Свързване на лични устройства с мигновена точка за достъп

Тази функция скоро ще бъде налице за устройства с Android 11 и по-нови версии.

Функцията за мигновена точка за достъп автоматично създава точка за достъп, която да се използва от устройствата ви в близост. Не се изискват пароли.

Важно:

 • И на двете устройства трябва:
 • Тази функция е налице за Android 11 и по-нови версии, но разполага с повече възможности в Android 14. Научете как да свържете устройствата си с по-стара версия на Android.
 • Услугите за различни устройства не са налице на устройства с Android Go.
 • Тази функция не е налице на устройства от Samsung. Ако имате такова, вместо това можете да използвате функцията за автоматична точка за достъп.
 • За да се свържете с мигновена точка за достъп, устройството трябва да е близо до хоста ѝ.

Проверка дали услугите за различни устройства и функцията за мигновена точка за достъп са включени

Важно: За да използвате функцията за мигновена точка за достъп, включете услугите за различни устройства и на двете устройства и се свържете с интернет.

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона или таблета си с Android.
 2. Докоснете Google и след това Всички услуги и след това Устройства и споделяне и след това Услуги за различни устройства.
 3. За да се уверите, че опцията „Услуги за различни устройства“ е включена, докоснете Използване на услугите за различни устройства.
 4. Под „Какво могат да правят устройствата ви“ докоснете Споделяне на интернет.
 5. За да се уверите, че следните функции са включени:
  • Споделяне на интернет: докоснете Използване на „Споделяне на интернет“.
  • Мигновена точка за достъп: докоснете съответния бутон.

Свързване с мигновена точка за достъп чрез известия

Ако имате устройство с Android, което не е свързано с интернет, то ще потърси други устройства в близост, за да провери дали могат да осигурят мигновена точка за достъп. В случай че бъде намерено такова, ще получите известие с въпрос дали искате да се свържете. Ако изберете да се свържете, устройството ви с Android ще установи връзка автоматично, без да се изисква парола.

За да свържете устройството си с Android с телефона си с Android, който има връзка с интернет:

 1. В областта за известия на устройството си с Android намерете известието със заглавие „Използвайте точката за достъп на телефона си“.
 2. Докоснете Свързване.
  • Свързването може да отнеме няколко секунди.
 3. За да проверите дали имате връзка:
  • на устройството си с Android трябва да видите известието „Установена е връзка с телефона ви“;
  • на телефона си трябва да видите известие, което гласи, че се предоставят мобилни данни на другото ви устройство с Android.
Пояснения:
 • Ако с точката ви за достъп не е свързано устройство, тя ще се изключи автоматично.
 • За да прекратите връзката, в известието „Установена е връзка с телефона ви“ докоснете Прекратяване на връзката.

Свързване с мигновена точка за достъп от настройките за интернет

 1. Отворете приложението „Настройки“ на телефона или таблета си с Android.
 2. За да отворите списъка с Wi-Fi мрежи, под „Мрежа и интернет“ докоснете Интернет.
 3. Докоснете другото си устройство с Android, което се показва като налична Wi-Fi мрежа.
 4. Точката за достъп на другото ви устройство ще се включи, а това, което използвате, ще се свърже с нея. Свързването може да отнеме няколко секунди.

Пояснения:

 • Когато е установена връзка, устройството ви показва дали е свързано с интернет през мобилни данни, Wi-Fi или Ethernet.
 • Ако се свържете с друга мрежа, името на устройството или точката за достъп ще изчезне от списъка с Wi-Fi мрежи.
 • На устройства с Android 11 и по-нови версии името на точката за достъп е „Мигновена точка за достъп“, последвано от случайни знаци, а на устройства Pixel с Android 14 то е същото като името на устройството.

Свързване на устройства с по-стари версии на Android

Ако имате таблет с Android 11, 12 или 13, можете да се свържете с мигновена точка за достъп само чрез известието. Тя няма да се показва в списъка с Wi-Fi мрежи в настройките, нито в панела „Интернет“ в бързите настройки.

Когато устройството ви не може да установи връзка

Когато има грешка при свързването, проверете дали:

 • сте в район, в който има сигнал или покритие;
 • устройствата ви са близо едно до друго;
 • и на двете устройства:
  • сте влезли с един и същ профил в Google;
  • сте включили услугите за различни устройства;
  • сте включили функцията за мигновена точка за достъп;
  • сте включили Wi-Fi и Bluetooth.

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню