Uw mobiele internetverbinding delen

U kunt de mobiele internetverbinding van uw tablet met één computer delen via een USB-kabel of via Bluetooth: USB-tethering of Bluetooth-tethering. U kunt de internetverbinding van uw tablet ook met maximaal acht apparaten tegelijkertijd delen door een draagbare Wi-Fi-hotspot van uw tablet te maken. (Niet alle providers en tablets ondersteunen deze functies.)

Wanneer uw tablet de internetverbinding deelt, wordt er een pictogram op de statusbalk weergegeven en staat er een actieve melding in het venster 'Meldingen' (zie 'Meldingen beheren').

U kunt ook via een computer of via Bluetooth een netwerkverbinding instellen voor uw tablet: zie Een netwerkverbinding instellen via Bluetooth-tethering.

USB-tethering is actief
Bluetooth-tethering is actief
Draagbare Wi-Fi-hotspot is actief
Meerdere tethering- of hotspot-verbindingen zijn actief

Ga naar android.com/tether voor de laatste informatie over tethering en draagbare hotspots, inclusief ondersteunde besturingssystemen en andere details.

De gegevensverbinding van uw tablet delen via USB

Als Windows 7 of een recente distributie van bepaalde versies van Linux (zoals Ubuntu) op uw computer wordt uitgevoerd, hoeft u uw computer gewoonlijk niet voor te bereiden voor tethering. Als u echter een eerdere versie van Windows of een ander besturingssysteem gebruikt, moet u uw computer mogelijk voorbereiden om een netwerkverbinding via USB tot stand te brengen. Ga naar android.com/tether voor de laatste informatie over welke besturingssystemen ondersteuning bieden voor USB-tethering en hoe u deze kunt configureren.

 1. Gebruik de USB-kabel die bij uw tablet is geleverd om de tablet aan te sluiten op uw computer.

 2. Open de app Instellingen.

 3. Raak Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot aan.

 4. Vink USB-tethering aan. De tablet gaat zijn mobiele netwerkgegevensverbinding delen met uw computer, via een USB-verbinding. Een actief meldingspictogram wordt aan de systeembalk toegevoegd, aan de linkerkant van de tijd.

 5. Verwijder het vinkje uit het selectievakje USB-tethering om het delen van de gegevensverbinding te stoppen. Of u kunt gewoon de USB-kabel loskoppelen.

De gegevensverbinding van uw tablet delen via Bluetooth

Als uw computer via Bluetooth toegang tot internet kan krijgen, kunt u uw tablet instellen zodat de mobiele internetverbinding met uw computer wordt gedeeld.

 1. Koppel uw tablet aan uw computer.

 2. Configureer uw computer om de netwerkverbinding via Bluetooth te verkrijgen. Bestudeer voor meer informatie de documentatie van uw computer.
 3. Open de app Instellingen.
 4. Raak Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot aan.
 5. Vink Bluetooth-tethering aan.

De gegevensverbinding van uw tablet delen als draagbare Wi-Fi-hotspot

 1. Open de app Instellingen.
 2. Raak Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot aan.
 3. Vink Draagbare Wi-Fi-hotspot aan.

Na enkele seconden gaat de tablet de Wi-Fi-netwerknaam (SSID) uitzenden, zodat u de tablet kunt verbinden met maximaal acht computers of andere apparaten. Er wordt een actieve melding aan de systeembalk toegevoegd, aan de linkerkant van de tijd.

Wanneer Draagbare Wi-Fi-hotspot is aangevinkt, kunt u de netwerknaam wijzigen of het netwerk beveiligen. Zie 'De naam van uw draagbare hotspot wijzigen of de hotspot beveiligen'.

Verwijder het vinkje uit het selectievakje Draagbare Wi-Fi-hotspot om het delen van de gegevensverbinding via Wi-Fi te stoppen.

De naam van uw draagbare hotspot wijzigen of de hotspot beveiligen

U kunt de Wi-Fi-netwerknaam (SSID) van uw tablet wijzigen en het bijbehorende Wi-Fi-netwerk beveiligen.

 1. Open de app Instellingen.
 2. Raak Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot aan.
 3. Zorg ervoor dat Draagbare Wi-Fi-hotspot is aangevinkt.
 4. Raak 'Instellingen voor draagbare Wi-Fi-hotspot' aan.
 5. Raak 'Wi-Fi-hotspot configureren' aan.
 6. Het dialoogvenster 'Wi-Fi-hotspot configureren' wordt geopend.

  U kunt de netwerknaam (SSID) wijzigen die andere computers te zien krijgen wanneer er wordt gezocht naar Wi-Fi-netwerken.

  U kunt ook het menu 'Beveiliging' aanraken om het netwerk te configureren met WPA2-beveiliging (Wi-Fi Protected Access 2), met een vooraf gedeelde sleutel (PSK).

  Als u de beveiligingsoptie 'WPA2 PSK' aanraakt, wordt een wachtwoordveld toegevoegd aan het dialoogvenster 'Wi-Fi-hotspot configureren'. Als u een wachtwoord opgeeft, moet u dat wachtwoord opgeven wanneer u de hotspot van de tablet verbindt met een computer of ander apparaat. Of raak 'Open' in het menu 'Beveiliging' aan om de beveiliging van uw Wi-Fi-netwerk te verwijderen.

 7. Raak 'Opslaan' aan.