Upravljanje nastavitev lokacije naprave Android

V prihodnjih mesecih bo ime nastavitve »Zgodovina lokacij« spremenjeno v »Časovna os«. Če je zgodovina lokacij za vaš račun vklopljena, bo časovna os morda prikazana v nastavitvah aplikacije in računa.
Ko v nastavitvah vklopite lokacijo, lahko uporabljate storitve na podlagi lokacije telefona, kot so pridobivanje boljših rezultatov lokalnega iskanja, predvidevanj za redno vožnjo in restavracij v bližini

Pomembno:

Razumevanje razpoložljivih nastavitev lokacije v telefonu

Pomembno: Ko v telefonu izklopite lokacijo, aplikacije in storitve ne bodo mogle pridobiti lokacije telefona. Lokalne rezultate in oglase lahko še vedno prejemate na podlagi naslova IP.

Google ima več storitev na podlagi lokacije, vključno s temi:

Nasvet: Aplikacije imajo svoje nastavitve. Preberite, kako upravljate nastavitve lokacije za aplikacije.

Vklop ali izklop zaznavanja lokacije za telefon

 1. Na vrhu zaslona s prstom povlecite navzdol.
 2. Pridržite ikono za lokacijo Lokacija.
  • Če ikona za lokacijo Lokacija ni prikazana:
   1. Dotaknite se ikone za urejanje Urejanje ali ikone za nastavitve Nastavitve.
   2. Ikono za lokacijo Lokacija povlecite v hitre nastavitve.

 

Ko je zaznavanje lokacije vklopljeno, velja to:
Ko je zaznavanje lokacije izklopljeno, velja to:

Omogočanje, da telefon pridobi natančnejšo lokacijo (Googlove lokacijske storitve, imenovane tudi »Natančnost Googlovega zaznavanja lokacije«)

Vklop ali izklop natančnosti zaznavanja lokacije telefona

Android 12 in novejše različice

 1. Na vrhu zaslona s prstom povlecite navzdol.
 2. Pridržite ikono za lokacijo Lokacija.
  • Če ikona za lokacijo Lokacija ni prikazana:
   1. Dotaknite se ikone za urejanje Urejanje ali ikone za nastavitve Nastavitve.
   2. Ikono za lokacijo Lokacija povlecite v hitre nastavitve.
 3. Dotaknite se Lokacijske storitve in nato Natančnost Googlovega zaznavanja lokacije.
 4. Vklopite ali izklopite Izboljšanje natančnosti zaznavanja lokacije.

Android 11 in starejše različice

 1. Na vrhu zaslona s prstom povlecite navzdol. 
 2. Pridržite ikono za lokacijo Lokacija.
  • Če ikona za lokacijo Lokacija ni prikazana:
   1. Dotaknite se ikone za urejanje Urejanje ali ikone za nastavitve Nastavitve.
   2. Ikono za lokacijo Lokacija povlecite v hitre nastavitve.
 3. Dotaknite se Dodatno in nato Natančnost Googlovega zaznavanja lokacije
 4. Vklopite ali izklopite Izboljšanje natančnosti zaznavanja lokacije.
Pri vklopljeni natančnosti Googlovega zaznavanja lokacije

Ko je natančnost Googlovega zaznavanja lokacije vklopljena, telefon uporablja te vire za čim natančnejše zaznavanje lokacije:

 • GPS,
 • Wi-Fi,
 • mobilna omrežja,
 • tipala (kot je merilnik pospeška).

Google lahko redno zbira lokacijske podatke in jih na anonimen način uporablja za izboljšanje natančnosti zaznavanja lokacije in storitev na podlagi lokacije.

Pri izklopljeni natančnosti Googlovega zaznavanja lokacije

Ko izklopite natančnost Googlovega zaznavanja lokacije, telefon za določanje lokacije uporablja sistem GPS in tipala, kot je merilnik pospeška. GPS je lahko počasnejši in manj natančen od drugih virov.

Ko je natančnost Googlovega zaznavanja lokacije izklopljena, ne uporablja in ne zbira podatkov sistema GPS, omrežja Wi-Fi, mobilnega omrežja in tipal.

V sistemu Android 12 in novejših različicah lahko dovoljenje za dostop do natančne lokacije upravljate za posamezno aplikacijo. To se razlikuje od natančnosti Googlovega zaznavanja lokacije, ki predstavlja nastavitev lokacije za vašo napravo in telefonu omogoča, da za čim natančnejšo lokacijo uporablja več virov.  Tudi če je natančnost Googlovega zaznavanja lokacije vklopljena, lahko aplikaciji odobrite samo dovoljenje za približno lokacijo, če ne želite, da dostopa do natančne lokacije naprave.  Če izklopite natančnost Googlovega zaznavanja lokacije, aplikacije morda ne bodo mogle pridobiti natančne lokacije naprave. Preberite, kako upravljate dovoljenja za lokacijo za aplikacije.

Nastavitev iskanja omrežij Wi-Fi in Bluetootha

Če želite aplikacijam omogočiti pridobivanje boljših podatkov o lokaciji, lahko v telefonu omogočite iskanje bližnjih dostopnih točk Wi-Fi ali naprav Bluetooth.

Android 12 in novejše različice

 1. Na vrhu zaslona s prstom povlecite navzdol.
 2. Pridržite ikono za lokacijo Lokacija.
  • Če ikona za lokacijo Lokacija ni prikazana:
   1. Dotaknite se ikone za urejanje Urejanje ali ikone za nastavitve Nastavitve.
   2. Ikono za lokacijo Lokacija povlecite v hitre nastavitve.
 3. Dotaknite se možnosti Lokacijske storitve.
 4. Vklopite ali izklopite Iskanje omrežij Wi-Fi in Iskanje naprav Bluetooth.

Android 11 in starejše različice

 1. Na vrhu zaslona s prstom povlecite navzdol. 
 2. Pridržite ikono za lokacijo Lokacija.
  • Če ikona za lokacijo Lokacija ni prikazana:
   1. Dotaknite se ikone za urejanje Urejanje ali ikone za nastavitve Nastavitve
   2. Ikono za lokacijo Lokacija povlecite v hitre nastavitve.
 3. Dotaknite se Iskanje omrežij Wi-Fi in Iskanje naprav Bluetooth
 4. Vklopite ali izklopite Iskanje omrežij Wi-Fi in Iskanje naprav Bluetooth.

Pošiljanje lokacije v nujnem primeru

Ko pokličete številko za klic v sili (npr. 911 v ZDA ali 112 v Evropi) ali nanjo pošljete sporočilo SMS, se lahko hkrati pošlje lokacija telefona, da vas bodo reševalci hitro našli.

Če v vaši državi ali regiji in mobilnem omrežju deluje lokacijska storitev za nujne primere (ELS) za Android in je niste izklopili, telefon reševalcem samodejno pošlje svojo lokacijo prek storitve ELS. Če je storitev ELS izklopljena, lahko mobilni operater še vedno pošlje lokacijo naprave med klicem ali pošiljanjem sporočila SMS v sili.

Vklop ali izklop lokacijskih storitev za nujne primere v napravi Android

Lokacijsko storitev za nujne primere lahko kadar koli vklopite ali izklopite. Lokacijska storitev za nujne primere je na voljo v večini naprav s podporo za storitve Google Play.

Android 12 in novejše različice

 1. Aplikacijo Nastavitve v napravi odprete tako, da na vrhu zaslona s prstom dvakrat povlečete navzdol.
 2. Dotaknite se ikone za nastavitve Nastavitve in nato Varnost in nujni primeri.
 3. Vklopite ali izklopite Lokacijska storitev za nujne primere.

Android 11 in starejše različice

 1. Na vrhu zaslona s prstom povlecite navzdol.
 2. Pridržite ikono za lokacijo Lokacija.
  • Če ikona za lokacijo Lokacija ni prikazana:
   1. Dotaknite se ikone za urejanje Urejanje ali ikone za nastavitve Nastavitve.
   2. Ikono za lokacijo Lokacija povlecite v hitre nastavitve.
 3. Dotaknite se Dodatno in nato Lokacijska storitev za nujne primere.
 4. Vklopite ali izklopite Lokacijska storitev za nujne primere.
 

Delovanje lokacijske storitve za nujne primere

Funkcija ELS se aktivira samo, ko pokličete lokalno številko za klic v sili ali nanjo pošljete sporočilo SMS.

Funkcija ELS lahko med klicem v sili uporabi natančnost Googlovega zaznavanja lokacije in druge podatke, da ugotovi čim natančnejšo lokacijo naprave. Če je v napravi nastavitev za Wi-Fi izklopljena, jo lahko funkcija ELS vklopi.

Telefon pošlje podatek o svoji lokaciji pooblaščenim partnerjem za nujne primere, da vas reševalne službe lažje najdejo. Vaša lokacija je poslana iz telefona neposredno partnerjem za nujne primere.

Po končanem klicu v sili ali poslanem sporočilu SMS z aktivno funkcijo ELS lahko telefon Googlu pošlje podatke o uporabi, ki ne omogočajo osebne prepoznave, in analitične podatke za namene analize učinkovitosti delovanja funkcije ELS. Ti podatki ne vključujejo lokacije, poslane pooblaščenim partnerjem za nujne primere, in ne omogočajo osebne prepoznave.

Nasvet: Ko storitev ELS pošlje vašo lokacijo pooblaščenim partnerjem za nujne primere, se to razlikuje od deljenja lokacije prek Google Zemljevidov. Preberite več o deljenju lokacije z Google Zemljevidi.

Če uporabljate starejšo različico Androida

Izbira nastavitev lokacije (Android 9.0)

Nastavitve lokacije spremenite tako: 

 1. V napravi odprite aplikacijo Nastavitve.
 2. Dotaknite se Varnost in lokacija In nato Lokacija.
  • Če imate delovni profil, se dotaknite Dodatno.

Nato izberite možnost:

 • Vklop ali izklop lokacije: Dotaknite se možnosti Lokacija.
 • Iskanje omrežij v bližini: Dotaknite se Dodatno In natoIskanje. Vklopite ali izklopite Iskanje omrežij Wi-Fi ali Iskanje naprav Bluetooth.
 • Vklop ali izklop lokacijske storitve za nujne primere: Dotaknite se Dodatno In natoGooglova lokacijska storitev za nujne primere. Vklopite ali izklopite Lokacijska storitev za nujne primere
Izbira načina zaznavanja lokacije (Android 4.4–8.1)
 1. V telefonu odprite aplikacijo Nastavitve.
 2. Dotaknite se Varnost in lokacija in nato Lokacija.
  • Če možnost »Varnost in lokacija« ni prikazana, se dotaknite Lokacija.
 3. Dotaknite se Način.
 4. Izberite način:
  • Visoka natančnost: Uporaba sistema GPS, omrežij Wi-Fi, mobilnih omrežij in tipal za čim natančnejše zaznavanje lokacije. Uporaba Googlovih lokacijskih storitev za hitrejšo in natančnejšo oceno lokacije telefona.
  • Varčevanje z energijo baterije: Uporaba virov, ki porabijo manj energije baterije, kot so omrežja Wi-Fi in mobilna omrežja. Uporaba Googlovih lokacijskih storitev za hitrejšo in natančnejšo oceno lokacije telefona.
  • Samo v napravi: Uporaba sistema GPS in tipal. Googlove lokacijske storitve za izboljšanje natančnosti zaznavanja lokacije ne bodo uporabljene. Ocenjevanje lokacije telefona v tem načinu bo morda počasnejše, poraba energije baterije pa večja.
Izbira načina zaznavanja lokacije (Android 4.1–4.3)

Upravljate lahko, katere lokacijske podatke lahko telefon uporabi.

 1. V telefonu odprite aplikacijo Nastavitve.
 2. Pri »Osebno« se dotaknite Dostop do lokacije.
 3. Na vrhu zaslona vklopite ali izklopite Dostop do moje lokacije.
  • Ko je dostop do lokacije vklopljen, izberite eno od tega ali oboje:
   • Sateliti GPS: Omogoča, da telefon oceni lokacijo na podlagi satelitskih signalov tako kot naprava GPS v vašem avtomobilu.
   • Lokacija Wi-Fi-ja in mobilnega omrežja: Omogoča, da telefon uporabi Googlove lokacijske storitve za hitrejšo oceno lokacije s podatki sistema GPS ali brez njih.
  • Ko je dostop do lokacije izklopljen:
   Telefon ne more ugotoviti svoje natančne lokacije ali je deliti z aplikacijami.

Nasvet: Če imate tablični računalnik, ki ga uporablja več oseb, ima lahko vsaka oseba drugačne nastavitve dostopa do lokacije.

Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni