Administrer posisjonsinnstillingene på Android-enheter

I løpet av de neste månedene blir navnet på innstillingen Posisjonslogg endret til Tidslinje. Hvis Posisjonslogg er slått på i kontoen din, kan det hende du ser Tidslinje i app- og kontoinnstillinger.
Du kan bruke posisjonsbaserte tjenester som bedre lokale søkeresultater basert på posisjonen til telefonen din, for eksempel forslag til reiseruter og restauranter i nærheten, når du slår på posisjon i innstillingene.

Viktig:

Forstå posisjonsinnstillingene du kan velge mellom på telefonen

Viktig: Når du slår av posisjon på telefonen, kan ikke apper og tjenester sjekke posisjonen til telefonen. Du kan fremdeles få lokale resultater og annonser basert på IP-adressen din.

Google har en rekke posisjonsbaserte tjenester, blant annet:

Tips: Apper har egne innstillinger. Finn ut hvordan du administrerer posisjonsinnstillinger for apper.

Slå posisjon på eller av for telefonen din

 1. Sveip ned fra toppen av skjermen.
 2. Trykk og hold på Posisjon Posisjon.
  • Gjør dette hvis du ikke ser Posisjon Posisjon:
   1. Trykk på Endre Endre eller Innstillinger Innstillinger.
   2. Dra Posisjon Posisjon til hurtiginnstillingene.

 

Når Posisjon er slått på
Når Posisjon er slått av

Hjelp telefonen din med å få en mer nøyaktig posisjon (Google Posisjonstjenester, som også kalles Google Posisjonsnøyaktighet)

Slå posisjonsnøyaktighet for telefonen din på eller av

Android 12 og nyere

 1. Sveip ned fra toppen av skjermen.
 2. Trykk og hold på Posisjon Posisjon.
  • Gjør dette hvis du ikke ser Posisjon Posisjon:
   1. Trykk på Endre Endre eller Innstillinger Innstillinger.
   2. Dra Posisjon Posisjon til hurtiginnstillingene.
 3. Trykk på Posisjonstjenester og så Google Posisjonsnøyaktighet.
 4. Slå Få mer nøyaktig posisjon på eller av.

Android 11 og eldre

 1. Sveip ned fra toppen av skjermen. 
 2. Trykk og hold på Posisjon Posisjon.
  • Gjør dette hvis du ikke ser Posisjon Posisjon:
   1. Trykk på Endre Endre eller Innstillinger Innstillinger.
   2. Dra Posisjon Posisjon til hurtiginnstillingene.
 3. Trykk på Avansert og så Google Posisjonsnøyaktighet
 4. Slå Få mer nøyaktig posisjon på eller av.
Når Google Posisjonsnøyaktighet er slått på

Når du har slått på Googles posisjonsnøyaktighet, bruker telefonen disse kildene for å få den mest nøyaktige posisjonen:

 • GPS
 • Wi-Fi
 • mobilnettverk
 • sensorer (f.eks. akselerometer)

Google kan samle inn posisjonsdata med jevne mellomrom og bruke disse dataene anonymt for å gjøre posisjonsnøyaktigheten og posisjonsbaserte tjenester bedre.

Når Google Posisjonsnøyaktighet er slått av

Når du slår av Google Posisjonsnøyaktighet, bruker telefonen GPS og sensorer, for eksempel akselerometer, for å fastslå posisjonen. GPS kan være tregere og mindre nøyaktig enn andre kilder.

Når Google Posisjonsnøyaktighet er av, blir ikke GPS-, Wi-Fi-, nettverks- og sensordata brukt eller samlet inn av Google Posisjonsnøyaktighet.

For Android 12 og nyere kan du administrere tillatelsene hver app har til å få tilgang til nøyaktig posisjon. Dette er forskjellig fra Google Posisjonsnøyaktighet, som er en posisjonsinnstilling for enheten som gjør at telefonen kan bruke flere kilder for å få den mest nøyaktige posisjonen.  Selv om Google Posisjonsnøyaktighet er på, kan du gi apper tilgang til bare omtrentlig posisjon, hvis du ikke vil gi dem tilgang til enhetens nøyaktige posisjon.  Hvis du slår av Google Posisjonsnøyaktighet, kan det hende at apper ikke kan se enhetens nøyaktige posisjon. Finn ut hvordan du administrerer posisjonstillatelser for apper.

Konfigurer Wi-Fi-skanning og Bluetooth-søk

For å hjelpe apper med å få bedre posisjonsinformasjon kan du la telefonen søke etter Wi-Fi-tilgangspunkter eller Bluetooth-enheter i nærheten.

Android 12 og nyere

 1. Sveip ned fra toppen av skjermen.
 2. Trykk og hold på Posisjon Posisjon.
  • Gjør dette hvis du ikke ser Posisjon Posisjon:
   1. Trykk på Endre Endre eller Innstillinger Innstillinger.
   2. Dra Posisjon Posisjon til hurtiginnstillingene.
 3. Velg Posisjonstjenester.
 4. Slå Wi-Fi-skanning og Bluetooth-søking på eller av.

Android 11 og eldre

 1. Sveip ned fra toppen av skjermen. 
 2. Trykk og hold på Posisjon Posisjon.
  • Gjør dette hvis du ikke ser Posisjon Posisjon:
   1. Trykk på Endre Endre eller Innstillinger Innstillinger
   2. Dra Posisjon Posisjon til hurtiginnstillingene.
 3. Trykk på Wi-Fi-skanning og Bluetooth-søking
 4. Slå Wi-Fi-skanning og Bluetooth-søking på eller av.

Send posisjonen din i nødssituasjoner

For å hjelpe utrykningspersonell med å finne deg raskt kan telefonens posisjon sendes når du ringer eller sender tekstmelding til et nødnummer, for eksempel når du ringer 911 i USA eller 112 i Europa.

Hvis Android Posisjonstjeneste for nødssituasjoner (ELS) fungerer i landet ditt eller regionen din og på mobilnettverket ditt, og hvis du ikke har slått av ELS, sender telefonen automatisk posisjonen sin til utrykningspersonell via ELS. Hvis ELS er slått av, kan det hende mobiloperatøren din fortsatt sender enhetens posisjon under nødanrop eller nødtekstmeldinger.

Slå Android Posisjonstjeneste for nødssituasjoner på eller av

Du kan når som helst slå Posisjonstjeneste for nødssituasjoner av eller på. Posisjonstjeneste for nødssituasjoner er tilgjengelig på de fleste enheter med støtte for Google Play-tjenester.

Android 12 og nyere

 1. For å åpne Innstillinger-appen på enheten, sveip ned to ganger fra toppen av skjermen.
 2. Trykk på Innstillinger Innstillinger og så Sikkerhet og nødssituasjoner.
 3. Slå Posisjonstjeneste for nødssituasjoner på eller av.

Android 11 og eldre

 1. Sveip ned fra toppen av skjermen.
 2. Trykk og hold på Posisjon Posisjon.
  • Gjør dette hvis du ikke ser Posisjon Posisjon:
   1. Trykk på Endre Endre eller Innstillinger Innstillinger.
   2. Dra Posisjon Posisjon til hurtiginnstillingene.
 3. Trykk på Avansert og så Posisjonstjeneste for nødssituasjoner.
 4. Slå Posisjonstjeneste for nødssituasjoner på eller av.
 

Slik fungerer posisjonstjenesten for nødssituasjoner

ELS er bare aktivert når du ringer eller sender tekstmelding til et lokalt nødnummer.

Under nødanropet kan ELS bruke Google Posisjonsnøyaktighet og annen informasjon til å finne den mest nøyaktige posisjonen for enheten. Hvis wifi-innstillingen på enheten er av, kan ELS slå den på.

Telefonen sender posisjonen sin til autoriserte partnere for nødssituasjoner, slik at nødtjenestene kan finne deg. Posisjonen sendes direkte fra telefonen til nødtjenestene.

Etter et avsluttet nødanrop eller en sendt tekstmelding der ELS var aktiv, kan telefonen sende uidentifiserbare bruks- og analysedata til Google for å analysere hvor godt ELS fungerer. Denne informasjonen inkluderer ikke posisjonen som sendes til autoriserte partnere for nødssituasjoner, og den identifiserer deg ikke.

Tips: Når ELS sender posisjonen din til autoriserte partnere for nødssituasjoner, er informasjonen som sendes, forskjellig fra den som sendes når du deler posisjonen via Google Maps. Finn ut mer om posisjonsdeling med Google Maps.

Hvis du bruker en eldre Android-versjon

Velg posisjonsinnstillinger (Android 9.0)

Slik endrer du posisjonsinnstillingene: 

 1. Åpne Innstillinger-appen på enheten.
 2. Trykk på Sikkerhet og posisjon Og så Posisjon.
  • Trykk på Avansert hvis du har en jobbprofil.

Så velger du et alternativ:

 • Slå Posisjon på eller av: Trykk på Posisjon.
 • Søk etter nettverk i nærheten: Trykk på Avansert Og såSøking. Slå Wi-Fi-skanning eller Bluetooth-søking på eller av.
 • Slå posisjonstjeneste for nødssituasjoner på eller av:  Trykk på Avansert Og såGoogle Posisjonstjeneste for nødssituasjoner. Slå Posisjonstjeneste for nødssituasjoner på eller av. 
Velg posisjonsmodus (Android 4.4–8.1)
 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Sikkerhet og posisjon og så Posisjon.
  • Hvis du ikke ser «Sikkerhet og posisjon», trykker du på Posisjon.
 3. Trykk på Modus.
 4. Velg en modus:
  • Høy presisjon: Bruk GPS, Wi-Fi, mobilnettverk og sensorer for å få den høyeste presisjonen for posisjonen. Bruk Google Posisjonstjenester til å anslå telefonens posisjon raskere og mer nøyaktig.
  • Batterisparing: Bruk kilder med lavt batteriforbruk, for eksempel Wi-Fi og mobilnettverk. Bruk Google Posisjonstjenester til å anslå telefonens posisjon raskere og mer nøyaktig.
  • Bare enheten: Bruk GPS og sensorer. Ikke bruk Google Posisjonstjenester til å forbedre posisjonsnøyaktigheten. Dette anslår muligens telefonens posisjon tregere, og det bruker mer batteri.
Velg posisjonstilgang (Android 4.1–4.3)

Du kan kontrollere hvilken posisjonsinformasjon telefonen kan bruke.

 1. Åpne Innstillinger-appen på telefonen.
 2. Trykk på Posisjonstilgang under «Personlig».
 3. Slå Bruk av posisjonen på eller av øverst på skjermen.
  • Når posisjonstilgang er på, kan du velge ett av eller begge disse alternativene:
   • GPS-satellitter: lar telefonen beregne posisjonen basert på satellittsignaler, som med en GPS-enhet i en bil.
   • Wi-Fi- og mobilnettverksposisjon: lar telefonen bruke Google Posisjonstjenester til å finne posisjonen din raskere, med eller uten hjelp fra GPS.
  • Når posisjonstilgang er av:
   Telefonen kan ikke finne den nøyaktige posisjonen eller dele den med apper.

Tips: Hvis du har et nettbrett som brukes av mer enn én person, kan hver enkelt person ha forskjellige tilgangsinnstillinger.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny