Still inn klokkeslett, dato og tidssone

Du kan endre innstillingene på klokken din – inkludert dato, klokkeslett og tidssone. Du kan stille inn hvordan alarmene og tidtakerne fungerer, og legge til klokker for andre byer.

Endre tidssonen

Viktig:

 • Enheten kan bruke posisjon til å fastslå tidssonen din.
  • Hvis «Bruk posisjon» er slått av, brukes ikke enhetsposisjonen din til å oppdage tidssonen din.
  • Hvis «Bruk posisjon» er slått på, kan enhetsposisjonen brukes til å oppdage tidssonen din.
 • Noen enheter støtter bare bruk av posisjon for å angi tidssonen, for eksempel nettbrett som bare har wifi. Disse har ingen «Bruk posisjon»-innstilling.
 1. Åpne Klokke-appen Klokke på telefonen.
 2. Trykk på Mer Mer og så Innstillinger.
  • Slik angir du hjemmetidssonen: Trykk på Hjemmetidssone.
  • Slik oppdaterer du tidssonen automatisk: Trykk på Endre dato og klokkeslett og så Angi tidssonen automatisk.
  • For å legge til en klokke for hjemmebruk i en annen tidssone, slå på Klokkeslett hjemme.
  • For å angi en tidssone manuelt: Trykk på Endre dato og klokkeslett og så Tidssone
   • Hvis den er der: Slå av Angi automatisk.
   • Trykk på Tidssone, og velg tidssonen din.
  • Slik angir du en tidssone automatisk: Trykk på Endre dato og klokkeslett og så Tidssone
   • Slå på Angi automatisk.

Tips: Bare enkelte enheter lar deg angi tidssonen automatisk.

Endre alarminnstillingene

 1. Åpne Klokke-appen Klokke på telefonen.
 2. Trykk på Mer MerOg så Innstillinger.
 3. Under «Alarmer»:
  • Velg hvor lenge alarmene ringer: Trykk på Slå av etter.
  • Velg hvor lenge «slumring» skal forsinke alarmene: Trykk på Slumretid.
  • Endre alarmvolumet: Bruk «Alarmvolum»-glidebryteren.
  • Få alarmer til å bli høyere over tid: Trykk på Øk volumet gradvis.
  • Velg hva volumknappene gjør: Trykk på Volumknapper. De kan kontrollere volumet, slumre alarmer eller avvise alarmer.
  • Velg hvilken dag uken din starter: Trykk på Begynn uken på.

Endre innstillingene for tidtakeren

 1. Åpne Klokke-appen Klokke på telefonen.
 2. Trykk på Mer MerOg så Innstillinger.
 3. Under «Nedtellinger»:
  • Velg hvilken ringetone som spilles av når tiden er ute: Trykk på Nedtellingslyd.
  • Få nedtellingslyden til å bli høyere over tid: Trykk på Øk volumet gradvis.
  • Få nedtellingen til å vibrere: Trykk på Tidtakervibrering.

Tips: Ikke alle enheter har alternativet for nedtellingsvibrering.

Legg til klokker for andre byer

 1. Åpne Klokke-appen Klokke på telefonen.
 2. Trykk på Klokke.
 3. Trykk på Legg til Legg til nederst.
 4. Skriv inn navnet på en by i søkefeltet, og klikk på byen du vil legge til.
  • Bytt rekkefølge på byer: Trykk og hold på en by, og flytt den opp eller ned i listen.
  • Slett byer: Sveip til venstre eller høyre på byen du vil slette.

Relaterte ressurser

 

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
5581468824172145623
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true