Een back-up van gegevens maken of terugzetten op uw Android-apparaat

U kunt een back-up van content, gegevens en instellingen op uw telefoon maken en deze opslaan in uw Google-account. U kunt een back-up van uw gegevens terugzetten op de oorspronkelijke telefoon of op bepaalde andere Android-telefoons.  

Het terugzetten van gegevens verschilt per telefoon en per Android-versie. U kunt een back-up van een hogere Android-versie niet terugzetten naar een telefoon met een lagere Android-versie.

Belangrijk: Sommige van deze stappen werken alleen in Android 9 en hoger. Meer informatie over hoe je je Android-versie controleert

Een back-up van content maken

Een automatische back-up van gegevens en instellingen maken

Belangrijk: Stel in plaats van een veegbeweging of Smart Lock een pincode, patroon of wachtwoord in als schermvergrendeling om uw opgeslagen gegevens te beveiligen.

 1. Open de app Instellingen op uw telefoon.
 2. Tik op Systeem En dan Back-up. Als deze stappen niet overeenkomen met de instellingen van uw telefoon, zoekt u in de app Instellingen naar back-up.
 3. Schakel uw back-upservice in.

Tip: Op een tablet die door meerdere mensen wordt gedeeld, kan alleen de eigenaar van de tablet opties voor back-ups en resetten bekijken.

Een back-upaccount toevoegen of tussen back-upaccounts schakelen

Een back-upaccount toevoegen

 1. Open de app Instellingen op uw telefoon.
 2. Tik op Systeem En dan Back-up. Als deze stappen niet overeenkomen met de instellingen van uw telefoon, zoekt u in de app Instellingen naar back-up of vraagt u de apparaatfabrikant om hulp

 3. Tik op Back-upaccount En dan Account toevoegen.
 4. Geef zo nodig de pincode, het patroon of het wachtwoord van uw telefoon op.
 5. Log in op het account dat u wilt toevoegen.

Schakelen tussen back-upaccounts

 1. Open de app Instellingen op uw telefoon.
 2. Tik op Systeem En dan Back-up. Als deze stappen niet overeenkomen met de instellingen van uw telefoon, zoekt u in de app Instellingen naar back-up of vraagt u de apparaatfabrikant om hulp.
 3. Tik op Back-upaccount.
 4. Tik op het account dat u wilt gebruiken voor back-ups.
Waarvan wordt een back-up gemaakt?
Belangrijk: Niet voor alle apps kan een back-up van alle gegevens en instellingen worden gemaakt of teruggezet. Voor meer informatie over een app kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar.

Als uw back-ups worden geüpload naar Google, worden ze versleuteld met het wachtwoord van uw Google-account. Voor sommige gegevens wordt ook de pincode, het patroon of het wachtwoord voor schermvergrendeling van uw telefoon gebruikt voor versleuteling.

Als u een back-up maakt naar Google Drive, wordt hier een back-up van gemaakt:

 • Contacten
 • Google Agenda-afspraken en -instellingen
 • Sms-berichten (niet mms)
 • Wifi-netwerken en -wachtwoorden
 • Achtergronden
 • Gmail-instellingen
 • Apps
 • Scherminstellingen (helderheid en slaapstand)
 • Taal- en invoerinstellingen
 • Datum en tijd
 • Instellingen en gegevens voor apps die niet door Google zijn gemaakt (verschilt per app)
Tip: U kunt automatisch een back-up van uw foto's en video's opslaan in uw Google Foto's-bibliotheek. Meer informatie over hoe u een back-up van uw foto's maakt.

Handmatig een back-up van gegevens en instellingen maken

 1. Open de app Instellingen op uw telefoon.
 2. Tik op Systeem En dan Back-up. Als deze stappen niet overeenkomen met de instellingen van uw telefoon, zoekt u in de app Instellingen naar back-up of vraagt u de apparaatfabrikant om hulp.
 3. Tik op Nu back-up maken En dan Doorgaan.

Gegevens wissen nadat u een back-up heeft gemaakt

Nadat u een back-up heeft gemaakt, kunt u uw telefoon resetten door alles op de telefoon te wissen. Meer informatie over hoe je je telefoon kunt terugzetten op de fabrieksinstellingen.

Een back-up van gegevens en instellingen terugzetten

Als u uw Google-account aan een ingestelde telefoon toevoegt, worden eerdere back-ups voor dat Google-account op de telefoon geplaatst.

Als u een back-up van een account wilt terugzetten op een geresette telefoon, volgt u de stappen op het scherm. Raadpleeg de supportsite van de fabrikant van uw telefoon voor meer hulp.

Belangrijk: U kunt een back-up van een hogere Android-versie niet terugzetten naar een telefoon met een lagere Android-versie. Meer informatie over hoe u uw Android-versie kunt controleren en updaten.

Een back-up van contacten terugzetten

Als u uw contacten heeft opgeslagen in uw Google-account, worden ze automatisch gesynchroniseerd. Als u andere contacten op een telefoon of simkaart heeft, kunt u deze contacten zelf terugzetten.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?