ניהול היסטוריית המיקומים

בחודשים הקרובים, השם של ההגדרה 'היסטוריית המיקומים' ישתנה ל'ציר הזמן'. אם ההגדרה 'היסטוריית המיקומים' מופעלת בחשבון, יכול להיות שההגדרה 'ציר הזמן' תופיע בהגדרות האפליקציה והחשבון.

היסטוריית המיקומים היא הגדרה בחשבון Google. הפעלה של ההגדרה הזו מאפשרת יצירה של ציר זמן – מפה אישית שעוזרת לכם לזכור: 

 • מקומות שביקרתם בהם.
 • מסלולים ליעדים.
 • נסיעות שלכם.

בנוסף, כשההגדרה פועלת, החוויות בשירותי Google מותאמות אישית על סמך המקומות שבהם אתם מבקרים.

כשהיסטוריית המיקומים מופעלת, המיקום המדויק של המכשיר נשמר באופן קבוע במקומות הבאים גם כשלא משתמשים באפליקציות של Google:

 • המכשירים שלכם 
 • השרתים של Google

כדי לשפר את חוויית השימוש ב-Google לכולם, הנתונים שלכם עשויים לשמש למטרות הבאות:

 • הצגת מידע על סמך נתוני מיקום אנונימיים, למשל:
  • שעות פופולריות
  • תובנות לגבי הסביבה
 • זיהוי ומניעה של תרמיות וניצול לרעה
 • שיפור ופיתוח של שירותי Google, כמו מוצרים שקשורים למודעות
 • עזרה לעסקים להבין אם אנשים מבקרים בחנויות שלהם בעקבות צפייה במודעה, אם ההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' מופעלת אצלכם
  • אנחנו משתפים עם עסקים רק אומדנים אנונימיים ולא מידע אישי.
  • הפעילות הזו עשויה לכלול מידע על המיקום שלכם מהאזור הכללי ומכתובת ה-IP של המכשיר.

כך Google משתמשת בנתוני המיקום.

פרטים שחשוב לדעת לגבי היסטוריית המיקומים:

 • היסטוריית המיקומים כבויה כברירת מחדל. נוכל להשתמש בהיסטוריית המיקומים רק אם תפעילו אותה.
 • אתם יכולים להשבית את היסטוריית המיקומים מתי שתרצו בבקרת הפעילות בחשבון Google.
 • אתם יכולים לבדוק ולנהל את היסטוריית המיקומים. יש לכם אפשרות:
  • לכתוב ביקורת על מקומות שבהם ביקרתם בציר הזמן במפות Google.
  • לערוך או למחוק את היסטוריית המיקומים בכל שלב.
חשוב לדעת: חלק מהשלבים האלה פועלים רק במכשירים עם Android מגרסה 8.0 ואילך. כאן מוסבר איך לבדוק את הגרסה של Android.

הפעלה או כיבוי של היסטוריית המיקומים

אפשר לכבות את היסטוריית המיקומים בחשבון מתי שרוצים. אם אתם משתמשים בחשבון של מקום העבודה או של מוסד הלימודים, מנהל המערכת צריך להפעיל את ההגדרה הזו עבורכם. אם ההגדרה תופעל עבורכם, תוכלו להשתמש בהיסטוריית המיקומים כמו כל משתמש אחר.

 1. עוברים לקטע "היסטוריית המיקומים" בחשבון Google.
 2. קובעים אם לאפשר לחשבון או למכשירים שלכם לדווח היסטוריית מיקומים ל-Google.
 3. החשבון וכל המכשירים שלכם: בחלק העליון, מפעילים או משביתים את היסטוריית המיקומים.
 4. מכשיר מסוים בלבד: בקטעים "מכשיר זה" או "מכשירים בחשבון זה", מפעילים או מכבים את היסטוריית המיקומים במכשיר.

כשהיסטוריית המיקומים מופעלת

Google יכולה להעריך את המיקום שלכם בעזרת:

 • אותות כמו Wi-Fi ורשתות סלולריות
 • GPS
 • מידע מחיישנים

בנוסף, לפעמים יכול להיות שימוש במיקום המכשיר ברקע. כשהיסטוריית המיקומים מופעלת, המיקום המדויק של המכשיר נשמר באופן קבוע במקומות הבאים, גם כשלא משתמשים באפליקציות של Google:

 • המכשירים שלכם
 • שרתי Google

כשנכנסים לחשבון Google, היסטוריית המיקומים של כל מכשיר נשמרת בהגדרה 'מכשירים בחשבון הזה', אם היא מופעלת. ההגדרה הזו נמצאת בהגדרות היסטוריית המיקומים בחשבון Google.

אתם יכולים לבחור את המכשירים שנתוני המיקום שלהם יישמרו בהיסטוריית המיקומים. ההגדרות לא ישתנו בשירותי מיקום אחרים במכשיר, למשל:

כשהיסטוריית המיקומים מושבתת

מיקום המכשיר לא נשמר בהיסטוריית המיקומים.

 • יכול להיות שבחשבון שלכם שמורים נתונים קודמים מהיסטוריית המיקומים. אתם יכולים למחוק אותם באופן ידני מתי שתרצו.
 • ההגדרות לא ישתנו בשירותי מיקום אחרים במכשיר, למשל:
 • אם הגדרות כמו 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' מופעלות, אבל השבתתם את היסטוריית המיקומים או שמחקתם ממנה נתוני מיקום, עדיין יכולים להישמר בחשבון Google נתוני מיקום במסגרת השימוש באתרים, באפליקציות ובשירותים אחרים של Google. הפעילות הזו עשויה לכלול פרטים לגבי המיקום שלכם לפי האזור הכללי וכתובת ה-IP של המכשיר.

מחיקה של היסטוריית המיקומים

ניתן לנהל ולמחוק את המידע על היסטוריית המיקומים באמצעות ציר הזמן של מפות Google. אפשר למחוק את כל ההיסטוריה או רק חלקים ממנה.

חשוב: לאחר שמוחקים פרטים של היסטוריית המיקומים מציר הזמן, לא ניתן לראות אותם שוב.

שימוש באפליקציית מפות Google

מחיקה של כל היסטוריית המיקומים

 1. במכשיר Android, פותחים את אפליקציית מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז הגדרות ופרטיות.
 4. בקטע "הגדרות מיקום", מקישים על מחיקה של כל היסטוריית המיקומים.
 5. פועלים לפי ההוראות במסך.

מחיקת טווח של היסטוריית המיקומים

 1. במכשיר Android, פותחים את אפליקציית מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז הגדרות ופרטיות.
 4. בקטע "הגדרות מיקום", מקישים על מחיקת טווח של היסטוריית המיקומים.
 5. פועלים לפי ההוראות במסך.

מחיקת יום מהיסטוריית המיקומים

 1. במכשיר Android, פותחים את אפליקציית מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על 'הצגת היומן' הצג לוח שנה.
 4. בוחרים את היום שרוצים למחוק.
 5. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז מחיקת היום.
 6. פועלים לפי ההוראות במסך.

מחיקת תחנה מהיסטוריית המיקומים

 1. במכשיר Android, פותחים את אפליקציית מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. מקישים על 'הצגת היומן' הצג לוח שנה.
 4. בוחרים את היום שכולל תחנה שרוצים למחוק.
 5. מקישים על התחנה שרוצים למחוק ואז מחיקה מחיקה .
 6. פועלים לפי ההוראות במסך.

בדפדפן אינטרנט

מחיקה של כל היסטוריית המיקומים

 1. בדפדפן האינטרנט, פותחים את ציר הזמן של מפות Google.
 2. מקישים על סמל המחיקה מחיקה .
 3. פועלים לפי ההוראות במסך.

מחיקת יום מהיסטוריית המיקומים

 1. בדפדפן האינטרנט, פותחים את ציר הזמן של מפות Google.
 2. בוחרים שנה, חודש ויום שרוצים למחוק.
 3. מקישים על סמל המחיקה מחיקה .
 4. פועלים לפי ההוראות במסך.

מחיקת תחנה מהיסטוריית המיקומים

 1. בדפדפן האינטרנט, פותחים את ציר הזמן של מפות Google.
 2. בוחרים שנה, חודש ויום שרוצים למחוק.
 3. ליד התחנה שרוצים למחוק, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספותואז הסרת תחנה מיום.
 4. פועלים לפי ההוראות במסך.

מחיקה אוטומטית של היסטוריית המיקומים

תוכלו לקבוע שהיסטוריית המיקומים תימחק אוטומטית אם הפרטים נוצרו לפני יותר מ-3 חודשים, 18 חודשים או 36 חודשים.

