Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Không thể đăng nhập vào Google trên thiết bị Android của bạn

Nếu bạn không thể đăng nhập trên thiết bị Android của mình, hãy thử các bước khắc phục sự cố sau. Bạn cũng có thể thử đặt lại thiết bị về cài đặt gốc và thêm một tài khoản Google khác, nhưng lưu ý rằng khôi phục cài đặt gốc sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn. 

Dưới đây là một số tình huống mà bạn có thể được nhắc đăng nhập bằng tài khoản Google của mình:

  • Bạn đã cố nhập hình mẫu quá nhiều lần để mở khóa màn hình.
  • Bạn đang mua thứ gì đó trên Google Play.
  • Bạn đang đăng nhập vào Gmail, YouTube hoặc ứng dụng khác của Google.

Để biết thêm thông tin về tài khoản Google của bạn, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp tài khoản.

Bài viết liên quan

Không thể mở khóa thiết bị Android của tôi

Elena là một chuyên gia Android và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi bên dưới cho cô ấy về trang.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?