Отстраняване на проблеми с връзката на устройства с Android

Ако нямате достъп до интернет чрез приложение или уебсайт на устройството си с Android, изпробвайте следните стъпки за отстраняване на неизправности.

Признаци на слаба връзка

 • Изтеглянията не започват, остават на 0% или времето им за изчакване изтича.
 • Google Play блокира в състояние „Зарежда се...“.
 • Не можете да зареждате уеб страници в браузър.

Общи съвети за отстраняване на неизправности за устройства с Android

 
 1. Рестартирайте устройството си. Може и да звучи лесно, но понякога само това е необходимо, за да решите проблем със слаба връзка.
 2. Ако рестартирането не свърши работа, превключете между Wi-Fi и мобилни данни:
  • Отворете приложението „Настройки“ и докоснете Мрежа и интернет или Връзки. В зависимост от устройството ви тези опции може да са различни.
  • Изключете Wi-Fi, включете мобилните данни и проверете дали има разлика.
  • Ако това не даде резултат, изключете мобилните данни, включете Wi-Fi и проверете отново.
 3. Изпробвайте стъпките за отстраняване на неизправности по-долу.
 
Отстраняване на проблеми с мобилните данни

Проверка на мобилните данни и връзката за пренос на данни

 1. Отворете приложението „Настройки“ и докоснете Мрежи и интернет или Връзки и след това Мобилни данни или Клетъчни данни.
  • На някои устройства може да се наложи да изберете Пренос на данни, преди да намерите тази опция.
 2. Включете Мобилни данни или Клетъчни данни. Ако опцията вече е активирана, я изключете и включете отново.
 3. Проверете дали в горната част на екрана до чертичките за силата на сигнала има индикатор за данни (например 2G, 3G, 4G или H) Сигнал.
 4. Понякога той няма да се показва, ако имате активна Wi-Fi връзка. В такъв случай изключете Wi-Fi и проверете отново.

В случай че не виждате индикатор за сигнала за данни, е възможно да сте в зона без покритие. Ако можете, се преместете на друго място или излезте навън и проверете сигнала отново.

Съвет: Ако това се случва често, се свържете с доставчика си на мобилни услуги.

Включване и изключване на самолетния режим

 1. Отворете приложението „Настройки“ и докоснете Мрежа и интернет или Връзки и след това Самолетен режим. В зависимост от устройството ви тези опции може да са различни.
 2. Включете самолетния режим.
 3. Изчакайте 10 секунди.
 4. Изключете самолетния режим.
 5. Проверете дали проблемите с връзката са решени.

Ако продължавате да имате проблеми, след като изпълните тези стъпки, моля, свържете се с доставчика си на мобилни услуги.

Отстраняване на проблеми с Wi-Fi

Проверете дали функцията за Wi-Fi е включена и дали имате връзка

 1. Отворете приложението „Настройки“ и докоснете Мрежа и интернет или Връзки и след това Wi-Fi. В зависимост от устройството ви тези опции може да са различни.
 2. Включете Wi-Fi.
 3. В горната част на екрана намерете индикатора за връзката с Wi-Fi Wi-Fi.
 4. В случай че той не се показва или няма запълнени чертички, може да сте извън обхвата на Wi-Fi мрежата.
 5. Приближете се до маршрутизатора, проверете дали Wi-Fi връзката е по-силна и опитайте отново.

Рестартиране на безжичния рутер

Ако се свързвате с Wi-Fi у дома, проверете ръководството на маршрутизатора си за инструкции как да го рестартирате. Често можете да направите следното:

 1. Изключете маршрутизатора от електрическата мрежа и се уверете, че светлинните му индикатори са изгаснали.
 2. Изчакайте 30 секунди.
 3. Включете отново маршрутизатора в електрическата мрежа и изчакайте 30 секунди, така че всички светлинни индикатори да светнат.

Ако пак имате проблеми, след като изпълните тези стъпки, се обърнете към доставчика си на интернет услуги или към хоста на Wi-Fi мрежата.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню