แก้ไขปัญหาแอป Android ที่ติดตั้งไว้ไม่ทำงาน

ลองทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้หากแอปที่ติดตั้งในโทรศัพท์มีปัญหาใดก็ตามต่อไปนี้

หลังจากทำตามแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้รีสตาร์ทโทรศัพท์เพื่อดูว่าแก้ปัญหาได้ไหม

หมายเหตุ: ขั้นตอนบางอย่างใช้ได้เฉพาะกับ Android 8.1 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

ขั้นตอนที่ 1: รีสตาร์ทและอัปเดต

รีสตาร์ทโทรศัพท์
สำคัญ: การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์แต่ละรุ่น โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 1. ในโทรศัพท์ส่วนใหญ่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดของโทรศัพท์ค้างไว้ประมาณ 30 วินาทีหรือจนกว่าโทรศัพท์จะรีสตาร์ท 
 2. คุณอาจต้องแตะรีสตาร์ท จากนั้น รีสตาร์ท
ตรวจหาอัปเดต Android
 • เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 • ที่บริเวณด้านล่าง ให้แตะระบบ จากนั้น ขั้นสูง จากนั้น การอัปเดตระบบ
  • ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ที่คุณใช้ คุณอาจต้องแตะเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือเกี่ยวกับแท็บเล็ต จากนั้น การอัปเดตซอฟต์แวร์
 • คุณจะเห็นสถานะการอัปเดต ทำตามขั้นตอนในหน้าจอ
อัปเดตแอป

ตรวจสอบว่ามีการอัปเดตสำหรับแอปกล้องหรือไม่ โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play
 2. แตะไอคอนโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. แตะจัดการแอปและอุปกรณ์
 4. ในส่วน "มีการอัปเดต" ให้ติดตั้งอัปเดตที่พร้อมใช้งานสำหรับกล้อง Pixel

ตรวจสอบว่ามีการอัปเดตระบบ Android หรือไม่ โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะระบบ
 3. แตะการอัปเดตซอฟต์แวร์
 4. แตะการอัปเดตระบบ
 5. แตะตรวจหาการอัปเดต

ดูวิธีอัปเดต Play Store และแอปใน Android

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจหาปัญหาแอปที่ใหญ่กว่า

บังคับแอปให้หยุด
โดยปกติแล้ว คุณบังคับให้แอปหยุดโดยใช้แอปการตั้งค่าของโทรศัพท์ได้ แต่การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์แต่ละรุ่น โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
เคล็ดลับ: หากยังพบปัญหาหลังจากบังคับแอปให้หยุด คุณอาจต้องติดต่อนักพัฒนาแอป ดูวิธีติดต่อนักพัฒนาแอป
ล้างแคชและข้อมูลของแอป
 • โดยปกติแล้ว คุณล้างแคชและข้อมูลของแอปโดยใช้แอปการตั้งค่าของโทรศัพท์ได้ แต่การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์แต่ละรุ่น โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 • การล้างข้อมูลที่แคชไว้จะเพิ่มพื้นที่ว่างได้ชั่วคราว แต่เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น เมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลที่แคชไว้จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

เคล็ดลับ: หากยังพบปัญหาอยู่หลังจากล้างแคชและข้อมูลของแอปแล้ว คุณอาจต้องติดต่อนักพัฒนาแอป ดูวิธีติดต่อนักพัฒนาแอป

ซิงค์อุปกรณ์กับเซิร์ฟเวอร์ของ Google

สำคัญ: การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์แต่ละรุ่น โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะระบบ จากนั้น วันที่และเวลา
 3. ปิดเขตเวลาอัตโนมัติและวันที่และเวลาอัตโนมัติ
 4. เปลี่ยนเป็นวันที่และเวลาที่ไม่ถูกต้อง
 5. เปิดเขตเวลาอัตโนมัติและวันที่และเวลาอัตโนมัติ
ถอนการติดตั้งแอป

คำเตือน: ระบบจะลบข้อมูลที่บันทึกไว้ในแอปนี้

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะแอป จากนั้น ดูแอปทั้งหมด
 3. แตะแอป
 4. แตะถอนการติดตั้ง จากนั้น ตกลง

เคล็ดลับ: หากต้องการใช้แอปอีก คุณลองติดตั้งแอปอีกครั้งได้ดูวิธีติดตั้งแอปอีกครั้ง

ติดต่อนักพัฒนาแอป
สำคัญ: หากคุณลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาแล้วแต่ยังไม่ได้ผล โปรดติดต่อเราหรือนักพัฒนาแอป

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก