Sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu trên thiết bị Android

Bạn có thể sao lưu nội dung, dữ liệu và các chế độ cài đặt trên điện thoại sang Tài khoản Google. Bạn có thể khôi phục thông tin đã sao lưu vào điện thoại ban đầu hoặc một số điện thoại Android khác. Bạn không thể dùng tính năng sao lưu khi thiết lập một thiết bị cá nhân có hồ sơ công việc hay chỉ dùng cho công việc, hoặc khi thiết lập một thiết bị thuộc sở hữu của công ty.

Cách khôi phục dữ liệu khác nhau tùy theo điện thoại và phiên bản Android. Bạn không thể khôi phục dữ liệu sao lưu trên phiên bản Android cao hơn sang điện thoại chạy phiên bản Android thấp hơn.

Quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 9 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

Nơi lưu dữ liệu điện thoại

Các bản sao lưu được tải lên máy chủ của Google và được mã hóa bằng mật khẩu Tài khoản Google của bạn. Đối với một số dữ liệu, mã PIN khóa màn hình, hình mở khóa hoặc mật khẩu của điện thoại cũng dùng để mã hóa dữ liệu nhằm giúp bạn có thể sao lưu an toàn.

Dữ liệu sao lưu của bạn (ngoại trừ dữ liệu bạn sao lưu vào Google Photos) sẽ bị xóa nếu:

 • Bạn không dùng thiết bị trong 57 ngày
 • Bạn tắt tính năng sao lưu trên Android

Sao lưu nội dung

Tự động sao lưu điện thoại

Lưu ý quan trọng: Để bảo vệ dữ liệu bạn đã sao lưu, hãy dùng mã PIN, hình mở khoá hoặc mật khẩu thay vì sử dụng thao tác vuốt hoặc .

Bạn có thể thiết lập thiết bị để tự động sao lưu tệp.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Chọn Google Rồi Sao lưu.
  Lưu ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn thiết lập tính năng tự động sao lưu, hãy bật dịch vụ Sao lưu qua Google One và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
 3. Nhấn vào Sao lưu ngay.

Quá trình sao lưu vào Google One có thể mất tối đa 24 giờ. Khi dữ liệu được lưu, trạng thái "Đang bật" sẽ hiển thị ở bên dưới các loại dữ liệu mà bạn chọn.

Thêm hoặc chuyển đổi tài khoản sao lưu

Thêm tài khoản sao lưu

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Hệ thống Rồi Sao lưu. Nếu những bước này không phù hợp với các tùy chọn cài đặt trên điện thoại của bạn, hãy thử tìm mục sao lưu trong ứng dụng cài đặt hoặc yêu cầu nhà sản xuất thiết bị của bạn trợ giúp

 3. Nhấn vào Tài khoản sao lưu Rồi Thêm tài khoản.
 4. Nếu cần, hãy nhập mã PIN, hình mở khóa hoặc mật khẩu của điện thoại.
 5. Đăng nhập vào tài khoản mà bạn muốn thêm.

Chuyển đổi giữa các tài khoản sao lưu

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Hệ thống Rồi Sao lưu. Nếu những bước này không phù hợp với các tùy chọn cài đặt trên điện thoại của bạn, hãy thử tìm mục sao lưu trong ứng dụng cài đặt hoặc yêu cầu nhà sản xuất thiết bị trợ giúp.
 3. Nhấn vào Tài khoản sao lưu.
 4. Nhấn vào tài khoản mà bạn muốn dùng để sao lưu.
Nội dung sẽ được sao lưu
Quan trọng: Không phải ứng dụng nào cũng có thể sao lưu hoặc khôi phục mọi tùy chọn cài đặt và dữ liệu. Để biết thêm về ứng dụng, hãy tìm hiểu cách liên hệ với nhà phát triển ứng dụng đó.

Tính năng Sao lưu qua Google One sẽ tự động lưu dữ liệu trên điện thoại. Các nội dung này bao gồm:

 • Dữ liệu ứng dụng
 • Nhật ký cuộc gọi
 • Danh bạ
 • Cài đặt
 • Tin nhắn SMS
 • Hình ảnh và video
 • Tin nhắn MMS

Mẹo: Bạn có thể tự động sao lưu ảnh và video của mình vào thư viện Google Photos. Tìm hiểu cách sao lưu ảnh.

