Hỗ trợ của nhà sản xuất

Để nhận hỗ trợ về thiết bị Android không phải là sản phẩm Nexus, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà sản xuất của bạn.

Acer

ASUS

BlackBerry

Fujitsu

HTC

Huawei

Kyocera

LGE

Motorola

NEC

Pantech

Samsung

SHARP

Sony

TCT Mobile

ZTE

Elena là một chuyên gia Android và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi bên dưới cho cô ấy về trang.

Bài viết này có hữu ích không?