Quản lý ứng dụng Cài đặt Google

Nếu điện thoại của bạn sử dụng Dịch vụ của Google Play, thì bạn có thể quản lý các ứng dụng và dịch vụ Google mà mình đang sử dụng trong ứng dụng Cài đặt Google.

Quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 8.0 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

Mở ứng dụng Cài đặt Google

Tùy theo điện thoại, bạn có thể mở theo một trong hai cách sau:

  • Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại Sau đó Google.
  • Mở một ứng dụng riêng biệt có tên là Cài đặt Google Cài đặt Google.

Quản lý ứng dụng Cài đặt Google

Tài khoản

  1. Trong mục "Tài khoản", hãy nhấn vào Quản lý Tài khoản Google của bạn.
  2. Ở trên cùng, hãy tìm đến thẻ bạn muốn.
  3. Nhấn vào một tab:

Dịch vụ

Trong mục "Dịch vụ trên thiết bị này", hãy di chuyển xuống rồi nhấn vào dịch vụ mà bạn muốn. Ví dụ:

Xóa dữ liệu ứng dụng

Nếu một ứng dụng không phải của Google, thì bạn có thể xóa dữ liệu của ứng dụng đó khỏi Tài khoản Google của mình. Trên màn hình chính của ứng dụng Cài đặt Google, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm Sau đó Xóa dữ liệu ứng dụngTìm hiểu cách giải phóng dung lượng.

Thông tin sử dụng và chẩn đoán

Bạn có thể gửi cho Google thông tin về cách bạn sử dụng thiết bị cũng như cách thiết bị này hoạt động. Việc chia sẻ thông tin này có thể giúp Google cải thiện Android cho mọi người. Trên màn hình chính của ứng dụng Cài đặt Google, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm Sau đó Thông tin sử dụng và chẩn đoánTìm hiểu về cách chia sẻ thông tin để cải thiện Android.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false