Sao lưu dữ liệu và các tùy chọn cài đặt theo cách thủ công

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Google Rồi Sao lưu.
  Nếu những bước này không phù hợp với các chế độ cài đặt trên điện thoại của bạn, hãy thử tìm mục sao lưu trong ứng dụng cài đặt hoặc yêu cầu nhà sản xuất thiết bị trợ giúp.
 3. Nhấn vào Sao lưu ngay.

Xóa sau khi sao lưu

Sau khi sao lưu, bạn có thể đặt lại thiết bị bằng cách xoá mọi dữ liệu trên thiết bị đó. Tìm hiểu cách đặt lại thiết bị về trạng thái cài đặt ban đầu.

Lấy dữ liệu về điện thoại mới

Khi bạn thêm Tài khoản Google của mình vào một điện thoại đã thiết lập, thì những nội dung mà bạn từng sao lưu vào Tài khoản Google này sẽ được chuyển sang điện thoại.

Để khôi phục tài khoản đã sao lưu cho điện thoại đã đặt lại, hãy làm theo các bước trên màn hình. Để được trợ giúp thêm, hãy yêu cầu nhà sản xuất thiết bị trợ giúp.

Các ảnh và video của bạn đã có trong Google Photos. Tuy nhiên, bạn có thể khôi phục dữ liệu còn lại mà mình đã sao lưu trong khi thiết lập điện thoại mới lần đầu hoặc sau khi đặt lại điện thoại về trạng thái ban đầu. Khi thiết lập, hãy làm theo các bước trên màn hình để khôi phục dữ liệu.

Quá trình này có thể mất đến 24 giờ.

Lưu ý quan trọng: Bạn không thể khôi phục dữ liệu sao lưu từ phiên bản Android cao hơn sang thiết bị chạy phiên bản Android thấp hơn. Tìm hiểu cách kiểm tra và cập nhật phiên bản Android.

Kiểm tra các ảnh, dữ liệu và chế độ cài đặt bạn đã sao lưu

Bạn có thể kiểm tra xem dữ liệu và ứng dụng nào có trong bản sao lưu.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Google Rồi Sao lưu.
 3. Trong phần “Chi tiết về dữ liệu sao lưu”, hãy xem dữ liệu nào được sao lưu trên thiết bị của bạn.
Khôi phục danh bạ đã sao lưu

Nếu bạn đã lưu Danh bạ Google vào Tài khoản Google của mình thì danh bạ đó sẽ tự động đồng bộ hoá. Nếu bạn có danh bạ khác trên điện thoại hoặc thẻ SIM, hãy tìm hiểu cách tự khôi phục danh bạ.

Cách tính năng Sao lưu xử lý dữ liệu của bạn

Lưu ý quan trọng: Dữ liệu mà tính năng sao lưu thu thập sẽ được mã hoá trong quá trình truyền.

Tính năng Sao lưu gửi dữ liệu của bạn đến máy chủ sao lưu của Google và giúp bạn truyền dữ liệu trên các thiết bị. Tính năng Sao lưu sẽ thu thập một số thông tin để thực hiện các dịch vụ trên thiết bị của bạn. Một số chức năng trong số này sử dụng Dịch vụ Google Play. Ví dụ về những dữ liệu được thu thập khi sao lưu:

 • Tin nhắn, danh bạ, chế độ cài đặt ứng dụng và các lựa chọn ưu tiên sẽ được thu thập như một phần trong bản sao lưu cá nhân của bạn.
 • Giá trị nhận dạng cá nhân được thu thập để đảm bảo rằng các bản sao lưu liên kết với bạn và tài khoản của bạn.
 • Nhật ký sự cố và kết quả chẩn đoán được thu thập cho mục đích phân tích và khắc phục sự cố.

Tắt tính năng sao lưu

 • Để tắt tính năng sao lưu, hãy chuyển đến Cài đặt sau đó Hệ thống sau đó Sao lưu sau đó Sao lưu qua Google One.
 • Để xoá dữ liệu sao lưu, bạn cũng có thể dùng ứng dụng Drive trên Android.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính