Hantera platsinställningar på Android-enheter

När Plats har aktiverats i inställningarna kan du använda platsbaserade tjänster som att få bättre lokala sökresultat, till exempel pendlingsprognoser och restauranger i närheten, utifrån telefonens plats.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 12 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Så fungerar telefonens platsinställningar

Obs! När du inaktiverar plats på telefonen kan appar och tjänster inte få information om telefonens plats. Du kan fortfarande få lokala resultat och annonser som baseras på din IP-adress.

Google har bland annat följande platsbaserade tjänster:

Tips! Appar har sina egna inställningar. Läs om hur du hanterar platsinställningar för appar.

Aktivera och inaktivera plats för telefonen

 1. Svep nedåt från skärmens överkant.
 2. Tryck länge på Plats Plats.
  • Gör så här om Plats Plats inte visas:
   1. Tryck på Redigera Redigera eller Inställningar Inställningar.
   2. Tryck på Plats Plats och dra det till snabbinställningarna.

 

När plats är aktiverat gäller följande:
När plats är inaktiverat gäller följande:

Få en mer exakt plats för telefonen (Googles platstjänster eller Platsangivelsens exakthet)

Aktivera eller inaktivera exakta platsangivelser för telefonen

Android 12 eller senare

 1. Svep nedåt från skärmens överkant.
 2. Tryck länge på Plats Plats.
  • Gör så här om Plats Plats inte visas:
   1. Tryck på Redigera Redigera eller Inställningar Inställningar.
   2. Tryck på Plats Plats och dra det till snabbinställningarna.
 3. Tryck på Platstjänster följt av Platsangivelsens exakthet.
 4. Aktivera eller inaktivera Förbättra platsnoggrannheten.

Android 11 eller tidigare

 1. Svep nedåt från skärmens överkant. 
 2. Tryck länge på Plats Plats.
  • Gör så här om Plats Plats inte visas:
   1. Tryck på Redigera Redigera eller Inställningar Inställningar.
   2. Tryck på Plats Plats och dra det till snabbinställningarna.
 3. Tryck på Avancerat följt av Platsangivelsens exakthet
 4. Aktivera eller inaktivera Förbättra platsnoggrannheten.
När Platsangivelsens exakthet är aktiverat

När du har aktiverat Platsangivelsens exakthet används dessa källor för att fastställa telefonens plats så exakt som möjligt:

 • GPS
 • Wifi
 • Mobilnätverk
 • Sensorer (till exempel accelerometer)

Google kan med jämna mellanrum samla in platsdata som används anonymt i syfte att förbättra platsangivelsens exakthet och platsbaserade tjänster.

När Platsangivelsens exakthet är inaktiverat

När du har inaktiverat Platsangivelsens exakthet fastställs telefonens plats endast med hjälp av GPS och sensorer som accelerometern. GPS kan vara långsammare och mindre exakt än andra källor.

Data från GPS, wifi, nätverk och sensorer varken används eller samlas in av Platsangivelsens exakthet när funktionen är inaktiverad.

På Android 12 eller senare kan du hantera åtkomstbehörigheten till exakt plats för varje app för sig. Detta är något annat än Platsangivelsens exakthet, som är en platsinställning på enheten med vars hjälp telefonen kan använda fler källor för att fastställa platsen så exakt som möjligt.  Även om du har aktiverat Platsangivelsens exakthet kan du ställa in att en app enbart ska ha behörighet till ungefärlig plats om du inte vill att den ska kunna använda enhetens exakta plats.  Om du inaktiverar Platsangivelsens exakthet kanske appar inte kan fastställa enhetens exakta plats. Läs om hur du hanterar platsbehörighet för appar

Konfigurera wifi- och Bluetooth-sökning

Du kan göra det lättare för appar att få bättre platsuppgifter genom att tillåta att telefonen söker efter wifi-åtkomstpunkter eller Bluetooth-enheter i närheten.

Android 12 eller senare

 1. Svep nedåt från skärmens överkant.
 2. Tryck länge på Plats Plats.
  • Gör så här om Plats Plats inte visas:
   1. Tryck på Redigera Redigera eller Inställningar Inställningar.
   2. Tryck på Plats Plats och dra det till snabbinställningarna.
 3. Tryck på Platstjänster.
 4. Aktivera eller inaktivera Wifi-sökning eller Bluetooth-sökning.

Android 11 eller tidigare

 1. Svep nedåt från skärmens överkant. 
 2. Tryck länge på Plats Plats.
  • Gör så här om Plats Plats inte visas:
   1. Tryck på Redigera Redigera eller Inställningar Inställningar
   2. Tryck på Plats Plats och dra det till snabbinställningarna.
 3. Tryck på Wifi-sökning och Bluetooth-sökning
 4. Aktivera eller inaktivera Wifi-sökning eller Bluetooth-sökning.

Skicka din plats i nödsituationer

Om du ringer eller skickar sms till ett nödnummer kan telefonens plats skickas så att räddningspersonalen snabbare ska kunna hitta dig. Det gäller till exempel om du ringer 112 i Europa eller 911 i USA.

Telefonens plats skickas till räddningstjänsten automatiskt via Androids platstjänst för nödsituationer (ELS) om ELS inte har inaktiverats och om det finns stöd för tjänsten i det aktuella landet och mobilnätverket. Om ELS är inaktiverat kanske mobiloperatören ändå skickar enhetens plats vid nödsamtal eller nödmeddelanden.

Aktivera eller inaktivera Androids platstjänst för nödsituationer.

Du kan aktivera eller inaktivera platstjänster för nödsituationer när som helst.

Android 12 eller senare

 1. Öppna appen Inställningar på enheten genom att svepa nedåt från skärmens överkant två gånger.
 2. Tryck på Inställningar Inställningar följt av Säkerhet och nödsituationer.
 3. Aktivera eller inaktivera Platstjänst för nödsituationer.

Android 11 eller tidigare

 1. Svep nedåt från skärmens överkant.
 2. Tryck länge på Plats Plats.
  • Gör så här om Plats Plats inte visas:
   1. Tryck på Redigera Redigera eller Inställningar Inställningar.
   2. Tryck på Plats Plats och dra det till snabbinställningarna.
 3. Tryck på Avancerat följt av Platstjänst för nödsituationer.
 4. Aktivera eller inaktivera Platstjänst för nödsituationer.
 

Så här fungerar platstjänsten för nödsituationer

ELS aktiveras endast när du ringer eller skickar sms till ett lokalt nödnummer.

Under nödsamtalet kan ELS använda funktionen Platsangivelsens exakthet och annan information för att fastställa enhetens plats så exakt som möjligt.

Platsen skickas från telefonen till auktoriserade krispartner i syfte att underlätta för räddningstjänsten att hitta dig. Informationen skickas direkt till dessa krispartner.

Om ELS var aktiverat när nöd-sms:et skickades eller under nödsamtalet kan användnings- och analysdata utan identitetsuppgifter skickas till Google från telefonen efteråt. Detta görs för att analysera hur bra ELS fungerar. Platsinformationen som skickades till den auktoriserade krispartnern ingår inte och informationen identifierar inte dig.

Tips! När ELS skickar din plats till en auktoriserad krispartner är detta inte samma sak som att dela sin plats via Google Maps. Läs mer om platsdelning via Google Maps.

Om du använder en äldre Android-version

Välja platsinställningar (Android 9.0)

Så här ändrar du platsinställningar: 

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Säkerhet och plats Följt av Plats.
  • Tryck på Avancerat om du har en jobbprofil.

Välj sedan ett alternativ:

 • Aktivera eller inaktivera plats: Tryck på Plats.
 • Söka efter nätverk i närheten: Tryck på Avancerat Följt avSökning. Aktivera eller inaktivera Wi‑Fi-sökning eller Bluetooth-sökning.
 • Aktivera eller inaktivera platstjänsten för nödsituationer:  Tryck på Avancerat Följt avGoogles platstjänst för nödsituationer. Aktivera eller inaktivera Platstjänst för nödsituationer
Välj platsläge (Android 4.4–8.1)
 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Säkerhet och plats följt av Plats.
  • Tryck på Plats om Säkerhet och plats inte visas.
 3. Tryck på Läge.
 4. Välj läge:
  • Hög precision: I det här läget används GPS, wifi, mobilnätverk och sensorer för att få fram en så exakt plats som möjligt. Googles platstjänster används för att fastställa telefonens plats på ett snabbt och exakt sätt.
  • Batterisparläge: I batterisparläget används källor som drar mindre batteri, till exempel Wi-Fi och mobilnätverk. Googles platstjänster används för att fastställa telefonens plats på ett snabbt och exakt sätt.
  • Endast enheten: I det här läget används GPS och sensorer. Googles platstjänster används inte för att förbättra platsangivelsens exakthet. Det kan ta längre tid och dra mer batteri att fastställa telefonens plats.
Välj platsåtkomst (Android 4.1–4.3)

Du kan styra vilka platsuppgifter telefonen får använda:

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Platsåtkomst under Personligt.
 3. Aktivera eller inaktivera Åtkomst till min plats högst upp på skärmen.
  • När platsåtkomst är aktiverat väljer du ett av eller båda av följande alternativ:
   • GPS-satelliter: Enheten beräknar sin plats med hjälp av satellitsignaler, precis som en GPS i en bil.
   • Plats från Wi-Fi/mobilnätverk: Telefonen beräknar sin plats snabbare med hjälp av Googles platstjänster, oavsett om du har GPS eller inte.
  • När platsåtkomst är inaktiverat
   kan telefonen inte avgöra sin exakta plats eller dela den med appar.

Tips! Om du har en surfplatta som används av flera personer kan alla användare ha olika platsinställningar.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false