שימוש באפליקציית מפות Google

 1. במכשיר Android, פותחים את אפליקציית מפות Google מפות.
 2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז ציר הזמן שלך קו זמן.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז הגדרות ופרטיות.
 4. גוללים לקטע "הגדרות מיקום".
 5. מקישים על מחיקה אוטומטית של היסטוריית המיקומים.
 6. פועלים לפי ההוראות במסך.

בדפדפן אינטרנט

 1. בדפדפן האינטרנט, פותחים את ציר הזמן של מפות Google
 2. בפינה השמאלית התחתונה, לוחצים על סמל ההגדרות Settings icon ואז מחיקה אוטומטית של היסטוריית המיקומים
 3. פועלים לפי ההוראות במסך. 

מה קורה לאחר שמוחקים את כל היסטוריית המיקומים או חלק ממנה

אם מוחקים את כל היסטוריית המיקומים או חלק ממנה, האיכות של חוויות מסוימות שמותאמות אישית ב-Google עשויה להיות נמוכה יותר, או שהן לא יהיו זמינות יותר כלל. למשל:

 • אלבומים בתמונות Google שנוצרו אוטומטית ממקומות שבהם ביקרתם
 • המלצות המבוססות על מקומות שבהם ביקרתם
 • מידע בזמן אמת לגבי הזמן הכי טוב לצאת מהבית או מהעבודה כדי להימנע מעומסי תנועה.

חשוב: אם הגדרות אחרות מופעלות, למשל פעילות באינטרנט ובאפליקציות, ייתכן שגם אם תשהו את היסטוריית המיקומים, או תמחקו נתוני מיקום מהיסטוריית המיקומים, נתוני מיקום ימשיכו להישמר בחשבון Google שלכם במסגרת השימוש באתרים, באפליקציות ובשירותים אחרים של Google. לדוגמה, יכול להיות שנתוני המיקום יישמרו בחשבון במסגרת הפעילות בחיפוש ובמפות Google, שנשמרת כשההגדרה 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' מופעלת. בנוסף, ייתכן שהנתונים האלה ייכללו בתמונות שלכם, בהתאם להגדרות של אפליקציית המצלמה. בפעילות באינטרנט ובאפליקציות עשויים להיכלל פרטים לגבי המיקום שלכם לפי האזור הכללי וכתובת ה-IP של המכשיר.

מידע על אופן השימוש בנתונים וניתוח הביצועים להיסטוריית המיקומים

כשמפעילים את היסטוריית המיקומים, המכשיר יכול לשלוח ל-Google נתוני אבחון לגבי התקינות של היסטוריית המיקומים. אם מכבים את היסטוריית המיקומים, אפשר להחליט אם לשתף מידע על אופן השימוש בנתונים וניתוח הביצועים.

השימוש בנתונים וניתוח הביצועים נעשים בהתאם למדיניות הפרטיות של Google.

איזה מידע המכשיר יכול לשתף?

ייתכן שיישלח מידע מהמכשיר אל Google כדי לשפר את היסטוריית המיקומים. דוגמאות למידע שיכול להישלח:

 • איכות ומשך החיבורים לרשתות סלולריות, GPS, רשתות Wi-Fi או Bluetooth
 • הסטטוס של הגדרות המיקום
 • דוחות קריסה והפעלה מחדש
 • אפליקציות שמשמשות להפעלה או לכיבוי של היסטוריית המיקומים
 • רמות טעינת הסוללה
כיצד שיתוף המידע עוזר לשפר את שירותי Google

אופן השימוש בנתונים וניתוח הביצועים יכולים לעזור ל-Google לשפר את האפליקציות והמוצרים שלה, ואת מכשירי Android. לדוגמה, Google יכולה להשתמש במידע כדי לשפר את ההיבטים הבאים:

 • חיי סוללה: Google יכולה להשתמש במידע לגבי התהליכים שצורכים הכי הרבה אנרגיה מסוללת המכשיר, כדי לשפר את מאפייני החיסכון בחשמל של תכונות נפוצות.
 • דיוק המיקום: Google יכולה להשתמש במידע מחיישנים ומהגדרות המיקום כדי לשפר את הערכות המיקום לאפליקציות ולשירותים.

מידע נוסף על הגדרות מיקום אחרות

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי