Odobranie, prepnutie alebo pridanie používateľov

Svoje zariadenie môžete zdieľať s rodinou a priateľmi tak, že pre každú osobu vytvoríte profil používateľa. Každý profil používateľa získa v zariadení vlastný priestor pre plochy, účty, aplikácie, nastavenia a ďalšie položky. Informácie o možnostiach používateľov

Dôležité: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide verzie 9 a novších. Ako skontrolovať verziu Androidu

Prepínanie alebo odoberanie používateľov

Odobratie používateľa

Ak ste vlastníkom zariadenia

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Systém A potom Viacerí používatelia
  • Ak toto nastavenie nemôžete nájsť, skúste používateľov vyhľadať v aplikácii Nastavenia.
 3. Vedľa mena používateľa klepnite na Nastavenia Nastavenia A potom Odobrať používateľa. Používateľ bude odobraný zo zoznamu.

Ak nie ste vlastníkom zariadenia

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Systém A potom Viacerí používatelia
  • Ak toto nastavenie nemôžete nájsť, skúste používateľov vyhľadať v aplikácii Nastavenia.
 3. Klepnite na Viac Viac.
 4. Klepnite na Odobrať [používateľské meno] z tohto zariadenia.
  Dôležité: Túto akciu nie je možné vrátiť späť.
 5. Zariadenie sa prepne na profil vlastníka.
Prepnutie používateľa
 1. Z hornej časti plochy potiahnite dvoma prstami nadol.
 2. Vpravo hore klepnite na ikonu používateľa Prihlásený účet.
 3. Klepnite na používateľa, na ktorého chcete prepnúť.

Prepnutie používateľov vsystéme Android Go

 1. Na ploche klepnite na Prepnúť používateľa Prihlásený účet.
 2. Klepnite na iného používateľa. Príslušný používateľ sa môže prihlásiť.

Pridávanie alebo aktualizácia používateľov

Ak chcete pridať alebo aktualizovať používateľa, musíte byť vlastníkom zariadenia. 

Pridanie používateľa
 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Systém A potom Viacerí používatelia
  • Ak toto nastavenie nemôžete nájsť, skúste používateľov vyhľadať v aplikácii Nastavenia.
 3. Klepnite na Pridať používateľa A potom OK.
  • Ak Pridať používateľa nevidíte, klepnite na Pridať používateľa alebo profil A potom Používateľ A potom OK.
  • Ak sa nezobrazuje žiadna z týchto možností, vaše zariadenie pridávanie používateľov nepodporuje.

Nastavenie nového používateľa

 • Ak je nový používateľ s vami:
  Klepnite na Nastaviť teraz. Potom odomknite obrazovku a nastavte účet Google a ďalšie podrobnosti.
 • Ak nový používateľ s vami nie je:
  Klepnite na Teraz nie. Keď nabudúce prepnete na tohto používateľa, bude môcť nastaviť účet Google a ďalšie podrobnosti.
Aktualizácia používateľa

Aktualizácia vlastného profilu

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Systém A potom Viacerí používatelia
  • Ak toto nastavenie nemôžete nájsť, skúste používateľov vyhľadať v aplikácii Nastavenia.
 3. Klepnite na svoje meno.
  • Ak chcete zmeniť názov profilu, zadajte nový názov a klepnite na OK.
  • Ak chcete zmeniť profilovú fotku, klepnite na ňu a nasnímajte novú, prípadne vyberte v zariadení existujúcu fotku.

Výber ďalších profilov, ktoré môžu volať a odosielať SMS

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Systém A potom Viacerí používatelia
  • Ak toto nastavenie nemôžete nájsť, skúste používateľov vyhľadať v aplikácii Nastavenia.
 3. Vedľa mena používateľa klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 4. Klepnite na Zapnúť telefonické hovory a správy SMS. (Táto možnosť sa môže v rôznych zariadeniach líšiť.)

Typy profilov používateľov

Používateľ

Používateľ iný ako vlastník zariadenia má typ profilu určený pre osobu, ktorá môže váš telefón často používať, napríklad člen rodiny.

Všetci používatelia majú v zariadení vlastný priestor určený na prispôsobené plochy, účty, aplikácie, nastavenia a ďalšie položky.

Hosť

Profil hosťa je určený pre osobu, ktorá váš telefón používa iba krátky čas.

Podobne ako v prípade používateľa, aj profil hosťa má v zariadení vlastný priestor, ale po dokončení práce hosťa v zariadení sa tento priestor dá jednoduchšie odstrániť.

Účet

Účet vám umožňuje používať služby, napríklad Gmail, pomocou jedného používateľského mena a hesla. Ako pridať účty do profilu používateľa

Obmedzený profil (iba tablety)

Obmedzený profil vám umožňuje ovládať, ktoré funkcie a obsah sa používateľovi zobrazia. Môžete napríklad obmedziť dostupnosť obsahu nevhodného pre deti.

Súvisiace články

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false