Ochrona przed szkodliwymi aplikacjami dzięki Google Play Protect

Google Play Protect chroni Twoje urządzenie.

 • Sprawdza, czy aplikacje ze Sklepu Google Play są bezpieczne, zanim je pobierzesz.
 • Sprawdza potencjalnie szkodliwe aplikacje pochodzące z innych źródeł (tzw. złośliwe oprogramowanie).
 • Informuje o wykryciu potencjalnie szkodliwych aplikacji i usuwa znane aplikacje tego typu z urządzenia.
 • Ostrzega, jeśli wykryje aplikacje, które naruszają nasze Zasady dotyczące niechcianego oprogramowania poprzez ukrywanie ważnych informacji lub prezentowanie ich w nieprawdziwy sposób.

Jak działa Google Play Protect

Google Play Protect sprawdza aplikacje, gdy je instalujesz. Oprócz tego okresowo skanuje urządzenie. Jeśli znajdzie potencjalnie szkodliwą aplikację, może:

 • Ostrzec Cię – w razie wykrycia aplikacji, która może być szkodliwa dla urządzenia, pojawi się powiadomienie. Aby usunąć aplikację, kliknij Odinstaluj w powiadomieniu. Google Play Protect może też wyłączyć aplikację, by uniemożliwić jej działanie do czasu odinstalowania.
 • Automatycznie usunąć aplikację – w niektórych przypadkach po wykryciu szkodliwej aplikacji możesz zobaczyć powiadomienie, że została ona usunięta.
Jak działa ochrona przed złośliwym oprogramowaniem

Aby chronić Cię przed złośliwym oprogramowaniem tworzonym przez osoby trzecie, szkodliwymi adresami URL i innymi problemami z bezpieczeństwem, Google może pobierać z Twojego urządzenia informacje o połączeniach sieciowych, potencjalnie szkodliwych adresach URL, systemie operacyjnym i aplikacjach zainstalowanych z Google Play lub innych źródeł. Możesz zobaczyć ostrzeżenie od Google, jeśli dana aplikacja lub adres URL są potencjalnie niebezpieczne. Aplikacja lub adres URL mogą zostać usunięte lub zablokowane przez Google, jeśli będziemy mieli pewność, że są szkodliwe dla urządzeń, danych lub użytkowników. Możesz wyłączyć niektóre z tych zabezpieczeń w ustawieniach urządzenia. Nadal jednak możemy otrzymywać informacje o aplikacjach instalowanych z Google Play, a aplikacje instalowane z innych źródeł mogą być wciąż analizowane pod kątem problemów z zabezpieczeniami – informacje na ten temat nie będą przesyłane do Google.

Sprawdzanie stanu zabezpieczeń aplikacji

Możesz sprawdzić stan Google Play Protect na urządzeniu:

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Play Protect.
 3. Poszukaj informacji o stanie urządzenia.

Włączanie i wyłączanie Google Play Protect

Funkcja Google Play Protect jest domyślnie włączona, ale możesz ją wyłączyć. Jednak dla bezpieczeństwa najlepiej mieć ją zawsze włączoną.

Wyłączanie i włączanie Google Play Protect

 1. Na urządzeniu z Androidem otwórz aplikację Sklep Google Play Google Play.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Play Protect a potem Ustawienia Ustawienia.
 3. Włącz lub wyłącz opcję Skanuj urządzenie pod kątem zagrożeń.

Lepsze wykrywanie szkodliwych aplikacji

Jeśli zdecydujesz się instalować aplikacje z nieznanych źródeł spoza Sklepu Google Play, Google Play Protect może przesyłać nieznane aplikacje do Google. Te informacje pomagają Google lepiej chronić wszystkich użytkowników przed szkodliwymi aplikacjami.

Informacje dla deweloperów

Jeśli jesteś deweloperem i Twoja aplikacja została oznaczona przez Google Play Protect jako szkodliwa, dowiedz się więcej o wytycznych Google dotyczących tworzenia aplikacji mobilnych i zapoznaj się z zasadami Google dotyczącymi niechcianego oprogramowania. Jeśli uważasz, że Twoja aplikacja została błędnie oznaczona lub zablokowana przez Google Play Protect, możesz złożyć odwołanie
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?