Bruk Google Play Protect for å holde appene dine trygge og dataene dine private

Google Play Protect sjekker appene og enhetene dine for skadelig atferd.

 • Det kjøres en sikkerhetssjekk for apper fra Google Play-butikken før du laster dem ned.
 • Enheten din sjekkes for potensielt skadelige apper fra andre kilder. Slike skadelige apper kalles også «skadelig programvare».
 • Du advares om potensielt skadelige apper.
 • Skadelige apper kan deaktiveres eller fjernes fra enheten.
 • Du advares om det blir funnet apper som er i strid med retningslinjene våre for uønsket programvare, altså om de skjuler eller har en uriktig fremstilling av viktig informasjon.
 • Du mottar personvernvarsler om apper som kan få brukerrettigheter for tilgang til personopplysningene dine, noe som er i strid med retningslinjene våre for utviklere.
 • Apptillatelser kan tilbakestilles for å ivareta personvernet ditt på visse Android-versjoner.
 • Apper som er ubekreftet, og som bruker sensitive enhetstillatelser svindlere ofte målretter seg mot for å begå økonomisk svindel, forhindres fra å bli installert. 

Bekreft statusen for enhetssertifisering

 1. Åpne Google Play Butikk-appen Google Play.
 2. Trykk på profilikonet øverst til høyre.
 3. Trykk på Innstillinger.
 4. For å sjekke om enheten er Play Protect-sertifisert, trykk på Om.

Slik slår du Google Play Protect av eller på

Viktig: Google Play Protect er på som standard, men du kan slå av denne funksjonen. Av sikkerhetsårsaker anbefaler vi at du alltid lar Google Play Protect være på.

 1. Åpne Google Play Butikk-appen Google Play.
 2. Trykk på profilikonet øverst til høyre.
 3. Trykk på Play Protect og så Innstillinger Innstillinger.
 4. Slå Skann apper med Play Protect på eller av.

Send ukjente apper til Google

Hvis du installerer apper fra ukjente kilder utenfor Google Play-butikken, kan Google Play Protect be deg om å sende informasjon om ukjente apper til Google. Når du slår på innstillingen «Bedre gjenkjenning av skadelige apper», gir du Google Play Protect tillatelse til å sende informasjon om ukjente apper automatisk til Google.

 1. Åpne Google Play Butikk-appen Google Play.
 2. Trykk på profilikonet øverst til høyre.
 3. Trykk på Play Protect og så Innstillinger Innstillinger.
 4. Slå Bedre gjenkjenning av skadelige apper av eller på.

Informasjon for utviklere

Hvis du er en apputvikler, kan du bli bedt om å sende alle nye versjoner av appen din til Google. Hvis Google Play Protect rapporterer appen din som skadelig:

Hvis du mener at appen din er feilaktig merket eller blokkert av Google Play Protect, kan du sende inn en anke.

Sånn fungerer Google Play Protect

Google Play Protect-funksjonen kontrollerer apper når du installerer dem. I tillegg blir enheten din skannet med jevne mellomrom. Hvis en potensielt skadelig app blir funnet, kan følgende skje:

 • Du mottar et varsel. For å fjerne appen, trykk på varselet. Deretter trykker du på Avinstaller.
 • Slå av appen frem til du avinstallerer den.
 • Appen fjernes automatisk. Hvis en skadelig app blir funnet, får du i noen tilfeller et varsel om at appen er fjernet.

Slik fungerer beskyttelsen mot skadelig programvare

For å beskytte deg mot skadelig programvare fra tredjeparter samt skadelige nettadresser og andre sikkerhetstrusler kan Google hente inn informasjon om

 • enhetens nettverkstilkoblinger
 • potensielt skadelige nettadresser
 • operativsystem og apper installert på enheten din via Google Play eller andre kilder

Du kan få advarsler fra Google om apper eller nettadresser som kanskje ikke er trygge. Google kan fjerne eller blokkere installasjonen av slike apper eller nettadresser hvis de er kjent for å være skadelige for enheter, data eller brukere. Du kan få anbefalinger om å skanne apper utenfor Google Play som aldri er skannet av Google Play Protect før. Når appen skannes, sendes det informasjon om den til Google for å evaluere den på kodenivå. Kort tid senere får du et resultat som forteller deg om appen ser ut til å være trygg å installere, eller om resultatet av gjennomsøkingen er at appen kan være skadelig.

Du kan deaktivere noen av disse beskyttelsene i enhetsinnstillingene. Google kan likevel fortsatt motta informasjon om apper som er installert via Google Play. I tillegg kan apper som er installert fra andre kilder, fortsatt sjekkes med tanke på sikkerhetstrusler, uten at det sendes informasjon til Google.

Slik tilbakestiller Google tillatelser for ubrukte apper

For å holde dataene dine private kan Google Play Protect tilbakestille apptillatelser for apper du sjelden bruker. Denne funksjonen beskytter enheter som kjører Android-versjon 6.0–10. 

Google kan tilbakestille tillatelser du gir fra apper du ikke har brukt på tre måneder. Når dette skjer, kan du få et varsel fra Play Protect. Play Protect tilbakestiller ikke automatisk tillatelser fra apper som er nødvendige for vanlig drift av enheten.

For å gå gjennom eller administrere hvilke apptillatelser som tilbakestilles

 1. Åpne Google Play Butikk-appen Google Play.
 2. Trykk på profilikonet øverst til høyre.
 3. Trykk på Play Protect og så Innstillinger Innstillinger.
 4. Trykk på Tillatelser for ubrukte apper.

Slik forhindrer du at Play Protect tilbakestiller tillatelser automatisk:

 1. Velg en app fra listen.
 2. Slå av Fjern tillatelser hvis appen ikke brukes.

Slik slår du denne innstillingen av og på for enkeltapper:

 1. Velg appen og så Tillatelser.
 2. Slå av eller på Fjern tillatelser hvis appen ikke brukes.

Når du har fjernet tillatelsene, gir ikke Play Protect disse tillatelsene på nytt, og flere tillatelser tilbakestilles heller ikke.

Sånn fungerer personvernvarsler

Google Play Protect varsler deg hvis apper fjernes fra Google Play-butikken fordi de kan få tilgang til personopplysningene dine, og du får dermed muligheten til å avinstallere appene. 
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
3036497047345035906
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true