Zálohování a obnovení dat v zařízení Android

Obsah, data a nastavení telefonu můžete zálohovat do svého účtu Google. Zálohované informace můžete obnovit do původního telefonu nebo do jiných telefonů Android.  

Obnovení dat se liší podle telefonu a verze systému Android. Zálohu pořízenou v telefonu s vyšší verzí Androidu nelze obnovit v telefonu s nižší verzí Androidu.

Důležité: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních se systémem Android 9 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Zálohování obsahu

 1. Zálohování fotek a videí Jak automaticky nahrávat fotky a videa do knihovny Fotek Google
 2. Zálohování souborů a složek Jak zálohovat soubory na Disk Google

Automatické zálohování dat a nastavení

Důležité: Chcete-li pomoci ochránit svá zálohovaná data, používejte pro zámek obrazovky PIN, gesto nebo heslo, nikoliv přejetí prstem či funkci Smart Lock.

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém a poté Záloha.​ Pokud tyto kroky neodpovídají možnostem nastavení ve vašem telefonu, zkuste v nastavení vyhledat slovo záloha.
 3. Zapněte zálohovací službu.

Tip: Ve sdíleném tabletu vidí možnosti zálohování a resetování pouze vlastník.

Přidání nebo přepnutí záložních účtů

Přidání záložního účtu

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém a poté Záloha. Pokud tyto kroky neodpovídají možnostem nastavení ve vašem telefonu, zkuste v nastavení vyhledat slovo záloha nebo požádejte o pomoc výrobce zařízení.

 3. Klepněte na Záložní účet a poté Přidat účet.
 4. V případě potřeby zadejte PIN, gesto nebo heslo telefonu.
 5. Přihlaste se k účtu, který chcete přidat.

Přepínání mezi záložními účty

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém a poté Záloha. Pokud tyto kroky neodpovídají možnostem nastavení ve vašem telefonu, zkuste v nastavení vyhledat slovo záloha nebo požádejte o pomoc výrobce zařízení.
 3. Klepněte na Záložní účet.
 4. Klepněte na účet, který chcete použít k zálohování.
Co se zálohuje:
Důležité: Zálohování a obnovení všech nastavení a dat neumožňují všechny aplikace. Chcete-li získat informace o konkrétní aplikaci, přečtěte si, jak kontaktovat jejího vývojáře.

Jestliže se vaše zálohy nahrávají do Googlu, šifrují se pomocí hesla účtu Google. U některých dat bude k šifrování použit také kód PIN, gesto nebo heslo zámku obrazovky telefonu.

Pokud zálohujete obsah na Disk Google, zálohují se tyto položky:

 • kontakty,
 • události a nastavení Kalendáře,
 • zprávy SMS (nikoli MMS),
 • sítě Wi-Fi a hesla,
 • tapety,
 • nastavení Gmailu,
 • aplikace,
 • nastavení displeje (jas a režim spánku),
 • nastavení jazyka a zadávání,
 • datum a čas,
 • nastavení a data aplikací jiných vývojářů, než je Google (liší se podle aplikace).
Tip: Své fotky a videa můžete automaticky zálohovat do knihovny Fotek Google. Jak zálohovat fotky

Ruční zálohování dat a nastavení

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém a poté Záloha. Pokud tyto kroky neodpovídají možnostem nastavení ve vašem telefonu, zkuste v nastavení vyhledat slovo záloha nebo požádejte o pomoc výrobce zařízení.
 3. Klepněte na Zálohovat a poté Pokračovat.

Vymazání obsahu po zálohování

Po zálohování můžete telefon resetovat tak, že v něm vymažete veškerý obsah. Jak telefon resetovat do továrního nastavení.

Obnovení zálohovaných dat a nastavení

Když do nastaveného telefonu přidáte účet Google, záloha v tomto účtu se uloží do telefonu.

Chcete-li v resetovaném telefonu obnovit zálohovaný účet, postupujte podle kroků na obrazovce. Další nápovědu naleznete na webu podpory výrobce zařízení.

Důležité: Zálohu pořízenou v telefonu s vyšší verzí Androidu nelze obnovit v telefonu s nižší verzí Androidu. Jak zjistit a aktualizovat verzi Androidu.

Obnovení zálohovaných kontaktů

Pokud jste kontakty uložili do svého účtu Google, synchronizují se automaticky. Máte-li na telefonu nebo na SIM kartě další kontakty, přečtěte si, jak je ručně obnovit.