Sinkronizacija aplikacija s Google računom

Sami možete odrediti način na koji aplikacije sinkroniziraju poruke, e-poštu i ostale nedavne podatke na Google računu.

Napomena: neki od ovih koraka funkcioniraju samo na Androidu 8.0 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Svrha sinkronizacije

Kada se uređaj sinkronizira, Googleove aplikacije osvježavaju njihove podatke i dobivate obavijesti o ažuriranjima.

Aplikacije koje se sinkroniziraju

Prema zadanim postavkama Googleove aplikacije automatski se sinkroniziraju s vašim Google računom. Možete isključiti ili ponovno uključiti automatsku sinkronizaciju za pojedinačne aplikacije koje je izradio Google. Mogu li se druge aplikacije sinkronizirati, ovisi o aplikaciji.

Prikaz Googleovih aplikacija koje se mogu automatski sinkronizirati
 1. Na uređaju otvorite aplikaciju Postavke Aplikacija Postavke.
 2. Dodirnite Korisnici i računi. Ako imate više računa na uređaju, dodirnite željeni.
 3. Dodirnite Sinkronizacija računa.
 4. Pogledajte popis Googleovih aplikacija i vrijeme njihovog posljednjeg ažuriranja.
Provjerite druge aplikacije koje se ne mogu sinkronizirati

Ako se aplikacija ne prikazuje u aplikaciji Postavke uređaja u Korisnici i računi, ona nije Googleova aplikacija i ne može se automatski sinkronizirati s vašim Google računom.

Za ostale aplikacije potražite opciju za prijavu ili sinkronizaciju na njihovim izbornicima s postavkama. Saznajte kako možete promijeniti postavke aplikacije.

Isključivanje automatske sinkronizacije

Automatsku sinkronizaciju možete isključiti za određene Googleove aplikacije ili za cijeli Google račun.

Isključivanjem automatske sinkronizacije može se produljiti trajanje baterije. Da bi se automatska sinkronizacija ponovno pokrenula nakon punjenja baterije, ponovo uključite automatsku sinkronizaciju.

Isključivanje automatske sinkronizacije za određene Googleove aplikacije
 1. Na uređaju otvorite aplikaciju Postavke Aplikacija Postavke.
 2. Dodirnite Korisnici i računi. Ako imate više računa na uređaju, dodirnite željeni.
 3. Dodirnite Sinkronizacija računa.
 4. Isključite aplikacije koje ne želite automatski sinkronizirati.

Napomena: aplikacija se neće ukloniti ako isključite automatsku sinkronizaciju za nju. Time će se samo zaustaviti automatsko osvježavanje podataka u aplikaciji.

Isključivanje automatske sinkronizacije za Google račun
 1. Na uređaju otvorite aplikaciju Postavke Aplikacija Postavke.
 2. Dodirnite Korisnici i računi
 3. Isključite Automatski sinkroniziraj podatke.

Ručno sinkroniziranje računa

Ručna sinkronizacija osvježava podatke računa za sve Googleove aplikacije, uključujući sve aplikacije za koje je isključena automatska sinkronizacija.

 1. Na uređaju otvorite aplikaciju Postavke Aplikacija Postavke.
 2. Dodirnite Korisnici i računi. Ako imate više računa na uređaju, dodirnite željeni.
 3. Dodirnite Sinkronizacija računa.
 4. Dodirnite Više Više a zatim Sinkroniziraj sada.

Povezani članci