Urządzenia z systemem Android: tethering i przenośne punkty dostępu Wi-Fi

W zależności od Twojego modelu urządzenia z systemem Android i operatora możesz mieć możliwość udostępniania komórkowego połączenia transmisji danych swojego urządzenia Google™ Android™ pojedynczemu komputerowi przez kabel USB lub Bluetooth – jest to tethering. Możesz też mieć możliwość udostępnienia połączenia transmisji danych swojego urządzenia z systemem Android maksymalnie pięciu urządzeniom jednocześnie, zmieniając telefon w przenośny punkt dostępu Wi-Fi.

Informacje na temat tetheringu i tworzenia przenośnego punktu dostępu Wi-Fi są dostępne w artykule o udostępnianiu komórkowego połączenia transmisji danych.

Jeśli chcesz skonfigurować tethering przez USB, łącząc swoje urządzenie z systemem Android i komputer z systemem Windows XP, konieczne będzie przygotowanie komputera w sposób opisany w tym artykule.

Tethering przez USB w systemie Windows XP

System Windows XP zawiera sterowniki wymagane do korzystania z tetheringu przez USB, ale przed podłączeniem telefonu do komputera konieczne jest zainstalowanie pliku konfiguracyjnego opisującego, jak system Windows XP ma się skonfigurować w celu użycia tych sterowników.

  1. Pobierz następujący plik konfiguracyjny (tetherxp.inf) na swój komputer z systemem Windows XP. Zwykle możliwe jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy linku i wybranie polecenia „Zapisz jako”. (Jeśli Twoja przeglądarka dodaje do nazwy pliku rozszerzenie .html, konieczne będzie edytowanie tej nazwy w celu usunięcia tego rozszerzenia).
  2. Przy użyciu kabla USB dostarczonego wraz z telefonem podłącz telefon do komputera.
  3. Na telefonie z systemem Android naciśnij przycisk Ekran główny, następnie naciśnij przycisk Menu i dotknij opcji Ustawienia, aby otworzyć aplikację Ustawienia.
  4. Dotknij opcji Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Tethering i przenośny punkt dostępu.
  5. Zaznacz opcję Tethering przez USB.
  6. Gdy zostanie otwarty Kreator dodawania nowego sprzętu systemu Windows XP, zaznacz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej.
  7. Zaznacz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji i kliknij przycisk Dalej.
  8. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do katalogu, w którym został umieszczony plik konfiguracyjny pobrany w kroku 1, i kliknij przycisk Dalej. System Windows XP użyje pliku konfiguracyjnego do skonfigurowania obsługi tetheringu przez USB przy użyciu telefonu z systemem Android.
  9. Gdy system Windows XP zakończy instalowanie oprogramowania do tetheringu przez USB przy użyciu systemu Android/interfejsu RNDIS, kliknij przycisk Zakończ.

Możesz teraz korzystać z nowego połączenia sieci lokalnej w systemie Windows XP udostępnianego przez Twój telefon przy użyciu tetheringu przez USB. Więcej informacji dotyczących konfigurowania sieci w systemie Windows XP można znaleźć w dostarczanej z nim dokumentacji.