Hantera platsinställningar på Android-enheter

När du har aktiverat platstjänster på Android-enheten kan du få information som baseras på var den är, till exempel pendlingsförslag, restauranger i närheten och lokala sökresultat.

När en app använder enhetens plats via GPS visas Plats Plats högst upp på skärmen.

Tips! När du inaktiverar plats för enheten kan appar och tjänster inte få information om enhetens plats, men du kan fortfarande få lokala resultat och annonser som baseras på din IP-adress.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 9.0 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Förstå enhetens platsinställningar

Google tillhandahåller ett antal platsbaserade tjänster, till exempel:

Obs! Appar har sina egna inställningar. Läs om hur du hanterar platsinställningar för appar.

Aktivera och inaktivera plats för enheten

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Säkerhet och plats.
 3. Tryck på Plats.
 4. Aktivera eller inaktivera Använd plats.

Tips! Du kan även aktivera eller inaktivera enhetens plats i snabbinställningarna. Läs mer.

När plats är aktiverat gäller följande:
När plats är inaktiverat gäller följande:
 • Enhetens plats delas inte med någon app. Funktioner där enhetens plats används kanske inte fungerar som de ska.
 • Googles platstjänster samlar inte in data för att förbättra platsbaserade tjänster.
 • Du kan få sökresultat och annonser som baseras på enhetens IP-adress.
 • Du kan inte se var enheten finns om du tappar bort den. Läs mer om Hitta min enhet.
 • Du kan inte dela enhetens plats med någon via Google Maps. Du kan fortfarande skicka den till räddningspersonal vid en nödsituation. Läs om platsdelning med Google Maps och om hur du skickar din plats vid en nödsituation.
 • Platserna där du har varit med enheten sparas inte även om du har aktiverat platshistorik. Läs mer om platshistorik.

Få en mer exakt plats för enheten (Googles platstjänster eller Platsangivelsens exakthet)

Aktivera eller inaktivera exakta platsangivelser för enheten

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Säkerhet och plats Följt av Plats.
 3. Tryck på Avancerat Följt av Platsangivelsens exakthet.
  Obs! Om alternativet Avancerat inte visas eller om du ser alternativet Läge följer du anvisningarna för äldre Android-versioner.
 4. Aktivera eller inaktivera Förbättra platsnoggrannheten.
När Platsangivelsens exakthet är aktiverat

När du har aktiverat Platsangivelsens exakthet använder enheten dessa källor för att fastställa enhetens plats så exakt som möjligt.

 • GPS
 • Wi-Fi
 • Mobilnätverk
 • Sensorer
När Platsangivelsens exakthet är inaktiverat

När du inaktiverat Platsangivelsens exakthet fastställer enheten plats endast med hjälp av GPS. GPS kan vara långsammare och mindre exakt än andra källor.

 

Låta enheten söka efter nätverk eller enheter i närheten

Du kan göra det lättare för appar att få bättre platsinformation genom att tillåta att enheten söker efter Wi-Fi-åtkomstpunkter eller Bluetooth-enheter i närheten.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Säkerhet och plats Följt av Plats.
 3. Tryck på Avancerat Följt av Genomsöker.
  Obs! Om alternativet Avancerat inte visas trycker du på Genomsöker.
 4. Aktivera eller inaktivera Wi‑Fi-sökning eller Bluetooth-sökning.

Skicka din plats vid en nödsituation

Om du ringer ett nödnummer blir det lättare för räddningspersonal att hitta dig snabbt. Exempel på nödnummer:

 • 911 i USA
 • 112 i Europa
 • 999 på vissa andra platser

Mobilen kan automatiskt skicka sin plats via Androids platstjänst för nödsituationer (ELS) om du inte har inaktiverat alternativet och det finns stöd för tjänsten i det aktuella landet och mobilnätverket.

Aktivera eller inaktivera Platstjänst för nödsituationer

ELS är aktiverat som standard. Du kan inaktivera och aktivera tjänsten när du vill.

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på mobilen.
 2. Tryck på Säkerhet och plats.
 3. Tryck på Plats Följt av Avancerat Följt av Googles platstjänst för nödsituationer.
 4. Aktivera eller inaktivera Platstjänst för nödsituationer.

Så här fungerar platstjänsten för nödsituationer

ELS används endast på mobilen när du ringer eller skickar sms till ett nödnummer.

Under nödsamtalet kan enhetens plats aktiveras av ELS och Googles platstjänster och andra inställningar används för att avgöra platsen så exakt som möjligt.  När nödsamtalet eller nöd-sms:et är avslutat återställs inställningarna som de var innan.

Platsen skickas från enheten till auktoriserade krispartner i syfte att underlätta för utryckningspersonalen att hitta dig. Platsen skickas direkt till krispartner och går inte via Google.

Om ELS var aktiverat under nödsamtalet eller nöd-sms:et skickas användnings- och analysdata till Google från enheten när det har avslutats. Detta görs för att analysera hur bra ELS fungerar. Uppgifterna identifierar inte dig och Google försöker inte att identifiera dig med hjälp av uppgifterna.

Obs! Att dela din plats via ELS är inte samma sak som att dela den via Google Maps. Läs mer om platsdelning via Google Maps.

Om du använder en äldre Android-version

Välj platsläge (Android 4.4–8.1)

Du kan välja platsläge med hänsyn till precision, tidsåtgång och batterianvändning.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Säkerhet och plats Följt av Plats.
  Obs! Om Säkerhet och plats inte visas trycker du på Plats.
 3. Tryck på Läge. Välj sedan:
  • Hög precision: I det här läget används GPS, Wi-Fi, mobilnätverk och sensorer för att få fram en så exakt plats som möjligt. Googles platstjänster används för att fastställa din plats på ett snabbt och exakt sätt.
  • Batterisparläge: I batterisparläget används källor som drar mindre batteri, till exempel Wi-Fi och mobilnätverk. Googles platstjänster används för att fastställa din plats på ett snabbt och exakt sätt.
  • Endast enheten: I det här läget används enbart GPS. Googles platstjänster används inte. Det kan ta längre tid och dra mer batteri att fastställa enhetens plats.
Välj platsåtkomst (Android 4.1–4.3)

Du kan styra vilka platsuppgifter enheten får använda:

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Platsåtkomst under Personligt.
 3. Aktivera eller inaktivera Åtkomst till min plats högst upp på skärmen.
  • När platsåtkomst är aktiverat väljer du ett av eller båda av följande alternativ:
   • GPS-satelliter: Enheten beräknar sin plats med hjälp av satellitsignaler, precis som en GPS i en bil.
   • Plats från Wi-Fi/mobilnätverk: Enheten beräknar sin plats snabbare med hjälp av Googles platstjänster, oavsett om du har GPS eller inte.
  • När platsåtkomst är inaktiverat:
   Enheten kan inte avgöra sin exakta plats eller dela den med appar.

Obs! Om du har en surfplatta som används av flera personer kan alla användare ha olika platsinställningar.