Управление на настройките за местоположението на устройството ви с Android

През идните месеци името на настройката „История на местоположенията“ ще бъде променено на „Хронология“. Ако „История на местоположенията“ е включена за профила ви, може да намерите „Хронология“ в настройките на приложението и профила си. Научете повече.
Когато включите местоположението от настройките, ще можете да използвате услуги въз основа на местоположението на телефона си, като например получаване на по-подходящи резултати от местното търсене, предвиждания за пътуването до работното място и ресторанти в района.

Важно:

Запознаване с наличните на телефона ви настройки за местоположението

Важно: Когато изключите местоположението за телефона си, приложенията и услугите няма да имат достъп до съответните данни. Пак може да получавате местни резултати и реклами въз основа на IP адреса си.

Google предлага редица услуги, базиращи се на местоположението, включително:

Съвет: Приложенията имат собствени настройки. Научете как да управлявате настройките за местоположението за приложенията.

Включване или изключване на местоположението за телефона ви

 1. Прекарайте пръст надолу от горната част на екрана.
 2. Докоснете и задръжте „Местоположение“ Местоположение.
  • Ако не намерите опцията Местоположение:
   1. Докоснете иконата за редактиране Редактиране или „Настройки“ Настройки.
   2. Преместете с плъзгане опцията за местоположението Местоположение в бързите настройки.

 

Когато местоположението е включено
Когато местоположението е изключено

Подобряване на точността на местоположението на телефона ви (услуги на Google за местоположение, или „Google: Точност на местоположението“)

Включване или изключване на настройката за точност на местоположението на телефона ви

Android 12 и по-нови версии

 1. Прекарайте пръст надолу от горната част на екрана.
 2. Докоснете и задръжте „Местоположение“ Местоположение.
  • Ако не намерите опцията Местоположение:
   1. Докоснете иконата за редактиране Редактиране или „Настройки“ Настройки.
   2. Преместете с плъзгане опцията за местоположението Местоположение в бързите настройки.
 3. Докоснете Услуги за местоположение и след това Google: Точност на местоположението.
 4. Включете или изключете Подобряване на точността на местоположението.

Android 11 и по-стари версии

 1. Прекарайте пръст надолу от горната част на екрана.
 2. Докоснете и задръжте „Местоположение“ Местоположение.
  • Ако не намерите опцията Местоположение:
   1. Докоснете иконата за редактиране Редактиране или „Настройки“ Настройки.
   2. Преместете с плъзгане опцията за местоположението Местоположение в бързите настройки.
 3. Докоснете Разширени и след това Google: Точност на местоположението.
 4. Включете или изключете Подобряване на точността на местоположението.
Когато настройката „Google: Точност на местоположението“ е включена

Телефонът ви използва следните източници, за да получи най-точното местоположение:

 • GPS;
 • Wi-Fi;
 • Мобилни мрежи;
 • Сензори (например акселерометър).

Google може периодично да събира данни за местоположението и да ги използва по анонимен начин с цел подобряване на точността му и базиращите се на него услуги.

Когато настройката „Google: Точност на местоположението“ е изключена

Когато изключите „Google: Точност на местоположението“, телефонът ви използва GPS и сензори, като например акселерометъра, за да определи местоположението. Този режим може да бъде по-бавен и по-неточен от другите източници.

Когато настройката „Google: Точност на местоположението“ е изключена, тя не използва и не събира данни от GPS, Wi-Fi, мрежата и сензорите.

При Android 12 и по-нови версии можете да управлявате разрешението за достъп до точното местоположение за всяко приложение. Това се различава от „Google: Точност на местоположението“, което е настройка за местоположението на устройството ви и позволява на телефона ви да използва повече източници, за да получи най-точните данни за местоположението си. Дори когато „Google: Точност на местоположението“ е включена, ако не искате дадено приложение да има достъп до точното местоположение на устройството ви, можете да му дадете разрешение само за достъп до приблизителното местоположение. Ако изключите „Google: Точност на местоположението“, приложенията може да не са в състояние да получат точното местоположение на устройството ви. Научете как да управлявате разрешенията за достъп до местоположението за приложенията.

Настройване на сканирането за Wi-Fi и Bluetooth

За да помогнете на приложенията да получават по-точна информация за местоположението, можете да разрешите на телефона си да сканира за намиращи се в близост точки за достъп до Wi-Fi и устройства с Bluetooth.

Android 12 и по-нови версии

 1. Прекарайте пръст надолу от горната част на екрана.
 2. Докоснете и задръжте „Местоположение“ Местоположение.
  • Ако не намерите опцията Местоположение:
   1. Докоснете иконата за редактиране Редактиране или „Настройки“ Настройки.
   2. Преместете с плъзгане опцията за местоположението Местоположение в бързите настройки.
 3. Докоснете Услуги за местоположение.
 4. Включете или изключете Сканиране за Wi-Fi или Сканиране за устройства с Bluetooth.

Android 11 и по-стари версии

 1. Прекарайте пръст надолу от горната част на екрана.
 2. Докоснете и задръжте „Местоположение“ Местоположение.
  • Ако не намерите опцията Местоположение:
   1. Докоснете иконата за редактиране Редактиране или „Настройки“ Настройки
   2. Преместете с плъзгане опцията за местоположението Местоположение в бързите настройки.
 3. Докоснете Сканиране за Wi-Fi и Сканиране за устройства с Bluetooth.
 4. Включете или изключете Сканиране за Wi-Fi и Сканиране за устройства с Bluetooth.

Изпращане на местоположението ви при спешен случай

За да могат органите за бързо реагиране да ви намерят по-лесно, местоположението на телефона ви може да бъде изпратено, когато наберете номер за спешни случаи или изпратите SMS до такъв, например при обаждане на 911 в САЩ или 112 в Европа.

Ако услугата на Android за местоположението при спешно обаждане (ELS) се поддържа за държавата или региона ви и мобилната ви мрежа и не сте я изключили, телефонът ви автоматично ще изпрати местоположението си до органите за бързо реагиране чрез ELS. В случай че услугата е изключена, мобилният ви оператор пак може да изпраща местоположението на устройството по време на спешно обаждане или SMS съобщение.

Включване или изключване на услугата на Android за местоположението при спешно обаждане

По всяко време можете да включите или изключите услугата за местоположението при спешно обаждане. Тя е налице на повечето устройства с поддръжка на услугите за Google Play.

Android 12 и по-нови версии

 1. За да отворите приложението „Настройки“ на устройството си, прекарайте двукратно пръст надолу от горната част на екрана.
 2. Докоснете „Настройки“ Настройки и след това Безопасност и спешни случаи.
 3. Включете или изключете Услуга за местоположението при спешно обаждане.

Android 11 и по-стари версии

 1. Прекарайте пръст надолу от горната част на екрана.
 2. Докоснете и задръжте „Местоположение“ Местоположение.
  • Ако не намерите опцията Местоположение:
   1. Докоснете иконата за редактиране Редактиране или „Настройки“ Настройки.
   2. Преместете с плъзгане опцията за местоположението Местоположение в бързите настройки.
 3. Докоснете Разширени и след това Услуга за местоположението при спешно обаждане.
 4. Включете или изключете Услуга за местоположението при спешно обаждане.
 

Как работи услугата за местоположението при спешно обаждане

ELS се активира само когато се обадите или изпратите SMS до местния номер за спешни случаи.

По време на спешното обаждане ELS може да използва „Google: Точност на местоположението“ и други данни, за да получи възможно най-точното местоположение на устройството. Ако настройката за Wi-Fi на устройството ви е изключена, ELS може да я включи.

Телефонът ви изпраща местоположението си до упълномощени партньори за спешни случаи, така че службите за бързо реагиране да ви намерят по-лесно. Местоположението ви се изпраща директно от телефона ви до съответните партньори.

След приключване на спешно обаждане или SMS съобщение, при които услугата ELS е била активна, телефонът ви може да изпраща до Google деидентифицирани данни за употребата и аналитична информация, за да се анализира колко добре работи ELS. Данните не включват местоположението, изпратено до упълномощените партньори за спешни случаи, и не ви идентифицират.

Съвет: Когато ELS изпраща местоположението ви до упълномощени партньори за спешни случаи, това е различно от случаите, когато споделяте местоположението си чрез Google Карти. Научете повече за споделянето на местоположението чрез Карти.

Ако използвате по-стара версия на Android

Избиране на настройки за местоположението (Android 9.0)

За да промените настройките за местоположението: 

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Сигурност и местоположение и след това Местоположение.
  • Ако имате служебен потребителски профил, докоснете Разширени.

След това изберете опция:

 • Включване или изключване на местоположението: Докоснете Местоположение.
 • Сканиране за мрежи в близост: Докоснете Разширени и след товаСканиране. Включете или изключете Сканиране за Wi-Fi или Сканиране за устройства с Bluetooth.
 • Включване или изключване на услугата за местоположението при спешно обаждане: Докоснете Разширени и след товаУслуга на Google за местоположението при спешно обаждане. Включете или изключете Услуга за местоположението при спешно обаждане
Изберете режим за местоположението (Android 4.4 – 8.1)
 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Докоснете Сигурност и местоположение и след това Местоположение.
  • Ако не виждате опцията „Сигурност и местоположение“, докоснете Местоположение.
 3. Докоснете Режим
 4. Изберете режим:
  • Висока точност: Използват се GPS, Wi-Fi, мобилни мрежи и сензори, за да се получи най-точното местоположение. Местоположението на телефона се изчислява по-бързо и по-точно с помощта на съответните услуги на Google.
  • Запазване на батерията: Използват се източници с по-малък разход на батерията, например Wi-Fi и мобилни мрежи. Местоположението на телефона се изчислява по-бързо и по-точно с помощта на съответните услуги на Google.
  • Само на устройството: Използват се GPS и сензори. Съответните ни услуги не се използват за подобряване на точността на местоположението. Изчисляването му може да е по-бавно и да изразходва повече батерия.
Изберете достъп до местоположението (Android 4.1 – 4.3)

Имате възможност да контролирате каква информация за местоположението може да използва телефонът ви.

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си.
 2. Под „Лични“ докоснете Достъп до местоположението.
 3. В горната част на екрана включете или изключете Достъп до местоположението ми.
  • Когато достъпът до местоположението е включен, изберете една или и двете от следните опции:
   • Спътници на GPS: Дава възможност на телефона ви да изчислява местоположението си въз основа на сателитни сигнали – подобно на GPS в автомобил.
   • Mестоп. от Wi-Fi и моб. мрежа: Дава възможност на телефона ви да използва услугите на Google за местоположение, за да определя по-бързо къде се намира със или без помощта на GPS.
  • Когато достъпът до местоположението е изключен:
   Телефонът ви не може да намира точното си местоположение, нито да го споделя с приложения.

Съвет: Ако таблетът ви се използва от няколко души, всеки от тях може да има различни настройки за достъп до местоположението.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню