Android ierīces atrašanās vietas iestatījumu pārvaldība

Ja ir ieslēgta tālruņa atrašanās vietas noteikšana, varat iegūt noteiktu informāciju, pamatojoties uz tālruņa atrašanās vietas datiem, piemēram, satiksmes prognozes, informāciju par restorāniem tuvumā un labākus vietējās meklēšanas rezultātus.

Ja lietotnē tiek izmantota tālruņa atrašanās vietas noteikšana ar GPS, ekrāna augšdaļā ir redzama ikona Atrašanās vieta Atrašanās vieta.
Svarīgi! Dažas no šīm darbībām ir pieejamas tikai operētājsistēmā Android 11 un jaunākās versijās. Uzziniet, kā noskaidrot, kuru Android versiju izmantojat.

Izpratne par tālrunī pieejamajiem atrašanās vietas iestatījumiem

Svarīgi! Ja tālruņa atrašanās vietas noteikšana būs izslēgta, lietotnes un pakalpojumi nevarēs iegūt tālruņa atrašanās vietas datus, taču jums joprojām tiks rādīti vietējie rezultāti un reklāmas, pamatojoties uz jūsu IP adresi.

Google nodrošina vairākus pakalpojumus pēc atrašanās vietas, tostarp tālāk norādītos.

Padoms. Lietotnēm ir savi iestatījumi. Uzziniet, kā pārvaldīt lietotnes atrašanās vietas iestatījumus.

Atrašanās vietas noteikšanas ieslēgšana vai izslēgšana tālrunī

 1. Velciet lejup no ekrāna augšdaļas. 
 2. Pieskarieties vienumam Atrašanās vieta Atrašanās vieta un turiet to. Ja vienums Atrašanās vieta Atrašanās vieta nav redzams, veiciet tālāk norādītās darbības.
  1. Pieskarieties vienumam Rediģēt Rediģēt vai Iestatījumi Iestatījumi.
  2. Velciet vienumu Atrašanās vieta Atrašanās vieta ātrajos iestatījumos.

Padoms. Ja pēc šo darbību veikšanas problēma netiek novērsta, saņemiet palīdzību no ierīces ražotāja.

 

Ja atrašanās vietas noteikšana ir ieslēgta
Ja atrašanās vietas noteikšana ir izslēgta

Kā palīdzēt tālrunim iegūt precīzākus atrašanās vietas datus (Google atrašanās vietu pakalpojumi jeb Google atrašanās vietas precizitāte)

Tālruņa atrašanās vietas precizitātes ieslēgšana vai izslēgšana

 1. Velciet lejup no ekrāna augšdaļas. 
 2. Pieskarieties vienumam Atrašanās vieta Atrašanās vieta un turiet to.
  • Ja nevarat atrast vienumu Atrašanās vieta Atrašanās vieta, pieskarieties vienumam Rediģēt Rediģēt vai Iestatījumi Iestatījumi. Pēc tam velciet vienumu Atrašanās vieta Atrašanās vieta uz ātrajiem iestatījumiem.
 3. Pieskarieties vienumam Papildu Un pēc tam Google atrašanās vietas precizitāte
 4. Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu Atrašanās vietas precizitātes uzlabošana.
Ja Google atrašanās vietas precizitāte ir ieslēgta

Ja ir ieslēgta Google atrašanās vietas precizitāte, jūsu tālrunī tiek izmantoti tālāk norādītie avoti, lai pēc iespējas precīzāk noteiktu atrašanās vietu.

 • GPS
 • Wi-Fi
 • Mobilie tīkli
 • Sensori
Ja Google atrašanās vietas precizitāte ir izslēgta

Ja ir izslēgta Google atrašanās vietas precizitāte, tālrunī atrašanās vietas noteikšanai tiek izmantota tikai GPS. GPS var darboties lēnāk un sniegt ne tik precīzus datus kā citi avoti.

Kā ļaut tālrunim meklēt tuvumā esošos tīklus vai ierīces

Lai lietotnes varētu iegūt precīzāku atrašanās vietas informāciju, varat ļaut tālrunim meklēt tuvumā esošos Wi-Fi piekļuves punktus vai Bluetooth ierīces.

 1. Velciet lejup no ekrāna augšdaļas. 
 2. Pieskarieties vienumam Atrašanās vieta Atrašanās vieta un turiet to.
 3. Pieskarieties vienumiem Wi-Fi meklēšana un Bluetooth meklēšana
 4. Ieslēdziet vai izslēdziet Wi-Fi meklēšanu un Bluetooth meklēšanu.

Atrašanās vietas datu sūtīšana ārkārtas situācijā

Lai palīdzētu glābējiem jūs ātri atrast, zvaniet uz ārkārtas numuru. Piemēram, ASV zvaniet uz 911, bet Eiropā — uz 112.

Ja Android funkcija “Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās” (AVPĀS) darbojas jūsu mobilajā tīklā un valstī, kurā atrodaties, un ja neesat izslēdzis AVPĀS, jūsu tālrunis automātiski nosūtīs tā atrašanās vietas datus, izmantojot AVPĀS. Ja funkcija “Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās” ir izslēgta, jūsu mobilo sakaru operators tik un tā var nosūtīt ierīces atrašanās vietas datus ārkārtas izsaukuma vai īsziņas laikā.

Atrašanās vietu pakalpojumu ārkārtas situācijās ieslēgšana vai izslēgšana

Jebkurā brīdī varat ieslēgt vai izslēgt atrašanās vietu pakalpojumus ārkārtas situācijās.

 1. Velciet lejup no ekrāna augšdaļas. 
 2. Pieskarieties vienumam Atrašanās vieta Atrašanās vieta un turiet to.
  • Ja nevarat atrast vienumu Atrašanās vieta Atrašanās vieta, pieskarieties vienumam Rediģēt Rediģēt vai Iestatījumi Iestatījumi. Pēc tam velciet vienumu Atrašanās vieta Atrašanās vieta uz ātrajiem iestatījumiem.
 3. Pieskarieties vienumam Papildu Un pēc tam Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās
 4. Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās.

Kā darbojas atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās

Funkcija AVPĀS tālrunī tiek izmantota tikai tad, ja zvanāt vai rakstāt īsziņu uz ārkārtas numuru.

Ārkārtas zvana laikā funkcija “Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās” var izmantot Google atrašanās vietu pakalpojumus un citu informāciju, lai iegūtu pēc iespējas precīzākus ierīces atrašanās vietas datus.

Jūsu tālrunis nosūta atrašanās vietas datus autorizētiem ārkārtas situāciju partneriem, lai ārkārtas situāciju dienesti varētu noteikt jūsu atrašanās vietu. Atrašanās vietas dati tiek tieši (neizmantojot Google pakalpojumus) nosūtīti no jūsu tālruņa ārkārtas situācijas partneriem.

Ja būs veikts ārkārtas zvans vai nosūtīta ārkārtas īsziņa, kamēr bijusi aktivizēta funkcija AVPĀS, jūsu tālrunis nosūtīs lietojuma un analīzes datus uzņēmumam Google, lai varētu analizēt AVPĀS darbības efektivitāti. Šo informāciju nevar izmantot jūsu identificēšanai, un Google to neizmanto, lai jūs identificētu.

Padoms. Atrašanās vietas datu sūtīšana, izmantojot AVPĀS, atšķiras no šo datu kopīgošanas, izmantojot Google Maps. Uzziniet par atrašanās vietas kopīgošanu, izmantojot Google Maps.

Darbības vecākā Android versijā

Atrašanās vietas iestatījumu izvēle (Android 9.0)

Lai mainītu atrašanās vietas iestatījumus, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet ierīces lietotni Iestatījumi.
 2. Pieskarieties vienumam Drošība un atrašanās vieta Un pēc tam Atrašanās vieta.
  • Ja izmantojat darba profilu, pieskarieties vienumam Papildu.

Pēc tam izvēlieties vajadzīgo opciju.

 • Atrašanās vietas noteikšanas ieslēgšana vai izslēgšana: pieskarieties vienumam Atrašanās vieta.
 • Tuvumā esošu tīklu meklēšana: pieskarieties vienumam Papildu Un pēc tamMeklēšana. Ieslēdziet vai izslēdziet iestatījumu Wi-Fi meklēšana vai Bluetooth meklēšana.
 • Atrašanās vietu pakalpojumu ārkārtas situācijās ieslēgšana vai izslēgšana: pieskarieties vienumamPapildu Un pēc tamGoogle atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās. Ieslēdziet vai izslēdziet funkciju Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās.
Atrašanās vietas režīma izvēle (Android 4.4–8.1)

Varat izvēlēties atrašanās vietas režīmu, balstoties uz precizitāti, ātrumu un akumulatora lietojumu.

 1. Atveriet tālruņa lietotni Iestatījumi.
 2. Pieskarieties vienumam Drošība un atrašanās vieta Un pēc tam Atrašanās vieta. Ja vienums “Drošība un atrašanās vieta” nav redzams, pieskarieties vienumam Atrašanās vieta.
 3. Pieskarieties vienumam Režīms. Pēc tam izvēlieties nepieciešamo režīmu.
  • Augsta precizitāte: tiek izmantota GPS, Wi-Fi, mobilais tīkls un sensori, lai pēc iespējas precīzāk noteiktu atrašanās vietu. Tiek izmantoti Google atrašanās vietu pakalpojumi, lai ātrāk un precīzāk noteiktu tālruņa atrašanās vietu.
  • Akumulatora jaudas taupīšana: tiek izmantoti avoti, kas patērē mazāk akumulatora jaudas, piemēram, Wi-Fi un mobilais tīkls. Tiek izmantoti Google atrašanās vietu pakalpojumi, lai ātrāk un precīzāk noteiktu tālruņa atrašanās vietu.
  • Tikai ierīcē: tiek izmantota tikai GPS. Netiek izmantoti Google atrašanās vietu pakalpojumi, lai iegūtu informāciju par atrašanās vietu. Šajā režīmā tālruņa atrašanās vieta var tikt noteikta lēnāk un var tikt izmantots vairāk akumulatora jaudas.
Atrašanās vietas piekļuves izvēle (Android 4.1–4.3)

Varat kontrolēt, kādu atrašanās vietas informāciju tālrunis drīkst izmantot.

 1. Atveriet tālruņa lietotni Iestatījumi.
 2. Sadaļā “Personiski” pieskarieties vienumam Atrašanās vietas piekļuve.
 3. Ekrāna augšdaļā ieslēdziet vai izslēdziet slēdzi Piekļūt manai atrašanās vietai.
  • Kad atrašanās vietas piekļuve ir ieslēgta, izvēlieties vienu vai abus tālāk norādītos iestatījumus.
   • GPS satelīti: ļauj tālrunim noteikt tā atrašanās vietu pēc satelītu signāliem (tāpat kā GPS ierīcē automašīnā).
   • Wi-Fi un mobilo tīklu atrašanās vieta: ļauj tālrunī izmantot Google atrašanās vietu pakalpojumus, lai ātrāk noteiktu tā atrašanās vietu ar GPS palīdzību vai bez tās.
  • Kad atrašanās vietas piekļuve ir izslēgta:
   tālrunis nevar noteikt precīzu atrašanās vietu vai kopīgot atrašanās vietu ar lietotnēm.

Padoms. Ja planšetdatoru lieto vairākas personas, tām var būt dažādi atrašanās vietas piekļuves iestatījumi.