Các thiết bị Android khác

Để nhận hỗ trợ cho các thiết bị Android khác, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà sản xuất hoặc nhà mạng.

Nhà mạng

AT&T Wireless

Google Fi

Sprint

T-Mobile

Verizon Wireless

Nhà sản xuất và nhãn hiệu

Acer

ASUS

BlackBerry

Fujitsu

HP

HTC

Huawei

Kyocera

LG

Motorola

Oppo

Pantech

Samsung

SHARP

Sony

Xiaomi

ZTE

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?